Vaaratiedote Nousiaisiin

Vaaratiedotteet

Vaaratiedote:

Nousiaisten kunta 28.01.2018 kello 12:15 Saastunut juomavesi. Talousveden käyttäjiä Nousiaisten Veden jakelualueella kehotetaan keittämään ruoka- ja juomavesi toistaiseksi. Ruoka- ja juomavesi on keitettävä. Alueen asukkaita kehoitetaan seuraamaan tilannetta Nousiaisten kunnan internet sivujen kautta (www.nousiainen.fi (siirryt toiseen palveluun)) Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Varningsmeddelande:

Nousis kommun 28.01.2018 kl. 12:15 Förorenat dricksvatten. Mat- och dricksvattnet inom Nousis kommuns distributionsområde uppmanas tillsvidare att kokas innan användning. Matoch dricksvattnet ska kokas. Områdets invånare uppmanas följa med situationen på Nousis kommuns internetsidor. (www.nousiainen.fi (siirryt toiseen palveluun)) Egentliga Finlands räddningsverk