Maa- ja metsätalousministeriö: Viehekalastuskielto Tornionjoen suositulle kalastuspaikalle

Tornion-Muonionjoen ensi kesän kalastukseen ehdotetaan muutoksia. Maa- ja metsätalousministeriön esitykseen on mahdollista vaikuttaa ensi kuun loppupuolelle saakka.

kalastajat
Vavat veneessä Tornionjoella
Minna Aula / Yle

Maa- ja metsätalousministeriö esittää troolikalastuksen sallimista Tornionjoen edustan merialueella syksyisin.

Tämän lisäksi ministeriö ehdottaa viehekalastuskieltoa Kukkolankosken apajapaikoille. Se koskisi heittopainon, tapsisiiman ja vieheen käyttämistä.

Kukkolankoskelle kaavailtu kalastuskieltoalue alkaisi kosken niskalta ja päättyisi 80 metrin etäisyydellä alimmasta kiinteästä lippopaikasta.

Muilta osin maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa, että Tornion-Muonionjoella kalastettaisiin viime vuoden rajoituksen mukaan.

Troolilla pyydettäisiin särkeä ja muikkua

Pohjoisen Perämeren ammattikalastajat ry on ehdottanut, että he voisivat kalastaa troolilla Tornion Kuusiluodon eteläpuolisella alueella.

– Troolikalastus kohdistuisi ennen kaikkea särkeen, myös kalastuksen yhteydessä mahdollisesti saatava muikku hyödynnettäisiin kaupallisesti, toteaa ammattikalastaja Kari Heinikoski, joka on allekirjoittanut yhdistyksen kirjelmän.

Poikkeuslupaa haetaan kolmeksi vuodeksi syyskuusta vuoden loppuun saakka. Paikallisten ammattikalastajien mukaan tuohon aikaan alueella ei esiinny juurikaan vaelluskaloja, joten troolikalastus ei häiritsisi muuta kalastusta.

– Alue soveltuu hyvin troolikalastukseen sen tasaisen pohjan ansiosta, ja loppusyksyllä särki on syvässä vedessä troolilla hyvin tavoitettavissa.

Ammattikalastajien mukaan pyynnin myötä vesistöstä saadaan poistettua ravinteita, mikä parantaa vesistön tilaa ja hyödyttää esimerkiksi kaupallisesti tärkeitä kalalajeja kuten siikaa ja muikkua.

Lippokalastajat haluavat rauhoittaa pyyntiä suositulla alueella

Jokivartiset esittävät puolestaan rajoituksia punttikalastukseen Tornion Kukkolankoskelle. Heidän esityksensä ei koskisi perho- tai muuta vapakalastusta Kukkolankoskella.

Kukkolankosken osakaskunnan mukaan punttikalastuksen rajoittamisella turvattaisiin lohen nousureitti ja vähennettäisiin perinteiselle lippokalastukselle heittopainoista aiheutuvia häiriöitä.

Kukkolankosken koski-isäntä Risto Leinonen korostaa, että esimerkiksi perhokalastaminen tai lohen soutaminen ei häiritse lippoajia toisin kuin heittopainon käyttäminen.

– Punttikalastajat ovat kalastaneet rivissä parin metrin etäisyydellä toiseksi alimmasta krenkusta, huolimatta lippokalastajien pyynnöistä siirtyä etäämmälle. Muutamat ovat heittäneet jopa krenkulta, toteaa esityksessä Kukkolankosken koski-isäntä Risto Leinonen.

Lippokalastajien mukaan myös lippoajien turvallisuus on ollut uhattuna, sillä punttia on heitetty välillä lipon varren yli.

Suomi ja Ruotsi sorvaavat päätöksen yhdessä

Maa- ja metsätalousministeriön ehdotukseen on mahdollista vaikuttaa ensi kuun loppupuolelle saakka. Lausuntopyyntö on maa- ja metsätalousministeriön sivuilta ja se löytyy myös täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Suomi ja Ruotsi päättävät kevään mittaan, miten rajajoella kalastetaan. Neuvotteluvaltuuskunnat pitävät maaliskuun alussa sidosryhmätilaisuuden Tornionjoen kalastusjärjestelyistä.

Tämän tilaisuuden tarkemmasta kokouspaikasta ja ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.