Ensimmäinen oikeuden ratkaisu Meri-Lapin sotessa: Hallinto-oikeus ei ota käsittelyyn sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksestä tehtyä valitusta

Hallinto-oikeus antoi päätöksensä asiaan perjantaina. Valittaja vaati sairaanhoitopiirin hallituksen tekemien Meri-Lapin sote-yhteisyrityspäätösten kumoamista.

hallintotuomioistuimet
Tuomarin nuija pöydällä oikeussalissa.
Yle

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksistä tehtyyn valitukseen. Tervolalainen vasemmistoliiton kunnanvaltuutettu Pertti Hemminki vaati oikeudelta Meri-Lapin sote-yhteisyritystä koskevien päätösten kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallitus teki hankintapäätöksen sote-yhteisyrityksestä kokouksessaan marraskuussa ja valitsi yhteisyrityskumppanin. Kilpailutuksen voitti Mehiläinen-ryhmittymä.

Hallinto-oikeus päätti, että se ei ota asiaa käsittelyyn. Oikeus perustelee päätöstään sillä, että valitukset hankintapäätöksistä on osoitettava markkinaoikeuteen, ei hallinto-oikeuteen. Hankintapäätöksistä markkinaoikeuteen voivat valittaa vain asianosaiset eli tässä tapauksessa kilpailutukseen osallistuneet terveyspalveluyhtiöt.

Määräaikaan mennessä markkinaoikeuteen päätöksestä valitti kilpailutuksen hävinnyt Pihlajalinna. Kilpailutuksessa yhteisellä tarjouksella mukana olleet Terveystalo ja Attendo eivät jättäneet valitusta.

Sairaanhoitopiirin hallitus hylkäsi Hemmingin asiasta tekemän oikaisuvaatimuksen kokouksessaan joulukuussa sillä perusteella, että Hemminki ei ole asianosainen.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.