OP Ryhmä ja Danske Bank eivät kiellä kryptovaluuttakauppaa työntekijöiltään

Danske Bankissa kryptovaluuttoihin suhtaudutaan varauksella. OP Ryhmästä kommentoidaan, ettei kryptovaluuttoja pidetä varsinaisena sijoituskohteena.

Kuva: AOP

Muilla suurilla pankeilla ei ole vastaavaa kieltoa työntekijöiden kaupankäyntiin kryptovaluutoilla kuin Nordealla. Maanantaina kerrottiin, että Nordea kieltää työntekijöitään käymästä kauppaa bitcoineilla ja muilla kryptovaluutoilla.

Nordean kiellon taustalla on pankin huoli siitä, että työntekijät joutuisivat tilanteisiin, jotka olisivat epäeettisiä tai jopa rikollisia. Kielto tulee voimaan helmikuun lopussa.

Nordean viestinnästä perustellaan päätöstä pankkialalla vallitsevalla yleisellä käytännöllä rajoittaa henkilöstön kaupankäyntiä omaan lukuun.

– Tällä halutaan estää spekulatiiviset sijoitukset ja välttää taloudelliset tappiot, jotka saattaisivat vaikuttaa työntekijän taloudelliseen asemaan. Kryptovaluuttojen kyseessä ollessa niihin liittyy useita epävarmuuksia. Ne eivät ole säänneltyjä, eli niihin ei sovelleta sijoittajansuojaa koskevia säännöksiä eivätkä viranomaiset valvo niitä, Nordean viestinnästä perustellaan.

Pankin mukaan kryptovaluuttoihin liittyy myös volatiliteettiin, likviditeettiin ja talousrikollisuuteen liittyviä riskejä.

– Pahimmillaan esimerkiksi henkilöstön bitcoinien myynnistä saamat tuotot saattavat olla peräisin rikollisesta toiminnasta.

Nordea katsoo riskien olevan suuria. Kryptovaluuttoja ei myöskään aiemmin mainituista syistä suositella asiakkaille.

OP: Ei pidetä varsinaisina sijoituskohteina

Finanssiryhmä OP:sta kerrotaan, että heillä ei ole samanlaista kieltoa kuin Nordealla. Kryptovaluutat eivät OP:n mukaan suoraan ole rahoitusvälineitä, joten OP ei myöskään anna suosituksia niihin sijoittamisesta eikä pidä niitä varsinaisina sijoituskohteina.

OP Ryhmän kaupankäyntirajoitukset koskevat noteerattuja osakkeita ja muita rahoitusvälineitä. Merkittävin kaupankäyntirajoitus on lyhyen aikavälin kaupankäynnin kielto, mikä tarkoittaa, että oston ja myynnin välillä tulee olla vähintään 1 kuukausi.

– Lisäksi osa henkilökunnasta tarvitsee ennakkoluvan kauppojen toteuttamiseen. Esimerkiksi pörssinoteerattu rahasto, jonka kohteena on kryptovaluutta, on sisäpiiriohjeistuksessa tarkoitettu vaikuttavassa asemassa olevien henkilöiden (VAO) rekisteriin ilmoitettava rahoitusväline, ja sitä koskee yhden kuukauden kaupankäyntirajoitus, kertoo OP Ryhmän kaupankäynnin ja sijoitustutkimuksen johtaja Rami Kinnala.

Muilta osin OP Ryhmässä ei ole toistaiseksi katsottu tarpeelliseksi rajoittaa sijoituksia kryptovaluuttoihin.

Danske Bank: Ei kieltoa, mutta varauksella suhtaudutaan

Danske Bank Suomen Varallisuudenhoidon johtaja Kimmo Laaksonen kertoo Ylelle, että heillä on suhtauduttu suurella varauksella kryptovaluuttoihin.

Pankin vahva suositus on tällä hetkellä, että henkilökunta ei millään muotoa kävisi kauppaa kryptovaluutoilla. Täyskieltoa ei Laaksosen mukaan kuitenkaan ole.

Yleisellä tasolla Danskella on samantyyppisiä sijoituspalveluyrityksiä koskeviin lakeihin sekä Finanssivalvonnan määräyksiin perustuvia ohjeita kuin OP Ryhmällä ja muillakin pankeilla. Laaksonen mainitsee esimerkiksi lyhyen kaupankäynnin säännöt.

Näiden lisäksi Danskessa vaaditaan henkilökunnan käyttävän omiin osakekauppoihinsa ja sijoitusinstrumenttien kauppoihin välittäjänä omaa pankkia, jotta kauppoja voidaan seurata ja kontrolloida.

Finanssivalvonnasta kerrotaan, että se ei toistaiseksi kommentoi pankkien kryptovaluuttakaupoista henkilöstöilleen antamia ohjeistuksia.

Juttua korjattu 24.1.2018. klo 17.41. Muutettu OP Ryhmän viestintä muotoon OP Ryhmän kaupankäynnin ja sijoitustutkimuksen johtaja Rami Kinnala.