16 kilometrin ja 5 miljoonan kiista: valtio ei innostu korvaamaan kyläläisten kauppatietä, joka ollaan lakkauttamassa Terrafamen alta

Uuden tien rakentaminen on kallista. Siitä huolimatta Sotkamossa halutaan korvaava tieyhteys Terrafamen kaivosalueen läpi kulkevan tien tilalle.

tiet
Luminen maantie metsän keskellä.
Lahnasjärven kylältä lakkautettavaksi suunniteltua tietä pitkin on matkaa Sotkamoon noin 40 kilometriä. Kiertotietä pitkin matka on noin 80 kilometriä.Elisa Kinnunen / Yle

SotkamoTerrafamen kaivosalue jää takavasemmalle, kun matkataan kohti Lahnasjärven kylää. Lumisella maantiellä vastaan ajaa pari autoa.

Kapea ja mutkainen yhdystie 8714 on osittain kaivosalueella. Reilun 16 kilometrin mittaista yleistä tietä suunnitellaan lakkautettavaksi ensi vuoden alussa, koska tulevaisuudessa kaivosyhtiön uusi bioliuotuskasa tulisi tien toiselle puolelle. Terrafame perustelee tien lakkauttamista turvallisuussyillä.

Sotkamon kunnassa asia ymmärretään: kenenkään turvallisuuden kannalta ei ole järkevää, että kaivosalueella ajetaan henkilöautoilla samalla, kun siellä liikkuu isoja koneita ja raskasta liikennettä.

Kartta, missä näkyy lakkautettavaksi suunnitellun yleisen tien vaikutusalue.
Sotkamon kunnan tekninen johtaja Harri Helenius näyttää kartalta, miten laaja vaikutuspiiri lakkautetavaksi suunnitellulla tiellä on.Elisa Kinnunen / Yle

Maantie on kuitenkin niin tärkeä, että sille on löydettävä tai rakennettava korvaava yhteys (siirryt toiseen palveluun) (Sotkamon kunnanhallitus).

– Korvaava yhteys pitää saada, koska tien vaikutuspiirissä on merkittävästi vakituisia asujia ja myös vapaa-ajan asujia. Käytännössä tien lakkauttaminen tarkoittaa sitä, että asiointimatka Sotkamoon pitenee oleellisesti, sanoo Sotkamon kunnan tekninen johtaja Harri Helenius.

Tiesuunnitelman mukaan vakituista asutusta on viidessä taloudessa. Helenius piirtää sormellaan karttaan ympyrän ja näyttää, miten laajasta alueesta kuitenkin on kyse.

– Luku on varmasti oikea, mutta kun puhutaan tien vaikutuspiiristä eli siitä, ketkä tietä käyttävät asioidessaan Sotkamon suuntaan, määrä on huomattavasti suurempi, Helenius sanoo.

Lahnasjärvellä tien paikkaa on jo mietitty

Lakkautettavaksi suunnitellun tien päässä on Lahnasjärven metsästysseuran maja. Pihalla seisoo kylän asukas, metsästysseuran puheenjohtaja Jouko Kettunen. Hän sanoo, että kyläläiset pitävät kunnan kantaa erittäin myönteisenä.

– Olemme suhtautuneet erittäin kielteisesti tien sulkemiseen. Vaihtoehtoja on ja niitä täytyy löytyä, jotta kulkuyhteys säilyy, Kettunen sanoo.

Mies seisoo pakkasessa tien varressa.
Lahnasjärven kylällä asuva Jouko Kettunen sanoo, että kylällä on jo pohdittu korvaavalle tielle paikkoja.Elisa Kinnunen / Yle

Lahnasjärven kylä on Sotkamon kunnan ja Kajaanin kaupungin rajalla. Molempiin suuntiin on matkaa noin 40 kilometriä. Jos tie lakkautetaan, tulee Sotkamoon matkaa lähes 80 kilometriä, Kettunen puuskahtaa.

– Täältä on työpaikkaliikennettä Sotkamoon ja Valtimolle sekä turistiliikennettä Vuokattiin. Huomioitavaa on myös se, että metsästysaikana täällä on paljon ulkopaikkakuntalaisia, jotka kulkevat valtion mailla metsällä.

– Toisaalta nykyinen tie Kajaaniin on niin huonossa kunnossa, että välillä täytyy kulkea Terrafamen tai Sotkamon kautta. Jos tie tukkeutuu, niin kuin monesti on ollut, miten pelastuslaitos, poliisi ja muut tarvittavat saadaan paikalle? Se on yksi turvallisuusriski, Kettunen jatkaa.

Mielestäni olisi kohtuullista, että kaivosyhtiö harkitsisi korvaavan tieyhteyden rakentamista.

Jari Tolonen

Lahnasjärven kylällä on jo mietitty mistä korvaava tieyhteys voisi kulkea.

