Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeudet palauttivat ennätysmäärän Migrin turvapaikkapäätöksiä: Turku valittajille suopein, Helsinki tiukin

Hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus ratkaisivat viime vuonna yli 10 000 turvapaikkavalitusta, mutta vireillä on yhä useita tuhansia.

Helsingin hallinto-oikeus ratkaisi viime vuonna yli 4 400 turvapaikkavalitusta. Kuva: Derrick Frilund / Yle

Hallinto-oikeudet muuttivat Maahanmuuttoviraston päätöksiä viime vuonna aiempaa hanakammin.

Turun hallinto-oikeus muutti tai palautti yli 40 prosenttia käsittelemistään turvapaikkavalituksista. Helsingin hallinto-oikeudessa osuus jäi hieman alle 30 prosentin.

Hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus käsittelivät omien tilastojensa mukaan viime vuonna yli 10 000 turvapaikkavalitusta.

Hallinto-oikeuksissa valituksia ratkaistiin noin 7 000 ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa liki 3 200.

Eniten turvapaikkavalituksia, runsaat 4 400, ratkaisi Helsingin hallinto-oikeus.

Valitus hyväksytään aiempaa useammin

Suurin osa hallinto-oikeuksissa käsitellyistä valituksista hylättiin, jätettiin tutkimatta tai raukesi.

Helsingin hallinto-oikeudessa muutettujen ja palautettujen päätösten osuus on kuitenkin kasvanut selvästi kolmessa vuodessa. Vuonna 2015 niitä oli 18 prosenttia, vuonna 2016 oli 24 prosenttia ja viime vuonna 29 prosenttia.

Kun vuoden 2015 ennätysmäinen turvapaikanhakijoiden määrä ja Maahanmuuttoviraston päätöksistä tehdyt valitukset ruuhkauttivat Helsingin hallinto-oikeuden, valitusten käsittelyä hajautettiin.

Viime vuoden helmikuusta lähtien turvapaikkavalituksia on käsitelty myös Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuksissa. Niissä ratkaistiin vajaan vuoden aikana yhteensä runsaat 2 500 turvapaikkavalitusta.

Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen päätösten jakauma on samansuuntainen kuin Helsingissä. Se sijaan Turun hallinto-oikeudessa 42 prosenttia valituksista johti muutoksiin tai palauttamiseen Maahanmuuttovirastolle.

Kaikista hallinto-oikeuksien tekemistä ratkaisuista 31 prosentissa eli lähes 2 200 tapauksessa Maahanmuuttoviraston päätöstä muutettiin tai se palautettiin uudelleen ratkaistavaksi. Vajaat 5 000 valitusta ei tuottanut tulosta tai raukesi.

Valitus ja oikeuden päätös voivat koskea yhtä tai useampaa ihmistä, esimerkiksi perhettä.

KHO:n linja ennallaan

Hallinto-oikeuksien turvapaikkapäätöksiin pettyneet tekivät viime vuonna 3 300 valituslupahakemusta korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Määrä kolminkertaistui edellisestä vuodesta.

KHO ratkaisi vuoden aikana liki 3 200 valitusta, joista noin 87 prosenttia jäi vaille valituslupaa, jätettiin tutkimatta tai raukesi.

Noin 11 prosenttia valituksista, vajaat 350, johti muutoksiin tai päätöksen kumoamiseen ja palauttamiseen. Suhteellinen osuus on jotakuinkin sama kuin edellisenä vuonna..

KHO:n linja on kuitenkin löystynyt valitussuman purkamisen myötä, sillä vuonna 2015 vain 5 prosenttia ratkaisuista muutti turvapaikanhakijan tilannetta .

Oikeudet eivät tilastoi päätösten palauttamisen ja muutosten perusteita.

Turun hallinto-oikeudesta muistutetaan, että päätöskoodi "muutettu" voi merkitä, että hallinto-oikeus on arvioinut suojelun tarpeen toisin kuin Maahanmuuttovirasto.

Toisaalta muutokseksi kirjataan myös se, että vain käännyttäminen kumotaan. Tämä voi perustua esimerkiksi siihen, että hakijalla on vireillä oleskelulupahakemus esimerkiksi perheenyhdistämisen perusteella.

Maahanmuuttovirasto teki enemmän virheitä

Maahanmuuttoviraston oman tilastoinnin mukaan runsaasta 2 400 eri kumoamisperusteilla palautetusta päätöksestä suurimmassa osassa syynä oli valittajien antama uusi selvitys. Tällaisia tapauksia oli Maahanmuuttoviraston mukaan yli 1 300.

Yleisin valitusvaiheessa esitetty uusi peruste turvapaikan saamiselle oli kristinuskoon kääntyminen. Turvapaikan voi tällä perusteella saada, jos katsotaan, että henkilö on vaarassa joutua vainotuksi uskontonsa vuoksi palatessaan kotimaahansa.

Maahanmuuttoviraston menettely- tai laintulkintavirheen vuoksi päätöksiä palautettiin Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan runsaat 310 eli 4 prosenttia päätöksistä.

Virheen vuoksi palautettujen päätösten määrä on yhä kasvanut.

Virheitä on syntynyt muun muassa kiireen vuoksi. Syyksi on myös epäilty kovaa painetta tehdä kielteisiä päätöksiä.

Tavoitteena on, että virheellisten päätösten määrä pysyisi alle 5 prosentissa.

Helsinkiin syntynyt ruuhka yhä purkamatta

Viime vuoden lopussa hallinto-oikeuksissa oli vireillä niiden omien tilastojen mukaan 6 000 turvapaikka-asiaa..

Ruuhkautuneesta Helsingin hallinto-oikeudesta muihin hallinto-oikeuksiin siirrettyjä valituksia oli vuoden lopussa työn alla vielä Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuksissa noin tuhat kummassakin ja Itä-Suomessakin liki 500.

Itä-Suomen ja Turun hallinto-oikeuksissa nämä vanhimmat valitukset pyritään ratkaisemaan "kevään aikana" ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa "mahdollisimman pian".

Turvapaikkaa haki uudelleen lähes 2 000 ihmistä

Viime vuonna turvapaikkaa haki Suomesta Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) noin 5 000 henkilöä, heistä runsaat 2 100 ensimmäistä kertaa.

Ensi kertaa hakevien määrä on lähes puolittunut vuodesta 2016. Tuolloin ensimmäistä kertaa turvapaikkaa hakevia oli 4 000. Vuonna 2015 hakijoita oli ennätysmäärä, noin 32 500.

Viime vuoden turvapaikanhakijoista noin 1 900 eli lähes 40 prosenttia oli uuden turvapaikkahakemuksen tekijöitä. Oikeuden lainvoimaisen päätöksen jälkeen voi jättää uuden hakemuksen.

Osa kielteisen päätöksen saaneista valittaa jopa useita kertoja, ja hallinto-oikeuksista palautettuja päätöksiä on Maahanmuuttovirastolla ratkottavana nyt vajaat 2 200. Turvapaikanhakijoiden valituskierteestä on kirjoittanut Helsingin Sanomat. (siirryt toiseen palveluun)

Vastaanottojärjestelmässä oli viime vuoden lopussa noin 13 200 ihmistä, joista lähes 10 700 oli saanut kielteisen päätöksen.

Lue myös aiemmat jutut:

.
.