1. yle.fi
  2. Uutiset

Ovatko kesätyöpaikat vain nuorille? Kuusi kysymystä ja vastausta siitä, kannattaako työttömän hakea kesätöitä

Kesätyöpaikat on lähtökohtaisesti tarkoitettu kaikille ikäryhmille.

kesätyö
Voikukkien takana mies leikkaa ruohoa ruohonleikkurilla.
Niko Mannonen / Yle

1. Menettääkö työtön asumistuen mennessään kesätöihin?

Tuen voi menettää, mutta ei välttämättä. Kela tarkistaa asumistuen, jos tuloissa tapahtuu huomattava muutos. Huomattava muutos tarkoittaa, että tulot nousevat vähintään 400 euroa verrattuna edellisessä päätöksessä vahvistettuihin tuloihin. Työnhakijan työttömyysturvan määrän ja tulevan palkan lisäksi kesätyösuhteen pituus vaikuttaa.

Asumistuen tarkistamisen ajankohta voi myös yllättää kesätöitä tekevän työttömän. Kela tarkistaa asumistuen töiden alkamisesta seuraavan kokonaisen kuukauden jälkeen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Esimerkiksi, jos työsopimus alkaa 4. kesäkuuta, tarkistus tehdään vasta 1. elokuuta. Jos työsopimus alkaisi 1. kesäkuuta, tarkistus tehdään 1. heinäkuuta.

2. Ovatko kesätyöpaikat tarkoitettu vain koululaisille, opiskelijoille ja alle 25-vuotiaille?

Kesätyöpaikat ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu kaikille ikäryhmille. Pohjois-Savon TE-toimistosta kerrotaan, että työttömätkin ovat kiinnostuneet kesätöistä. Kesätöihin myös palkataan kokeneitakin ammattilaisia, esimerkiksi sairaanhoitajiksi.

Työpaikkailmoituksessa yleensä kerrotaan tarkkaan hakukriteereistä ja siitä, ollaanko kesätöihin hakemassa nimenomaan nuorta vai ei. Työnantajilla voi olla omia kriteerejä palkattavan työntekijän suhteen. Ne voivat liittyä esimerkiksi koulutukseen tai työkokemukseen. Joskus yritysten kesätyökampanjat on suunnattu nuorille siksi, että suurin osa yritykseen saapuvista kesätyöhakemuksista on nuorten lähettämiä.

Kesätöiden lisäksi varttuneemmat työnhakijat voivat työllistyä kesän ajaksi lyhyeen työsuhteeseen, mutta sitä ei välttämättä kutsuta työpaikkailmoituksessa kesätyöksi.

3. Millaisia kesätöitä yli 50-vuotiaat voivat hakea?

Työpaikat ovat pääasiassa sellaisia, että niitä voivat hakea kaiken ikäiset. Ylen tätä juttua varten haastattelemat rekrytoijat kertovat, että kesätyöläisten työnimikkeitä voivat olla esimerkiksi myyjä, lähihoitaja, linja-auton kuljettaja, ruokapalvelutyöntekijä, laitoshuoltaja, avustaja ja siistijä. Yläikärajaa ei ole, mutta joitain tehtäviä varten vaaditaan 18 vuoden alaikäraja. Työnhakija voi hakea kaikkia paikkoja, joihin osaaminen ja ammattitaito riittävät. Työnantaja valitsee työntekijät omien tarpeidensa mukaan.

Tampereen kaupungin henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen kertoo, että kaupunki on päinvastoin saanut joskus moitteita siitä, että alaikäisille pitäisi saada enemmän työpaikkoja. Kuopion kaupungille ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille tukipalveluja tarjoavan Servican henkilöstöjohtaja Sakari Eloranta puolestaan sanoo, että heillä halutaan tarjota nuorille mahdollisuus tutustua alan työpaikkoihin. Servicallakin on kuitenkin tarjolla töitä myös varttuneemmille työnhakijoille, myös lyhyemmissä pätkissä.

