1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Länsimetro

Espoon päättäjät ja HSL tukkanuottasilla joukkoliikenteen korjausliikkeistä – 5 kysymystä vastuuhenkilöille

Espoo: HSL lupasi, etteivät matkat pitene yli 10 minuutilla länsimetron takia. HSL: Emme muista tätä, vaan Espoon on maksettava suorien bussien palauttamisesta.

Länsimetro
Matinkylän bussiterminaali, Espoo
Antti Haanpää / Yle

Helsingin länsipuolinen joukkoliikenne pantiin täysin uuteen uskoon tammikuun alussa, kun siirryttiin länsimetron liityntäliikenteeseen, joka kerää matkustajia liityntäbusseista muutamalle keskeiselle metroasemalle. Matkustajilta on tullut erittäin paljon palautetta erityisesti pidentyneiksi koetuista matka-ajoista.

Yle esitti viisi kysymystä Helsingin Seudun liikenteen HSL:n ja Espoon konsernijaoston vastuuhenkilöille. Konsernijaoston tehtävänä on muun muassa valvoa kuntayhtymien kuten HSL:n hallitusten toimintaa.

Mia Laiho (kok.), Espoon konsernijaoston varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu

1. Espoon kaupungin päättäjät olivat hyväksymässä juuri nämä liityntälinjat, jotka otettiin käyttöön. Tuliko tämä ongelmatilanne joukkoliikenteessä yllätyksenä päättäjille?

– Kyllähän HSL:llä on operatiivinen vastuu ja tieto niistä linjoista, käyttäjämääristä ja mitä ne tarkoittavat käytännössä. Luottamushenkilöt ovat sen varassa, että meille tuodaan oikeita tietoja ja että asiantuntijat ovat arvioineet yhteydet riittäviksi. Näin meille vakuutettiin.

– En usko, että HSL on yrittänyt huiputtaa meitä, mutta osaltaan HSL:n käyttämät väärät matkustajaluvut ovat vaikuttaneet asiaan. Tämä on todella iso muutos. Ei tällaista ole tapahtunut sitten itämetron avaamisen, mutta silloin oli kyllä rinnakkaislinjoja käytössä samalla, kun metro aukesi.

Mia Laiho (kok.), Espoon konsernijaoksen varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu
Espoon konsernijaoston varapuheenjohtaja Mia Laiho.Antti Haanpää / Yle

2. Onko olemassa se mahdollisuus, että tässä palataan suoriin linjoihin esimerkiksi Espoonlahden alueelta?

– Olemme pyytäneet HSL:ltä selvitystä ongelmista, joita on nostettu esiin. Saamme seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen selvityksen siitä, missä mennään. On pyydetty myös iltakoulua, johon osallistuisi myös HSL:n asiantuntijoita, kaupunginhallitus ja HSL:n hallitus.

3. Tiedämme, että HSL ei ole halukas järjestämään päällekkäisiä palveluita (metro ja suorat bussilinjat). Jos niitä kuitenkin tulisi, olisiko Espoo valmis maksamaan niistä palveluista?

– Maksuasiat täytyy tietysti katsoa erikseen. Lähtökohtana on kuitenkin se, että haluamme pääkaupunkiseudulle toimivan julkisen liikenteen. Kun itämetro avattiin, HSL:n kukkarosta kustannettiin myös bussilinjoja.

– Meidän pitää miettiä, mikä on kohtuullista ja mihin meillä on varaa. Mitkä ovat ne tärkeimmät prioriteetit? Mitkä ovat ne alueet, joista vaaditaan ja tarvitaan niitä suoria yhteyksiä, jotta ihmisten matkat eivät ole kohtuuttoman hankalia tai kohtuuttomasti pitene.

Matinkylän bussiterminaali, Espoo
Antti Haanpää / Yle

4. Muutamia ratkaisumalleja kustannusten kattamiseen olisivat esimerkiksi seuraavat: 1) Nostetaan matkalippujen hintoja, 2) Espoo kustantaa lisäpalvelut ja ottaa rahat muista palveluista, 3) Espoo kustantaa lisäpalvelut ja nostaa veroäyriä. Miltä nämä vaihtoehdot kuulostavat?

– Ei tämän takia tarvitse veroäyriä nostaa. Yritämme löytää HSL:n kanssa sellaisen ratkaisun, johon voimme olla molemmat tyytyväisiä. Tehdään jonkinlainen kompromissi. Pääasia, että saadaan ihmisten arki sujumaan.

5. Onko Espoo varannut riittävästi rahaa näiden liityntälinjojen järjestämiseen vai oliko kaupungin osuus kerta kaikkiaan liian pieni?

– Tuohon on ihan mahdotonta vastata tässä vaiheessa. Päätökset on tehty niillä tiedoilla, jotka meillä silloin olivat käytössä ja mitkä olivat todennäköisimmät vaihtoehdot. Jo silloin peräänkuulutimme sitä, että tilannetta pitää seurata ja korjata ongelmat, jos niitä ilmaantuu.

– Ei saa olla kohtuuttomia pidennyksiä matka-aikoihin tai hankalia matkoja. Meille vakuutettiin, että kenenkään matka ei pitene yli kymmenellä minuutilla näillä linjastoilla, joita aikoinaan esitettiin.

Tero Anttila, Helsingin Seudun Liikenteen HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja

1. Espoon päättäjillä on pitkä lista siitä, miten länsimetron liityntäliikenteen aiheuttamaa tyytymättömyyttä ja joidenkin mielestä jopa kaaosta pitäisi korjata. Miten HSL reagoi tuohon Espoon päättäjien listaan?

