Hyppää sisältöön

Varusmies ei saa kertoa Facebookissa, missä on – Puolustusvoimia ei huoleta lenkkeilijöiden sijaintia seuraava urheilusovellus

Varusmies ei voi paljastaa paikkatietojaan sosiaalisessa mediassa operaatioiden aikana. Hänen pitää opetella säätämään ne pois päältä.

Kuva: Tiia Korhonen / Yle

Strava-seurantasovellus ei aiheuta toimia Puolustusvoimissa.

Yle on uutisoinut yhdysvaltalaislähteiden pohjalta, että kuntoilun seurantasovellus Stravan interaktiivisesta kartasta (siirryt toiseen palveluun) voi päätellä Yhdysvaltain tukikohtien sijainteja ja sotilaiden lenkkeilyreittejä. Kartalla näkyvät kuitenkin vain ne reitit, joilla käyttäjät ovat lenkkeilleet sovelluksen ollessa julkisessa tilassa.

Puolustusvoimien mukaan Strava-järjestelmän käyttö Puolustusvoimissa lienee vähäistä.

– Selvä on, että moni käyttää vapaa-ajan liikuntaa tukevaa sovellusta. Suurin osa kuitenkin käyttää varmaan muita sovelluksia kuin Stravaa, toteaa everstiluutnantti Mano-Mikael Nokelainen Puolustusvoimien pääesikunnan johtamisjärjestelmäosastolta.

Terveys- ja liikuntasovelluksia on nykyään paljon (siirryt toiseen palveluun). Tunnetuimpiin kuuluvat esimerkiksi Sports Tracker ja Polarin sovellukset.

Varusmies voi kertoa fiilikset

Puolustusvoimat ohjeistaa varusmiehet sosiaalisen median käytössä.

Sovelluskohtaisia ohjeita Puolustusvoimilla ei ole, mutta Nokelaisen mukaan Puolustusvoimat on huomioinut liikuntasovellukset sosiaalisen median sovellusten ohjeistuksessaan. Sen mukaan varusmiehen pitää perehtyä käyttämiinsä palveluihin ja niiden paikkatietoasetuksiin. Esimerkiksi sotilaallisissa harjoituksissa paikkatiedon selviäminen voi olla vakava asia, koska se voi kertoa liikaa joukon toiminnasta.

Paikkatietojen jakaminen operaatioissa on aina kielletty, ellei siihen anneta erityistä lupaa. Paikkatietojen leviäminen on riski operaation onnistumiselle ja siihen osallistuville.

Muuna palvelusaikana ohjeistusta paikkatiedoista ei armeijassa ole.

– Jokainen tekee omat ratkaisunsa esimerkiksi paikkatietojen käytössä. Vapaa-ajan käyttöä emme tietenkään rajoita mitenkään, Nokelainen tarkentaa.

Puolustusvoimien yleinen ohje (siirryt toiseen palveluun) varusmiesten sosiaalisen median käytölle on selkeä. Varusmies saa sosiaalisessa mediassa kertoa, millaista oli. Varusmies ei saa kertoa, missä on, minne on menossa tai mikä hänen sotilaallinen tehtävänsä on.

Palvelukseen astuvat varusmiehet saavat noin tunnin kestävän tietoiskumaisen ohjeistuksen sosiaalisen median käytöstä. Sotilasalueen kuvaaminen on pääsääntöisesti kielletty.

Varuskunnat määrittävät kännykän pitämistä

Ihmisillä on liikuntasovellusten lisäksi suuri määrä erilaisia applikaatioita puhelimessaan. Monesta niistä voi päätellä esimerkiksi varusmiesten liikkeitä. Varusmiesten ei kuitenkaan tarvitse poistaa mitään applikaatioita palvelukseen astuessaan.

Suomella on rauhanturvaajia komennuksella ulkomailla. Nokelaisen mukaan paikkatietoasiat käydään heidän kanssaan läpi osana koulutusta operaatioturvallisuuden näkökulmasta.

– Tietyissä tilanteissa operaation komentaja voi rajoittaa kyseistä toimintaa niin vaatiessa.

Taitava hakkeri pystyy saamaan tietoa matkapuhelimesta, vaikka se olisi suljettu. Nokelainen kertoo, että matkaviestinten mukana pitämistä voidaan tarvittaessa rajoittaa turvallisuuden vuoksi. Varuskunnat määrittelevät, miten matkapuhelimet saavat koulutuksessa olla mukana.

Varusmiesten ohjeet koskevat myös reserviläisiä esimerkiksi kertausharjoitusten aikana. Kantahenkilökunnalleen Puolustusvoimat pitää säännöllisen vuosittaisen tietoturvakoulutuksen.

Muutamia tapauksia vuosittain

Sosiaalisessa mediassa toimiminen vastoin Puolustusvoimien linjauksia on palvelusrikos, joka johtaa esitutkintaan ja mahdollisesti kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

Sotilaslakimies Immo Seppänen Puolustusvoimien pääesikunnan oikeudelliselta osastolta kertoo, että esitutkintaan menee varusmiehillä sosiaalisen median vuoksi muutamia tapauksia vuosittain.

– Varusmiehet ovat kuvanneet muun muassa palvelustovereita suihkussa, päivystystä ja kalustoa, Seppänen kertoo.

Tällaisista tapauksista voi seurata kurinpitorangaistus, joka voi olla muistutus, varoitus, ylimääräinen palvelus, poistumiskielto ja kurinpitosakko.

Seppänen sanoo, että kantahenkilökunnan sosiaalisen median tapauksia on tutkittu laskutavasta riippuen yhteensä 2–3 vuosina 2015–2016. Yhdessä tapauksista kantahenkilökuntaan kuuluva sotilas oli jakanut Facebookiin kuvan harjoituskalustosta.

Ohjeita vuodesta 2011

Jos Suomi joutuisi sotaan, matkapuhelimen käyttöä ei välttämättä kiellettäisi. Nokelainen vastaa asiaan yleisellä tasolla.

– Kaikissa tilanteissa arvioidaan menettelytavat operaatioturvallisuuden näkökulmasta. Puolustusvoimien turvallisuustoimiala ohjeistanee asian tarvittavilta osin tilanteen mukaisesti.

Puolustusvoimat on ohjeistanut varusmiehiä sosiaalisen median käytöstä vuodesta 2011 lähtien.

– Olemme hyvin tietoisia siitä, mitä digitaalinen ympäristö tuo negatiivisessa mielessä, Nokelainen toteaa.

.
.