Arkkipiispan valinta on 1525 ihmisen vastuulla – turkulainen Anna Lintunen äänestää maallikkona seurakuntalaisten puolesta

Arkkipiispanvaalin äänioikeutetuista runsas kolmannes on maallikkovalitsijoita, jotka edustavat kaikkia seurakuntalaisia.

arkkipiispat
Turun tuomiokirkko
Paula Koskinen / Yle

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 15. arkkipiispa valitaan helmikuussa. Ehdolla on viisi henkilöä, ja 1525 ihmistä äänestää, kuka heistä valitaan nykyisen arkkipiispa Kari Mäkisen seuraajaksi.

Kirkkolaissa (siirryt toiseen palveluun) on määritelty, ketkä ovat äänioikeutettuja arkkipiispanvaalissa. Äänioikeus on Turun arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla, kaikilla kirkolliskokousedustajilla sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksien jäsenillä.

Lisäksi arkkipiispanvaalissa äänioikeus on yhtä monella maallikkovalitsijalla kuin arkkihiippakunnassa on pappeja ja lehtoreita. Tällä kertaa se tarkoittaa, että maallikkovalitsijoita on 603.

Maallikkovalitsija arvostaa äänioikeuttaan

Yksi maallikkovalitsijoista on turkulainen Anna Lintunen. Helsingin yliopistossa metsätieteiden parissa työskentelevä Lintunen kuuluu Turun Mikaelinseurakuntaan ja on myös seurakuntaneuvoston jäsen. Lisäksi hän toimii Turun yhteisessä kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa.

Lintusen mielestä on tärkeää, että arkkipiispanvaalissa on mukana myös maallikkovalitsijoita.

– Arkkipiispa on kirkon kasvot yhteiskunnan suuntaan. Hän on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joten on tärkeää, että otetaan huomioon myös seurakuntalaisten näkökulma. Ajattelen niin, että maallikot ovat yhtä oikeutettuja valitsemaan Suomen kirkolle yhteistä arkkipiispaa kuin papit, Lintunen sanoo.

Anna Lintunen
Maallikkovalitsija Anna Lintunen on jo valinnut, ketä aikoo äänestää arkkipiispanvaalissa.Paula Koskinen / Yle

Maallikkovalitsijoiden määrä on suhteutettu seurakunnan tai seurakuntayhtymän väkilukuun, ja seurakunta saa itse päättää, keitä maallikkovalitsijoiksi valitsee. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä maallikkovalitsijoina ovat pääosin seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenet.

Lintunen pitää tapaa hyvänä.

– Seurakuntaneuvoston jäsenet ovat seurakuntalaisten vaaleilla valitsemia, joten voi ajatella, että me edustamme isompaa joukkoa, Lintunen sanoo.

Uudessa ääntenlaskennassa painotus koko maassa

Kirkon vaalilainsäädäntö uudistui elokuussa. Tulevassa vaalissa Turun arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänten painoarvoa vähennetään vaalin tulosta laskettaessa. Arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänet jaetaan kolmella, joten muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutus arkkipiispanvaalissa on aiempaa vahvempi.

Uudistuksen taustalla on se, että arkkipiispan kokonaiskirkon tehtävien määrä ja niiden merkitys on kasvanut.

Arkkipiispa Kari Mäkisen tavalliseen tammikuun viikkoon mahtuu useita kokouksia, kirkkohallituksen täysistunto, kulttuuripalkinnon jakotilaisuus, kahden yön matka Brysseliin, piispainkokouksen ja valtiopäivien avajaisten valmistelua sekä keskusteluja diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Maallikkovalitsija Anna Lintunen äänestää arkkipiispanvaalissa nyt ensimmäistä kertaa, joten hän ei pysty vertaamaan aikaisempiin vuosiin.

– Arkkipiispa toimii myös meidän alueellamme, toteuttaa piispantarkastukset ja muut, mutta on tämä uudistus Suomen näkökulmasta varmaan ihan oikeudenmukainen, Lintunen sanoo.

Arkkipiispanvaalin ensimmäinen kierros käydään suljettuna lippuäänestyksenä torstaina 8. helmikuuta. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali käydään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken torstaina 1. maaliskuuta.