– Jos nykyinen tie täytyisi sulkea kaivospiirin rajalta, ensimmäinen vaihtoehto voisi olla tien paikan siirtäminen sivuun, syrjemmälle. Tai radanvarsivaihtoehto. Terrafameen menevän radan varteen tehtäisiin tie, joka myös mahdollistaisi kaivosalueen ohittamisen, Kettunen pohtii.

Uusi tie maksaisi miljoonia euroja

Yhtään päätöstä yleisen tien lakkauttamisesta tai korvaavan yhteyden rakentamisesta ei ole tehty. Tiesuunnitelman lausuntovaihe on vielä käynnissä. Jos asia etenee, Liikennevirasto saa suunnitelman käsiteltäväkseen keväällä. Lopulliset päätökset tekee liikenne- ja viestintäministeriö.

Se on kuitenkin selvää, että korvaavan tien rakentaminen olisi kallista. Se maksaisi useita miljoonia euroja.

– Viisi miljoonaa euroa, sitä luokkaa se voisi olla. Mitään suunnitelmia ei ole mietitty, onko reitti etelä- vai pohjoispuolelta ja miten paljon uutta tietä tarvitaan. Ne vaikuttavat hintaan. Olosuhteet eivät ole helpot, maasto on vaihteleva ja myös se aiheuttaa vaatimuksia tielle, sanoo tienpidon asiantuntija Jussi Sääskilahti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Karttagrafiikka Lahnasjärvelle vievästä tiestä.
Tie 8741 kulkee osittain Terrafamen monimetalliyhtiön mailla. Lakkautusuhan alla oleva tienpätkä on merkitty karttaan punaisella.Laura Tolonen / Yle

Korvaavan tieyhteyden pitäisi kiertää nykyinen kaivospiiri sekä sille haettu laajennusosa. Välttämättä matka ei paljoa lyhenisi.

– Jos mennään eteläpuolelta, niin etelään päin pitäisi mennä vähintään viisi kilometriä. Pohjoispuolelta matka voisi ehkä lyhentyä jonkin verran, mutta myös siellä pitäisi mennä aika paljon pohjoiseen päin, että päästäisiin kaivospiirin ja laajennusalueen ohi, Sääskilahti kertoo.

Sääskilahden mukaan liikennemäärät ovat kuitenkin niin pienet, ettei korvaavaa tietä päällystettäisi, vaan se olisi todennäköisesti soratie. Viime vuosina sorateitä ei ole juuri rakennettu.

– Liikennemäärät pyörivät 40 ajoneuvon suuruusluokassa. Jos korvaava yhteys tulisi eteläpuolelta, siellä liikennemäärät olisivat hyvin pieniä. Samoin pohjoispuolella liikennemäärät olisivat muutama kymmenen ajoneuvoa, Sääskilahti sanoo.

Kylällä halutaan uskoa parempaan ratkaisuun

Sotkamon kunnassa tien rakentamisen kalleus tiedostetaan. Asiaan palataan vielä uudelleen, kun kunnanhallitus täydentää lausuntoaan.

– Se on tosiasia, että uuden tien rakentaminen on kallista. Siitä huolimatta näemme korvaavan yhteyden tärkeänä. Kunnanhallituksen lausunnon sisältö on todennäköisesti hyvin samansuuntainen kuin aiempi lausunto, tekninen johtaja Harri Helenius sanoo.

Kajaanin kaupunginhallituksessa tiesuunnitelmaa ei ole vielä käsitelty. Kaupunginjohtaja Jari Tolonen sanoo kuitenkin olevansa samoilla linjoilla Sotkamon kanssa.

– Mielestäni olisi kohtuullista, että kaivosyhtiö harkitsisi korvaavan tieyhteyden rakentamista alueelle, Tolonen sanoo.

Jos tie maksaa jonkun miljoonan ja sillä säilytetään kansalaisten perusoikeudet ja kulkemisvapaus, onko se paljon?

Jouko Kettunen

Myös Lahnasjärvellä tiedetään, että korvaavan tieyhteyden rakentaminen tuntuisi maksajan kukkarossa. Kylän asukas, metsästysseuran puheenjohtaja Jouko Kettunen naurahtaa, että siihenhän sitä aina vedotaan – rahaan.

– Minä vetoan siihen, että yhteiskunnan rahoja, veronmaksajien rahoja, on pantu kaivostoimintaan jopa satoja miljoonia euroja. Jos tie maksaa jonkun miljoonan ja sillä säilytetään kansalaisten perusoikeudet ja kulkemisvapaus, onko se paljon?

Kettunen toivoo, että tiekiistassa löytyisi ratkaisu, joka miellyttäisi kaikkia. Kyläläiset ovat kuitenkin ottaneet avoimin mielin huomioon myös vaihtoehdot, jotka auttaisivat liikenteen jatkumisessa.

– Muuta ei voi kuin uskoa parempaan ratkaisuun, Kettunen toteaa.