Lahtea johtaa tulevaisuudessa pormestari? Toimikunta haluaa vahvistaa valtuuston asemaa

Pormestari ryhtyisi johtamaan Lahtea vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen. Näin halutaan vahvistaa poliittista johtamista ja antaa kasvot kaupungin hallinnolle.

pormestarit
Pormestari-info Lahdessa.
Mika Moksu / Yle

Lahden johtamisjärjestelmää pohtiva toimikunta esittää Lahteen pormestarimallia.

Lahtea pormestari ryhtyisi johtamaan seuraavien kuntavaalien jälkeen kesällä 2021. Siihen saakka vetovastuu olisi kaupunginjohtajalla, joka siirtyisi kansliapäälliköksi pormestarin aloittaessa työnsä.

– Pormestari on demokraattinen ja kansanvaltainen johtaja, kaupunginjohtaja on virkamies ja virkajohtaja. Tämä on se iso ero, pohtii Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja johtamisjärjestelmätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Komu (sd.).

Pormestarimallilla halutaan vahvistaa poliittista johtamista ja antaa kasvot kaupungin hallinnolle. Pormestari työskentelisi sekä kaupunginjohtajana että kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Pormestarin lisäksi Lahteen valittaisiin kaksi tai kolme apulaispormestaria.

"Poliitikkojen taakka jakautunut epätasaisesti"

Johtamismallia pohtinut poliitikko-toimikunta antoi väliraporttinsa maanantaina.

Tarkastelussa on myös valtuuston aseman vahvistaminen, lautakuntajako ja lautakuntien tehtävät sekä kaupunginhallituksen jaostojen tarve. Toimikunta uskoo, että pormestarimalli muuttaa päätöksenteon sujuvammaksi, poliittisen vallan keskittyminen tunnistetaan vaaraksi.

Komun mukaan Lahdessa on syytä käydä läpi kaupungin lautakuntarakennetta.

– Meillä on jakautunut epätasaisesti poliitikkojen taakka. Joillakin valtuutetuilla on kohtuuttoman suuri työtaakka, kun taas jotkut valtuutetut tekevät vähemmän töitä. Ajatuksemme on, että korostamme ja vahvistamme mielekkyyttä olla valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, selventää Komu.

Ihan se ei riitä, että on rehellinen ja mukava.

Pekka Komu

Toimikunnan tavoitteena on saada esityksensä valmiiksi kaupunginhallitukselle maaliskuun 31. päivään mennessä. Jos valtuusto hyväksyy uuden johtamisjärjestelmän, Lahti etsii seuraajan toukokuussa eläkkeelle siirtyvän Jyrki Myllyvirran tilalle.

Kaupunginjohtajan virka muuttuu kuitenkin kansliapäällikön viraksi pormestarin aloittaessa työnsä.

Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu.Mika Moksu / Yle

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu uskoo Lahden pormestarin tehtävän kiinnostavan johtamisen ammattilaisia, vaikka myöntääkin työtehtävän haasteellisuuden.

– Superihmisiä ei ole olemassakaan. Tehtäviin myös kasvetaan ja kehitytään. Uskon, että Lahti on niin iso kaupunki, että mahdollisuus toimia pormestarina kiinnostaa täällä olevia valtuutettuja tai sitten henkilöitä, jotka haluaisivat olla tällaisessa tehtävässä. On totta, että maailma on monimutkaistunut. Ihan se ei riitä, että on rehellinen ja mukava.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu muistuttaa, että kuntalain mukaan pormestarin ei ole pakko olla valtuutettu.

– Mutta valtuuston pitää valita pormestari ja tämä on sellainen asia, mitä meidän pitää harkita. Yleensä on lähdetty siitä, että pormestarin pitää olla myös valtuutettu, mutta nämä ehdot pystytään rajaamaan.