Gradukammoiset eivät saa Lapin yliopistossa helpotusta Helsingin malliin

Lapin yliopisto ei ole helpottamassa maisteritutkintoon kuuluvan pro gradu -opinnäytetyön nykyistä vaatimustasoa ja merkitystä Helsingin yliopiston malliin, vaikka tämä voisi nopeuttaa valmistumisia ja tuoda tukieuroja yliopiston kassaan.

opiskelu
Opiskelija Anna lukemassa.
Pekka Koli / Yle

Lapin yliopistossa on arviolta 350 opiskelijaa, joiden maisteriksi valmistuminen on vain gradusta kiinni. Suurin osa viittä vaille valmiista maistereista opiskelee uuden, vuonna 2005 käyttöönotetun, tutkintoasetuksen mukaan. Kuitenkin vanhan tutkintoasetuksen mukaan opiskelevien joukossakin on Lapin yliopistossa vielä parikymmentä gradua vaille valmista maisteria.

Opiskelijat Lapin yliopiston kirjastossa
Antti Mikkola / Yle

Tekemätön gradu käy kalliiksi

Maisteritutkinnon kesken jättämisellä on suuri merkitys yliopistolle, koska se saa jokaisesta tutkinnon suorittaneesta opiskelijastaan selvää rahaa valtiolta. Ylempien korkeakoulututkintojen osuus valtionrahoituksesta (siirryt toiseen palveluun) 13 prosenttia ja alempien tutkintojen kuusi prosenttia.

– Maisteritutkinto on noin 15000 euroa, mutta jotta siihen päästään, on pitänyt suorittaa kandidaatin tutkinto ja se on arvoltaan noin 5000–6000 euroa. Joten kyllä nämä ihan merkittäviä taloudellisiakin kysymyksiä ovat, sanoo Lapin yliopiston vararehtori Kaarina Määttä.

Lapin yliopiston kassaan kilahtaisi siis yli viisi miljoonaa euroa, mikäli kaikki roikkuvat opiskelijat valmistuisivat maisteriksi. Onkin perusteltua miettiä erilaisia keinoja, joilla kaikki nykyiset opiskelijat saataisiin tekemään maisteritutkintonsa loppuun.

Olisiko Helsingin yliopiston mukainen gradun helpottaminen ratkaisu siihen? Helsingin yliopisto on helpottanut gradun tekemistä siten, että gradu vaatii vähemmän työtä ja myös siitä saatava pistemäärä on laskettu 40 pisteestä 30 pisteeseen. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Kuopion Lyseon opiskelijoita luokassa.
Matti Myller / Yle

Gradu on muutakin kuin pistemäärä

Lapin yliopiston vararehtorin Kaarina Määtän mukaan Lapin yliopistossa ei gradun tekemistä pelkästään rahan vuoksi aiota helpottaa, vaikka pisteillä pelattaisiinkin.

– Kyllä tiedekunnat voivat itse määrittää sen laajuuden opintopisteinä, mutta sisällöstä ja tavoitteista emme kyllä tingi.

Määtän mukaan pro gradu -opinnäytetyöllä on suurempikin merkitys kuin vain se, että se on osa maisteritutkintoa.

– Jokainen maisteriksi valmistuva opiskelija voi olla ylpeä siitä, että on selviytynyt. Hän on tehnyt jotakin erityistä ja on sillä tavalla pätevä. Me emme voi kuin yrittää houkutella opiskelijoita tähän mukaan ja ohjata ja toivoa, että he tekisivät tutkintonsa loppuun.

Lapin yliopiston kirjaston lukusali
Antti Mikkola / Yle

Ei tehdä gradusta mörköä

Varmasti löytyy niitä jotka haluaisivat helpotusta gradun tekoon, mutta eivät kaikki opiskelijatkaan näe graduriman laskua hyvänä ratkaisuna. Gradukammoon pitäisi etsiä ratkaisua esimerkiksi valmistautumisen kautta.

– Tässä koko keskustelussa olisi tärkeämpää se, ettei siitä tehtäisi niin suurta mörköä heti opintojen alkuvaiheista lähtien. Se on opiskelijoiden mielessä isompi asia kuin sen tarvitsisi ehkä olla, arvelee luokanopettajaopiskelija Laura Jylkäs.

Jylkäs itse on aloittamassa gradun tekemisen ensi syksynä. Hänen mielestään valmistautumisella ja ohjaajilla on suuri merkitys opiskelijan asennoitumiseen ja gradun tekemisen ennakkopelkoihin.

– Ratkaiseva merkitys on sillä gradun ohjaajalla ja keskustelulla opiskelijan kanssa siitä, mikä on gradun on merkitys vaikka työnhakutilanteessa. Että kannattaako panostaa täydelliseen suoritukseen, koska opiskelijat sitten pingottavat itsensä äärimmilleen sen vuoksi, että saavat sen gradun valmiiksi, sanoo Laura Jylkäs.

Lapin yliopisto
Antti Mikkola / Yle