– Listassa on tuttuja, jo aiemmin esillä olleita asioita. Osa niistä on ollut jo liityntäliikenteen alkamisesta asti työn alla. Muutama asia on uusi. Isoin asia on tietysti [vaatimus] suorien Helsingin-linjojen palauttamisesta sekä sen kustannukset ja kustannusten maksaminen.

– Suunnittelumme lähtökohta koko seudulla on se, että päällekkäisiä järjestelmiä ei ylläpidetä, vaan että tietyllä yhteysvälillä on vain yksi järjestelmä. Näin toimimalla saadaan palvelut kustannustehokkaasti hoidettua. Jos kunta haluaa maksaa asukkailleen lisäpalvelusta, niin kyllä järjestelmämme siihen varmasti taipuvat. Pitää etukäteen sopia siitä, paljonko rahaa on käytettävissä ja millaista lisäpalvelu tulee olemaan.

Tero Anttila joukkoliikenne johtaja HSL
HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila.Antti Kolppo / Yle

2. Ajatellaan ihan hypoteettisesti, että jos suorat linjat palautettaisiin osittain asukkaita tyydyttävälle tasolle, paljonko se maksaisi?

– Olen käyttänyt esimerkkinä Kivenlahden aiempaa palvelua, joka kaikkina viikonpäivinä toimiessaan kokoaikaisesti liikennöitynä oli noin kuusi miljoonaa euroa. Siitä tietysti lipputulot vähennettynä.

– Suorien linjojen palauttaminen Matinkylän länsipuolelta Helsingin keskustaan vaikka edes työmatkaliikenteessä on joka tapauksessa useiden miljoonien asia. Laajasti toteutettuna hintalappu saattaa ylittää jopa kymmenen miljoonaa euroa vuodessa.

3. Mikä on Espoon kaupungin vastuu tässä kysymyksessä, kun huomioidaan, että alunperinkään ei ilmeisesti ole osoitettu riittävästi rahaa näihin linjoihin eikä Espoossa olla ehkä jatkossakaan halukkaita maksamaan lisää?

– Meillä on selvät sopimukset siitä, kuinka näitä kustannuksia jaetaan. Liityntälinjastosuunnitelma on käynyt useita kertoja Espoon päätöksentekoelimissä ja espoolaiset ovat saaneet siihen vaikuttaa. Tuolloin ymmärsimme, että Espoo hyväksyy liityntäliikennejärjestelyn osana metrojärjestelmää.

– Pidentyneistä matka-ajoista tullut palaute on ehkä muuttanut päättäjien ajatuksia tästä tilanteesta. HSL:n kannalta pidentyneet matka-ajat ovat tietysti huono asia. Meillä on edelleen se käsitys, että siellä on myös paljon voittajia. Yksi selitys pidentyneiksi koettuihin matka-aikoihin on Reittioppaamme, joka antaa vaihdollisille matkoille 5–10 minuuttia liian pitkiä aikoja.

– Nykyisillä päätöksillä HSL laatisi muutoksista suunnitelman, jossa esitetään myös kustannukset. Espoossa tehtäisiin päätös siitä, paljonko Espoon kaupungin kuntaosuus saisi nousta. Pelkästään lisäämällä liikennettä ilman päätöksiä kustannuksista ei voida edetä. En usko, että muiden kuntien veronmaksajille tulisi merkittäviä lisäkustannuksia.

4. Espoon kaupunki väittää, että heille on omaa taloudellista panostaan vastaan luvattu liityntäyhteydet, joilla kenenkään matka-aika ei pitene yli 10 minuuttia. Miten kommentoit?

– Minä en tällaista lupausta tunnista. Tuon kymmenen minuutin rajan olen ensimmäisen kerran lukenut jostain mediasta, kun Espoon kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Henrik Vuornos sanoi, että sitä pidempiä pidennyksiä matka-aikoihin ei saisi olla.

– Teimme suunnitteluamme ja maanantaina pidettyä Espoon konsernijaostoa varten tarkastelun, jossa tutkimme miltä alueilta meidän palautejärjestelmään on tullut sellaisia palautteita, joissa sanotaan matka-ajan pidentyneen yli 10 minuutilla. Palautteita oli meidän järjestelmässämme 241 kappaletta.

5. Mikä on HSL:n vastuu siitä, että niin monet Espoon suunnan joukkoliikenteen käyttäjät ovat tyytymättömiä uuteen tilanteeseen?

– HSL on suunnitellut 2013–2014 länsimetron liityntäliikenteen hyvässä yhteistyössä Espoon valmistelijoiden ja päättäjien kanssa. Kansalaisia pyrittiin osallistamaan suunnittelun aikana paljon ja asiaa käsiteltiin useita kertoja Espoon kaupunginhallituksen konsernijaostossa. Päätös linjastosta on tehty tammikuussa 2015 HSL:n hallituksessa.

– Jo suunnitelmaa laadittaessa oli tiedossa, että osalla matkustajista matka-aika pitenee ja osalla lyhenee, kun metro käynnistyy ja siirrytään liityntäliikenteeseen. HSL:n vastuu on ensi vaiheessa varmistaa, että suunniteltu liikenne toimii niin kuin pitää. Toisessa vaiheessa pyrimme korjaamaan suunnitelman puutteita, kuten uusien yhteyksien tarvetta arvioimalla. Muutama tällainen kohde on jo suunnittelupöydällä. HSL:n budjettiin on näitä muutoksia varten varattu 1,5 miljoonaa euroa.

Lue seuraavaksi