Tietokone ja tabletti ovat osa opiskelua Satakunnan kouluissa – älylaite on tarpeellinen apuväline

Kyselykierros Satakunnan kuntiin kertoo, että älylaitteita käytetään päivittäisessä opiskelussa jo ala-asteella. Osassa kunnista oppilaille annetaan oma laite, osassa käytetään yhteisiä.

Digiloikka
opettaja ja oppilaita tietokoneen ääressä
AOP

Kannettavat tietokoneet ja tabletit ovat arkipäivää satakuntalaisissa kouluissa.

Yle kysyi tietokoneiden ja tablettien käytöstä opetuksessa kaikista Satakunnan 17 kunnasta. Noin puolissa kunnista oppilaat saavat opiskelun ajaksi joko tietokoneen tai tabletin omaan käyttöönsä. Joissain kunnissa, kuten Kokemäellä ja Merikarvialla, laitteen saa myös opintojen päätyttyä lunastaa itselleen maksua vastaan.

Esimerkiksi Pori jakaa kaikille 4.- ja 7.-luokkalaisille kannettavan tietokoneen ja Eurajoki 3.- ja 7.-luokkalaisille tabletin. Merikarvialla tabletit ovat käytössä ensi syksystä alkaen peruskoulussa 3.–9.-luokkalaisilla ja kannettavat tietokoneet kaikilla lukiolaisilla. Raumalla, Siikaisissa ja Huittisissa laitteita on yhteiskäytössä. Joissain kunnissa laitehankintasuunnitelmat ovat vielä kesken.

– Suunnitelmissa on, että lähivuosina noin 10 prosenttia opetuksesta tehtäisiin koneilla, kertoo Honkajoen Hongon koulun johtaja Arto Ala-Hannula.

Älylaitteet osana jokaista oppiainetta

Kaikkien vastanneiden kunnissa käytetään älylaitteita opetukseen. Osa vastaajista uskoo, että ilman laitteita oppilaat jäisivät jälkeen sellaisia oppilaita, joiden kunnissa vastaavia laitteita käytetään.

– Opetus onnistuu, mutta olisi monipuolisempaa, jos laitteet olisivat aina käytettävissä. Opetuksen tasavertaisuus kuntien välillä ei enää toteudu, sanoo Harjavallan sivistysjohtaja Päivi Lahtinen.

Opetuksen tasavertaisuus kuntien välillä ei enää toteudu.

Päivi Lahtinen

1990-luvulla koulunsa käyneille tutut tietotekniikkatunnit ovat historiaa.

– Enää ei ajatella, että tieto- ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa rajoittuisi atk-luokkaan tai atk-opetukseen. Nyt se ajatellaan laaja-alaisen oppimisen muotona ja se voi olla osana jokaista oppiainetta, Säkylän sivistysosaston hallintopäällikkö Juha Kraapo kertoo.

Uusi teknologia muuttaa opetusta

Useimmissa kouluissa älylaitteiden käyttöä pidetään hyvänä asiana. Ne monipuolistavat opetusta, mahdollistavat nykyisen opetussuunnitelman vaatimusten toteutumisen ja auttavat ylioppilaskokeisiin valmistautumisessa. Vastaajien mukaan tietotekniikka on opetuksen apuväline, ei sen edellytys.

– Pitää huomioida, että kaikki oppikirjojen ja -materiaalien tarjoajat ovat aloittaneet digimateriaalien tuottamisen ja tarjolla on useita pedagogisia sovelluksia ja toimintapohjia opetukseen. Kyllä IT-teknologia muuttaa opetusta, miettii sivistysjohtaja Vesa-Pekka Leino Eurajoelta.

Suurimmassa osassa oppiaineita paperista työkirjaa ei ole nähty enää vuosikausiin.

Teemu Heino

Huittisten kaupungin sivistysjohtaja Eija Mattila pitää tärkeänä, että kouluissa panostetaan myös opetushenkilökunnan digiosaamiseen.

– Meillä on jokaisessa koulussa oma digitutor, jonka tehtävänä on edistää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Tehtyjen arviointien mukaan opetushenkilöstön osaaminen on parantunut ja laitteiden käyttö lisääntynyt viime vuosina.

Kynä, kirja ja vihko edelleen käytössä

Vaikka tietokoneita ja tabletteja pidetään kallisarvoisina apuvälineinä, on perinteisillä oppimismenetelmillä yhä paikkansa. Porissa kaikki 4.- ja 7.-luokkalaiset saavat käyttöönsä oman tietokoneen, mutta ne eivät jatkossakaan ole ainoa käytössä oleva väline.

– Henkilökohtainen tietokone ei tarkoita missään nimessä printtikirjasta, kynästä tai vihkosta luopumista. Paperisen työkirjan asema kylläkin horjuu tällä hetkellä, suurimmassa osassa oppiaineita työkirjaa ei ole nähty enää vuosikausiin, selittää Porin virtuaalikoulun rehtori Teemu Heino.

Henkilökohtaisten laitteiden hankkiminen on monelle kunnalle ja koululle taloudellinen haaste.

– Tabletti- ja konehankinnat ovat kustannuskysymys, eikä meillä ole ollut käytössä sellaisia määrärahoja, että yli 3 000 peruskoululaiselle olisi oppilaskohtaiset koneet saatu hankittua, Rauman kaupungin opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto sanoo.