Pori ulkoistaa yöajan eläinlääkäripäivystyksen Turkuun ja Tampereelle? –Omistajat pelkäävät lemmikkiensä turvallisuuden puolesta

Pieneläinlääkäripäivystys toimii tällä hetkellä Porin, Harjavallan ja Eurajoen vastaanotoilla. Paikka määräytyy päivystävän eläinlääkärin mukaan.

eläinlääkärit
Eläinlääkäri hoitaa sairasta kissaa.
YLE

Pori suunnittelee yöaikaisen pieneläinpäivystyksen ulkoistamista Tampereelle ja Turkuun. Yöpäivystys koskee kello 23:n ja aamuseitsemän välistä aikaa. Muina aikoina kaupunki tuottaa edelleen itse pieneläinlääkärien päivystyspalvelut.

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella toimii tällä hetkellä Porin, Harjavallan ja Eurajoen vastaanotoilla. Alueeseen kuuluvat lisäksi Nakkila ja Ulvila.

Taustalla resurssipula

Ulkoistamisaikeiden taustalla on eläinlääkintäyksikön päällikön Elina Sipilän mukaan resurssipula päivystyksen järjestämisessä. Tilanteeseen jouduttiin, kun pitkäaikainen, jo eläkeikäinen kaupungineläinlääkäri irtisanoutui viime vuonna.

– Hän hoiti käytännössä koko päivystysajan ilman vapaapäiviä. Emme pysty järjestämään vastaavaa työaikaa yhdelle ihmiselle. Tarvitsisimme vähintään yhden päivystävän eläinlääkärin lisää.

Nytkin asiakas voi joutua ajamaan jopa 80 kilometriä yöpäivystykseen.

Elina Sipilä, eläinlääkintäyksikön päällikkö

Parhaillaan kaupunki valmistelee yöaikaisen päivystyksen ostamista yksityiseltä yritykseltä, joka päivystää sekä Tampereella että Turussa.

– Tähän liittyisi myös jatkuva puhelinpäivystys.

Kaupungin mukaan Tampereella ja Turussa toimiva eläinlääkäriyritys oli ainoa, joka vastasi Porin lähettämään markkinakyselyyn.

Lemmikkien omistajat keräävät nimiä adressiin

Suunnitelmista huolestuneet lemmikkien omistajat keräävät nettiadressiin (siirryt toiseen palveluun) nimiä ulkoistamista vastaan. Adressin alullepanijan Tero Järvelän mukaan Pori on lähes olemattomien säästöjen nimessä romuttamassa alueen pieneläinpäivystystä tavalla, joka vaarantaa potilasturvallisuutta.

– Porin alueen eläinlääkäri ei voi enää 2-3 tuntia ennen työajan loppua aloittaa leikkausta, vaan potilas ohjataan yöpäivystykseen joko Turkuun tai Tampereelle. Lisäksi ammattihenkilöstön jatkohoitoa vaativien eläinten olisi lähdettävä klinikalta yöksi kotiin, todetaan adressissa.

Adressissa esitetään myös huoli vanhusten ja vähävaraisten mahdollisuuksista viedä akuuttia hoitoa vaativa eläin yöaikaan Turkuun tai Tampereelle.

Pori on lähes olemattomien säästöjen nimessä romuttamassa alueen pieneläinpäivystystä.

Tero Järvelä, adressin alullepanija

Kohtuullinen matka?

Eläinlääkintähuoltolain mukaan päivystyspalvelut on järjestettävä kohtuullisen etäisyyden päässä. Eläinlääkintäyksikön päällikön Elina Sipilän mukaan lakia ei rikota, vaikka yöaikainen päivystys siirtyisi Tampereelle ja Turkuun. Hän muistuttaa, että nytkin asiakas voi joutua ajamaan jopa 80 kilometriä yöpäivystykseen.

– On kuitenkin kysymys erittäin pienestä potilasmäärästä. Hoidamme alle 10 prosenttia potilaistamme yöaikana. Nytkin on tilanteita, joissa asiakkaiden täytyy hakea palvelua kauempaa, jos on kyse esimerkiksi isommasta leikkauksesta.

Yöaikaisen eläinlääkäripäivystyksen ulkoistaminen on menossa ympäristöterveysjaoston käsiteltäväksi helmikuussa.

Korjattu 6.2.2018 klo 13:09 yöpäivystyksen kellonaika.