Turun massiivisen elämyskeskuksen kaavoitus liikkeelle

Kaavaluonnos tarjoaa perustan keväällä käynnistyvälle arkkitehtikilpailulle.

Havainnekuva Turun ratapihan alueelle suunnitellusta tapahtuma- ja elämyskeskuksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners

Turku aloittaa ratapihan alueelle suunnitellun elämyskeskuksen kaavoituksen. Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle tiistaina. Keskus on tarkoitus toteuttaa yksityisellä rahalla.

Hankkeen arkkitehtikutsukilpailu käynnistyy asemakaavaluonnoksen pohjalta kevään aikana. Tavoitteena on löytää kaupunkirakenteeseen soveltuva, liikenteellisesti ja kustannuksiltaan realistinen, toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkealaatuinen kokonaissuunnitelma.

Turun elämyskeskus on lähes 500 miljoonan euron ja 170 000 neliön hanke. Keskukseen on tulossa sisähuvipuisto, teemapuisto, kulttuuritiloja, monitoimiareena, hotelli ja asuintaloja. Kohteen on tarkoitus valmistua vuonna 2022.

Ratapihahanketta valmisteleva yksityinen GSP Group järjestää yhdessä kaupungin kanssa yleisötilaisuuden elämyskeskushankkeesta 12. helmikuuta klo 18 Logomossa.