Tulevaisuudentutkija: Pahinta on, jos nuoret alkavat pelätä maailman muuttumista – nuoret tarvitsevat taitoa lukea tulevaisuutta

Tulevaisuuden visioiminen auttaa nuoria hahmottamaan, mihin omia kykyjään voi käyttää.

nuoret
nainen katsoo ulos ikkunasta
Aktiivinen asenne tulevaisuutta kohtaan parantaa taitoa selviytyä vaikeistakin tilanteista.AOP

Miltä oma kotipaikkakunta näyttää kymmenen vuoden kuluttua? Keitä Suomessa silloin asuu? Entä miten ilmastonmuutos tuolloin näkyy maailmassa? Sitä emme voi vielä tietää, mutta voimme pohtia eri vaihtoehtoja.

Tulevaisuuden visioiminen auttaa myös nuoria hahmottamaan omaa tulevaisuuttaan, ajattelee tulevaisuudentutkija, Unesco-professori Markku Wilenius Turun yliopistosta.

– Tulevaisuuslukutaito tähtää siihen, että nuori alkaisi paremmin hahmottaa, mitä hän itse voisi tehdä maailmassa. Missä haluan olla mukana, missä kyvyilläni olisi eniten käyttöä ja mitä haluan itsessäni kehittää?

Maailman muuttuessa kiihtyvällä vauhdilla nuoret tarvitsevat ennakointi- ja muutoskykyä. Kokonaisuuksien hahmottamisesta ja asioiden yhdistelystä tulee Wileniuksen mukaan yhä tärkeämpiä taitoja.

– Emmehän me ymmärrä ilmastonmuutosta, ellemme ymmärrä kokonaisuutta. Meidän täytyy ymmärtää esimerkiksi luonnontieteellisiä faktoja, ihmisten toimintaa ja politiikkaa.

On myös oleellista ymmärtää, mitkä asiat muutoksiin vaikuttavat ja miten menneisyys yhdistyy tulevaisuuteen.

Pelko johtaa käpertymiseen

Markku Wileniuksen mielestä pahinta on, jos nuoret alkavat käpertyä muutosten keskellä sisäänpäin ja pelätä maailman muuttumista. Siitä seuraa helposti epätoivoa ja vihamielistä suhtautumista kaikkeen ulkopuoliseen. Aktiivinen asenne tulevaisuutta kohtaan puolestaan parantaa taitoa selviytyä vaikeistakin tilanteista. Tulevaisuuteen ei matkata yhtä raidetta pitkin, vaan vaihtoehtoja on aidosti olemassa.

– Ei niin, että maailma vain kaataa minun päälleni asioita. Jos on vaikka huolestunut ympäristön tilasta, voi omalla panoksellaan olla osa positiivista ratkaisua, Markku Wilenius sanoo.

Kun maailma muuttuu entistä moniulotteisemmaksi, kommunikaatiotaidosta tulee Wileniuksen mukaan entistä tärkeämpää: itselleen tärkeistä asioista on pystyttävä kertomaan selkeällä tavalla. On myös opittava kriittisyyttä ja osattava tehdä valintoja.

Lukiolaiset kokeilevat, miten tulevaisuuteen kurkistetaan

Unesco-professori Markku Wileniuksen ryhmä (siirryt toiseen palveluun) on kehittänyt yhdessä koulujen kanssa oppimateriaalia, jolla lukiolaiset voivat harjoitella tulevaisuuslukutaitoa. Muutama lukio eri puolilla Suomea kokeilee opetusta tämän kevään aikana, ja jatkossa oppimateriaali on tarkoitus saada minkä tahansa suomalaislukion käyttöön. Tulevaisuuslukutaidon opetuksesta saatua kokemusta aiotaan soveltaa myös kehitysmaiden nuorten koulutukseen.

– Lukioikäiset ovat jo hyvin kykeneväisiä faktapohjaiseen kuvitteluun. Otetaan nuorten omat kyvyt ja taidot paremmin käyttöön eikä anneta heidän passivoitua. Haluamme antaa eväitä sen ymmärtämiseen, mitä nähdään viiden tai kymmenen vuoden päästä, Markku Wilenius sanoo.

Peruskouluikäisille tulevaisuusopetusta on kehittänyt puolestaan Tulevaisuuskoulu (siirryt toiseen palveluun)-hanke.

_Unesco-professori Markku Wilenius puhui tulevaisuuslukutaidosta Educa-messuilla Helsingissä. _