Hyppää sisältöön

Niinistö virkaanastujaispuheessa: Ilmastonmuutoksen torjunta on lähivuosien tärkein asia

Presidentin virkaanastujaiset alkoivat puoliltapäivin eduskunnassa presidentti Sauli Niinistön antamalla juhlallisella vakuutuksella ja presidentin sekä eduskunnan puhemiehen puheilla.

Eduskunnan puhemies Maria Lohela ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö tasavallan presidentin virkaanastujaisissa eduskunnassa Helsingissä 1. helmikuuta
Suomen Tasavallan Presidentti Sauli Ninistö antaa juhlallisen vakuutuksen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti virkaanastujaispuheessaan ilmastonmuutoksen torjunnan lähivuosien tärkeimmäksi asiaksi.

– Niin vain on, ettei ihminen kestä maapallon menetystä, Niinstö perusteli.

Niinistön mukaan ilmakehän ahtaus tuntuu jo sinne vuosittain päätyvien kymmenien miljardien hiilidioksiditonnien takia.

Niinistö totesi kuluneen kuuden vuoden presidenttikautensa olleen kansainvälisesti myrskyisää aikaa, johon liittyneet Euroopassa, sen lähialueilla ja kauempanakin syntyneet konfliktit ovat koetelleet myös Suomen alueellista vakautta.

Niinistön mukaan oireellista on ollut kriisien pitkittyminen ja hankaloituminen, mikä on johtunut osaltaan niiden taustalla vaikuttavista globaalin valtapolitiikan asetelmista ja tavoitteista.

Tienä tilanteen kohentamiseen Niinistö nosti esiin YK:n ja EU:n aseman vahvistamisen sekä lännen ja idän välisten kontaktien ylläpitämisen.

– Olen pyrkinyt edistämään kulkua kummallakin tiellä. Ja niin tulen jatkamaan. Olen parhaan kykyni mukaan pyrkinyt pitämään Suomen niissä pöydissä, joissa tulevaisuuteen vaikutetaan, sanoi Niinistö.

Niinistö totesi pyrkineensä hakemaan suurille maille yhteistä intressiä esimerkiksi Itämeren lentoturvallisuudessa ja mustan hiilen torjunnassa arktisella alueella.

– Mitä enemmän suurilla on yhteistä intressiä, sitä pienemmäksi käy toran tila ja sitä parempi maailmalle ja myös meille, Niinistö totesi.

Niinistö korosti kansallista eheyttä ja nosti esiin nuorten ja yksinäisten ongelmat

Niinistö sanoi pitävänsä tärkeänä erilaisten näkemysten ja mielipiteiden ja erilailla ajattelevien arvostamista. Hänen mukaansa luottamus on suomalaisen yhteiskuntajärjestyksen ja demokratian avainsana.

– Luottamus ei ole samanmielisyyttä, mutta kyllä tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä toinen aidosti ajattelee, Niinistö totesi.

Presidentti peräsi erityisesti toimia nuorten ja yksinäisyydestä kärsivien ongelmien parantamiseksi. Niinistö myös kutsui nuoria mukaan ratkaisujen etsimiseen.

– Toiveeni on: Puhukaa, kertokaa. Me kuuntelemme ja meidän on toimittava. Olemme kaikki tekijöitä.

Myös puhemies Lohela nosti esiin luonnonsuojelun

Presidentti Niinistölle virkaanastujaisissa puhunut eduskunnan puhemies Maria Lohela (sin.) nosti Niinistön ensimmäiseltä kaudelta esiin hänen tekemänsä työn Suomen edun, kansainvälisen yhteistyön ja luonnon puolesta.

Erityisesti Lohela mainitsi Niinistön aloitteellisuuden mustan hiilen aiheuttaman jäätiköiden sulamisen torjumiseksi.

– Esittämänne aloite arktisesta huippukokouksesta tämän ja muiden asioiden sopimiseksi on erittäin tärkeä maamme ja koko luonnon ekosysteemin kannalta, sanoi Lohela.

Puhemiehen tehtävät eduskunnan kevätistuntokauden alussa jättävä Lohela muistutti puheensa loppupuolella Niinistöä poliittisen ympäristön epävarmuudesta. Lohelan mukaan varmuutta voi löytää esimerkiksi historiasta.

– Se osoittaa, kuinka pieni valtio voi tulla kokoaan suuremmaksi, kun taitava ulkopolitiikan johto ymmärtää, että kansallinen etu ja ihmiskunnan etu eivät ole toisensa poissulkevia vaihtoehtoja, eivätkä historian ja maantieteen vaatimukset ole ristiriidassa ihmisoikeuksien ja kansainvälisen yhteistyön kanssa.

.
.