Lähes 400 kuntatyöntekijän Tekmen myynti loppulaskennassa Hämeenlinnassa

Tekmen myyntihanke tuodaan valtuustoon loppukeväästä Hämeenlinnassa. Uusia ostajaehdokkaita ei enää haeta.

ulkoistaminen
Salaattia lautasella
Ville Välimäki / Yle

Tekme on kaupungin omistama yhtiö, johon on koottu samaan yritykseen ateriapalvelujen tuottamista, kiinteistöhuoltoa ja logistiikkaa sekä katujen ja teiden kunnossapitoa.

Hämeenlinnassa odotettiin jo syksystä ja loppuvuodesta 2017 Tekmen myynnistä nopeahkoa päätöstä. Kaupunki oli omistajana pyytänyt Tekmesta ostotarjouksia ja saikin niitä syksyllä.

Nyt myyntihanke on ottanut ainakin muutaman kuukauden aikalisän ja laskentatauon.

– Olemme saaneet yhtiöstä indikatiivisia tarjouksia viime vuoden loppupuolella. Saimme kaupunginhallitukselta myös valtuutuksen jatkaa neuvotteluja kiinnostuneiden ostajaehdokkaiden kanssa, kertoo Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala.

Indikatiivisilla tarjouksilla tarkoitetaan suuntaa antavia tarjouksia. Tekmen ostosta kiinnostuneiden nimiä ei anneta julkisuuteen, koska kyse on yhtiöiden kanssa meneillään olevista neuvotteluista, sanoo Kenakkala. Hämeenlinna jatkaa siis neuvotteluja ostotarjouksia jättäneiden kanssa.

– Tarvetta uuteen ostotarjouskierrokseen ei asiassa ole. Indikatiivisen tarjouksen syksyllä jättäneiden ostajaehdokkaiden kanssa on sittemmin jatkettu ja viety asiaa eteenpäin, kertoo Kenakkala.

Ostotarjousten työstäminen käynnissä

Kenakkalan mukaan helmikuu on nyt tiivistä aikaa, jolloin neuvotteluja käydään ja pakettia rakennellaan kasaan. Neuvotteluja käydään ostajaehdokkaiden kanssa ja pohditaan asiaa kuntaomistajan kannalta.

Viimeistään huhtikuussa kuuluu ja näkyy kaupunginvaltuustossa, mitä valmistelussa on saatu aikaan, kertoo kaupunginjohtaja.

Tekmen henkilöstöryhmät ovat saaneet asiasta saman tiedon, että yhtiön mahdollinen myyntiesitys tulee huhtikuun Hämeenlinnan kaupunginvaltuustoon, vahvistaa JHL:n Tekmen pääluottamusmies Tarja Pietilä.

Konsultti ehdotti yhtiöiden myyntiä

Hämeenlinnan kaupunki on pitkään ollut nopealiikkeinen kuntapalvelujen yhtiöittäjä. Yhtiön myyntihanke lähti liikkeelle loppukeväästä 2017, kun kaupungin luottamusjohto mietti seminaarissa tulevaisuutta ja toiminnan strategisia painopisteitä.

Kaupungin palkkaama, konsernijohtamisen selkiyttämistä pohtinut konsulttiyhtiö KPMG Oy oli jättänyt asiassa hyvin rohkeaksi julkisuudessa luonnehditun esityksen. Siinä tarjottiin harkittavaksi luopumista jopa paristakymmenestä kaupungin omistamasta yhtiöstä, muun muassa Tekmestä sekä myös Aulangon Kylpylän osaomistuksesta.

Joulukuussa myyntihanke ja ostotarjoukset olivat esillä Hämeenlinnan kaupunginhallituksessa ja valtuutus jatkoneuvotteluille saatiin luottamusjohdolta.

Riihimäellä on myös vireillä kaupungin keittiötoimen ulkoistaminen. Kysyttäessä hankkeiden mahdollista yhteyttä, Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala sanoo, että asioilla ei ole mitään tekemistä keskenään.