Tie jatkuu silmänkantamattomiin – havainnekuvat paljastavat Suomen pisimmän maayhteyden massiiviset mittasuhteet

Siltayhteys Oulunsalon ja Hailuodon välillä voi aueta jo vuonna 2021. Silloin nykyinen lauttayhteys saaren ja mantereen välillä jää historiaan.

Hailuoto
Hailuodon sillan havainnekuva
Hailuodon pengertielle tulee keinosaari ja pysäköintialue. Kevyen liikenteen 1,25 metriä leveät pientareet ovat tien molemmin puolin.Sitowise

Hailuodon siltahankkeen haastavin osa on seitsemän kilometriä pitkän pengertien ympäristövaikutusten arviointi. Asiasta on tehty laajoja luontoselvityksiä vuonna 2017 ja niitä on käyty läpi viime syksynä. Alueen herkälle eliöstölle ja lähiluonnolle aiheutuvia ongelmia joudutaan ratkomaan veden virtauksen muuttumisen myötä.

– Suurin vaikutus on ruoppauksen aikana tapahtuva veden paikallinen samentuminen. Merenpohjaa joudutaan ruoppaamaan molempien siltojen päätypenkereiden kohdalta. Itse pengertien rakentaminen ei ole läheskään niin haastavaa työtä, sanoo hankevastaava Ari Kuotesaho Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Hailuodon sillan havainnekuva
Hailuodon pengertie Huikun sillan kohdalla.Sitowise

Huikun ja Riutun 750 metriset sillat

Kiinteä yhteys pyritään sovittamaan maisemaan mahdollisimman hyvin. Haittavaikutukset merialueen herkälle ympäristölle ja vesiluonnolle pyritään minimoimaan niin rakentamisen kuin käytönkin aikana.

– Hailuodon puoleinen Huikun silta on pituudeltaan 767 metriä. Se on Oulunsalon päässä sijaitsevaa 740 metristä Riutun siltaa korkeampi ja vaikuttavamman näköinen. Huikun alituskorkeus on 18+1 eli kahdeksantoista metrin lisäksi löytyy vielä metri aallokkovaraa, sanoo Kuotesaho .

Pengertiehen tarvittava yli miljoonan kuutiometrin kalliolouhe löytyy 60 kilometrin säteeltä Oulun seudulta. Uudelle tieyhteydelle tulee yksi pysäköintialue ja keinosaari. Siitä, ovatko sillat betoni- vai teräsrakenteisia, päätetään myöhemmin edullisemman ratkaisun mukaan.

– Nykyiset havainnekuvat vastaavat rakennusmateriaalista huolimatta rakennettavia siltoja. Siltojen alle tuleviin välitukiin haetaan vielä sopivaa muotoa, tarkoitus on saada niistä siron näköisiä.

Hailuodon sillan havainnekuva
Hailuodon puoleinen Huikun silta on 767 metriä pitkä.Sitowise

Kiinteän yhteyden hinta-arvio on 76 miljoonaa euroa. Sillat haukkaavat summasta suuren osan, niiden osuus on 35 miljoonaa euroa. Kun siltayhteyttä päästään rakentamaan, töiden on arvioitu kestävän 2,5-3 vuotta. Tavoitteena on saada toimiva siltayhteys Hailuotoon jo vuoden 2021 alusta.

– Hanke on erittäin mielenkiintoinen verrattuna niin sanottuihin normaaleihin tiehankkeisiin. On ollut onni vetää tällaista hanketta suunnitteluvaiheen aikana. Tehtyjen selvitysten perusteella olen luottavainen, että tien rakentaminen voidaan toteuttaa aiheuttamatta ympäristölle suurempia vahinkoja, summaa hankevastaava Ari Kuotesaho Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Lähteet: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus