Kaikki talviolympialaisista!

Vaaratiedote Nousiaisiin

Vaaratiedotteet

Vaaratiedote:

Nousiaisten kunta 28.01.2018 kello 12:15 Saastunut juomavesi. Talousveden käyttäjiä Nousiaisten Veden jakelualueella kehotetaan keittämään ruoka- ja juomavesi toistaiseksi. Ruoka- ja juomavesi on keitettävä. Alueen asukkaita kehoitetaan seuraamaan tilannetta Nousiaisten kunnan internet sivujen kautta (www.nousiainen.fi) Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Varningsmeddelande:

Nousis kommun 28.01.2018 kl. 12:15 Förorenat dricksvatten. Mat- och dricksvattnet inom Nousis kommuns distributionsområde uppmanas tillsvidare att kokas innan användning. Matoch dricksvattnet ska kokas. Områdets invånare uppmanas följa med situationen på Nousis kommuns internetsidor. (www.nousiainen.fi) Egentliga Finlands räddningsverk