Kalanviljelylaitokselta levisi verenvuototautia lohikaloille aiheuttava virus – 210 000 kiloa kalaa jouduttu jo hävittämään

Suomessa nyt ensi kertaa tavattu IHN-tauti on herkästi leviävä ja vaarallinen kaloille. Ihmiselle se ei aiheuta vaaraa.

virustaudit
Lohi.
IHN-virus aiheuttaa lohikaloille muun muassa silmien pullistumista.Jyrki Lyytikkä / Yle

Valtion suurimmalta kalanviljelylaitokselta Tervosta on levinnyt Suomessa erittäin harvinainen kalatauti. IHN-virus aiheuttaa kaloille muun muassa verenvuotoa ja silmien pullistumista. Ihmiselle virus ei ole vaarallinen, eikä se tartu ihmiseen.

Tauti on todennäköisesti peräisin Tervosta, koska sieltä on tehty kalakuljetuksia Iin merikasvatuslaitokselle, josta virusta on myös löydetty.

Vielä ei tiedetä, mistä virus on tullut Luonnonvarakeskuksen kalanviljelylaitokselle Tervoon Pohjois-Savoon. Evira ja läänineläinlääkärit jatkavat viruksen alkuperän selvittämistä.

On mahdollista, että se on tullut laitokselle esimerkiksi kengistä tai kalankäsittelylaitteiden mukana.

Koska tautia ei ole aiemmin ollut Suomessa, myös sen vaikutukset ovat tuntemattomat. Tartunnan saaneet kalanviljelylaitokset ja onkilammet on kuitenkin tyhjennettävä kaloista, puhdistettava ja desinfioitava tartunnan leviämisen estämiseksi.

Tauti on herkästi leviävä ja vaarallinen lohikaloille. Ihmiselle tauti ei ole vaarallinen, siksi sairaan kalan lihaa voi syödä.

Evira ei pysty sanomaan vielä, onko tauti levinnyt luonnonvesiin tai jatkaako tauti mahdollisesti leviämistä istutusten kautta. Virus tarttuu kalasta kalaan, mutta on mahdollista, että virus leviää myös veden välityksellä. Tämä tarkoittaisi sitä, että virus on voinut levitä viljelylaitoksista myös luonnon vesiin.

Ei tiedetä, leviääkö tauti rapuruton tavoin pyydystysvälineiden välityksellä vesistöstä toiseen.

– Olemme uuden äärellä, koska tautia ei ole aiemmin ollut Suomessa, Eviran ylitarkastaja Hanna Lounela sanoo.

Esimerkkejä taudista on muista maista (siirryt toiseen palveluun), mutta viruksen aiheuttamat seuraukset voivat olla erilaisia Suomessa.

Suomessa tautia on löytynyt viidestä paikasta

Kalanviljelylaitos Tervossa
Viranomaiset ohjeistavat välttämään kaikkea ylimääräistä liikennettä Tervon kalanviljelylaitoksen alueella, jotta kalatauti ei leviäisi.Anu Rummukainen / Yle

Virusta on löydetty myös Iin merikasvatuslaitokselta. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevissa laitoksissa on jouduttu tyhjentämään kolme merikassillista kirjolohta.

Tautia on löytynyt myös kahdesta onkilammesta ja yhdestä kotitarvekasvatuslammikosta Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta. Evira on määritellyt tautipaikkojen ympärille vyöhykerajoitukset (siirryt toiseen palveluun). Alueilla on esimerkiksi taudille herkkien kalalajien istutuskielto, mutta alueella saa kuitenkin kalastaa normaalisti.

Sekä Tervossa että Iissä kasvatettavat kalat on tapettu. Iissä hävitettiin 90 000 kiloa lohta ja Tervossa 120 000 kiloa. Kalojen pienen koon vuoksi suurinta osaa niistä ei voida käyttää ihmisen ravinnoksi. Kalat on toimitettu käsittelylaitokseen, jonka käsittelyssä virus kuolee. Käsittelyn jälkeen kaloista tehdään esimerkiksi turkiseläinten rehua.

Tervossa koko laitos keskittyy nyt viruksen hävittämiseen. Tervon viljelylaitoksen toiminta olisi lopetettu myöhemmin tänä vuonna. Taudin vuoksi toiminta tyssää jo nyt.

Istutuksia tehty eri puolille Suomea

Eviran ylitarkastaja Hanna Lounela kertoo, että Tervon kalanviljelylaitokselta on viety viimeisen kahden vuoden aikana kaloja noin kymmeneen muuhun kalanviljelylaitokseen, joiden tutkimuksissa ei ole löytynyt virusta Iin laitoksia lukuunottamatta.

Istutuksia on tehtyä useisiin kohteisiin. Lisäksi kaloja on toimitettu joihinkin onkilammoikoihin ja kotitarvekasvatukseen.

Onkilammet joudutaan tyhjentämään vedestä ja kalkitsemaan.

Evira suunnittelee parhaillaan vyöhykkeille ensi kesäksi tarkastuksia ja näytteenottoja. Myös luonnonkaloja tutkitaan, jotta voidaan selvittää, onko virus tarttunut niihin. Se, kuinka monessa paikassa pyyntiä tullaan tekemään, ei ole vielä selvillä.

Virus voi siirtyä vesistöstä toiseen kalojen tai kalojen kuljetuksessa käytettävien välineiden mukana. Pakkasessa virus säilyy paremmin kuin kovassa paahteessa.