Viiankiaavan Natura-alueen kaivoshanke etenee

Kaivosyhtiö lupaa korvata Viiankiaavan suojeltujen luontoarvojen menetykset ennallistamalla ojitettuja soita Etelä-Suomea myöten. Kaivosyhtiön teettämät arviot ympäristövaikutuksista on äsken annettu Lapin ely-keskuksen käsittelyyn.

Sodankylän Viiankiaavan pitkospuut syyskesän lämmössä. Kuva: Marja Näsi

Lapin ja Suomen tulevaisuuden kuumimman kaivoshankkeen Sodankylän Viiankiaavalla omistaa maailman suurimpiin kuuluvan kaivosyhtiön Anglo Americanin Suomen tytäryhtiö Sakatti Mining.

Kuuman tästä Sakatti – nimellä kulkevasta hankkeesta tekee, että sen merkittäväksi arvioitu kupari- ja nikkeliesiintymä sijaitsee kaksinkertaisesti suojellulla alueella eli Natura-2000 ja soidensuojelualueella.

Kaivosyhtiö on juuri jättänyt konsulttitoimisto Pöyryllä teettämänsä, 300-sivuisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman Lapin ely-keskuksen ruodittavaksi.

Kaivos rakennettaisiin kymmenen vuoden päästä vuosina 2027–2032. Nyt tunnetuilla mineraalivarannoilla kaivos toimisi 20 vuotta eli tämän vuosisadan puoliväliin. Sakatin monimetallikaivoksen päätuotteet olisivat kuparirikaste ja nikkelirikaste.

YVA-esityksessä pidetään mahdollisena, että Viiankiaavan Natura-suojelu vaatii ainakin osittaista purkua, jotta maanalainen kaivos voi saada luvan. Purusta päättää valtioneuvoston yleisistunto. Soidensuojelu voi YVA:n mukaan vaatia jopa lainmuutosta eduskunnassa.

YVA-esityksen mukaan kaivosyhtiö voisi hyvittää Viiankiaavan suojeltujen luontoarvojen menetykset ennallistamalla Etelä- ja Keski-Lapin ja jopa eteläisen Suomen ojitettuja soita tukkimalla suo-ojia ja raivaamalla ylimääräistä puustoa.

Ympäristöoikeuden asiantuntijat arvioivat vuosi sitten Yle Lapin haastattelussa, että Viiankiaavan kaivoshankkeen Natura-suojelun poikkeuslupaa ratkaistaessa punnittaisiin vastakkain suojeluarvoja ja työllisyys- ja talousvaikutuksia.

Sakatin kaivoshankkeen YVA-arviointiohjelma on yleisön luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla http://www.ymparisto.fi/sakatinkaivosYVA (siirryt toiseen palveluun). Lapin ely-keskus järjestää asiasta yleisötilaisuuden Sodankylän kunnantalolla parin viikon päästä.