Nainen pitelee hakemuspinoa käsissään.
Liisa Leinonen / Yle

4. Maksetaanko aikuisille kesätöistä enemmän palkkaa kuin alaikäisille?

Palkat määräytyvät eri alojen työehtosopimusten mukaan. Ikä ei siis vaikuta palkkaukseen, mutta työkokemus, koulutus tai vaadittavat luvat voivat vaikuttaa. Kaikilla on sama peruspalkka, mutta esimerkiksi työkokemuksesta saatetaan maksaa palkanlisää eli niin sanottua kokemuslisää. Palkkaan vaikuttaa myös työsuhteen laatu, eli onko työ kokoaikaista vai osa-aikaista ja onko kysymys työharjoittelusta. Lisäksi koululaisilla on omat rajoitteensa (siirryt toiseen palveluun) työn tekemiselle.

5. Saako kesätöitä lukea mukaan työttömän omaehtoiseen opiskeluun liittyviin työharjoitteluihin tai näyttötutkintoihin?

Oppilaitos ja TE-toimisto määrittelevät sen (siirryt toiseen palveluun), mitä voidaan hyväksyä työttömän omaehtoisen opiskelun työharjoitteluihin ja näyttötutkintoihin.

Tampereen kaupungin henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen pohtii, että jos työttömän omaehtoisen opiskelun yhdistäminen kesätyöhön on ollut jollekin työnantajalle ongelmallista, kyseessä on mahdollisesti voinut olla pieni yksityinen yritys. Pienillä yrityksillä voi olla haastavampaa palkata henkilö, jonka työsuhteesta tulee olla yhteydessä myös TE-toimiston ja oppilaitoksen kanssa. Myös paperityöt saattavat vaikuttaa vaikeilta pienen yrittäjän näkökulmasta.

Pietikäinen epäilee, että julkisella sektorilla isompien organisaatioiden kohdalla opintoihin luettavat työt olisivat muodostuneet ongelmaksi. Hän uskoo, että isommilla työnantajilla on enemmän resursseja ja työttömiä, jotka tekevät omaehtoiseen opiskeluun liittyviä työharjoitteluita, tulee vastaan useammin. Jyskin henkilöstöjohtaja Leena Saario ja Tokmannin henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen kertovat, että myös heillä tutkinnon osan suorittamisesta kesällä ollaan valmiita neuvottelemaan.

Hakemuspohja tietokoneen näytöllä
Nadja Mikkonen / Yle

6. Millaisiin kesätöihin palkataan työnhakija, jonka fyysinen työkyky on alentunut?

Pohjois-Savon ja Etelä-Savon TE-toimistoista kerrotaan, että työnantaja käyttää harkintaa palkatessaan työntekijöitä ja ottaa samalla huomioon hakijan terveydelliset rajoitteet. Työnantaja kuitenkin itse lopulta päättää, millaisia osaajia hän palkkaa.

Esimerkiksi Jyskillä on Leena Saarion mukaan vaatimus, että jokainen työntekijä pystyy tekemään kaikkia myyjän työhön liittyviä tehtäviä eli myös kuormien purkamista ja huonekalujen siirtämistä. Siksi hakijoilta vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa. Tokmannilla puolestaan kaikki työ ei vaadi hyvää fyysistä suorituskykyä. Rekrytointitilanteessa työnantajat pyrkivät varmistamaan sen, että palkattavan työkyky on riittävä tehtävään työhön.

Tampereen kaupungin Niina Pietikäinen ja Tokmannin Sirpa Huuskonen muistuttavat, että työnantaja ei voi tietää työnhakijan fyysisiä rajoitteita, ellei hakija itse tuo niitä esiin. Työhaastattelun yhteydessä voi asian ottaa puheeksi ja pohtia yhdessä työnantajan kanssa, voiko työtä jotenkin soveltaa niin, että se onnistuu fyysisistä rajoitteista huolimatta. Pietikäinen kannustaa myös lukemaan kesätyöpaikkojen tehtävänkuvaukset hyvin tarkkaan. Kuvauksessa kerrotaan, millaista työ on.

Lue seuraavaksi