Viiankiaavan Natura-alueen kaivoshanke etenee

Kaivosyhtiö lupaa korvata Viiankiaavan suojeltujen luontoarvojen menetykset ennallistamalla ojitettuja soita Etelä-Suomea myöten. Kaivosyhtiön teettämät arviot ympäristövaikutuksista on äsken annettu Lapin ely-keskuksen käsittelyyn.

Ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset
Viiankiaavan pitkospuut
Sodankylän Viiankiaavan pitkospuut syyskesän lämmössä.Marja Näsi

Lapin ja Suomen tulevaisuuden kuumimman kaivoshankkeen Sodankylän Viiankiaavalla omistaa maailman suurimpiin kuuluvan kaivosyhtiön Anglo Americanin Suomen tytäryhtiö Sakatti Mining.

Kuuman tästä Sakatti – nimellä kulkevasta hankkeesta tekee, että sen merkittäväksi arvioitu kupari- ja nikkeliesiintymä sijaitsee kaksinkertaisesti suojellulla alueella eli Natura-2000 ja soidensuojelualueella.

Kaivosyhtiö on juuri jättänyt konsulttitoimisto Pöyryllä teettämänsä, 300-sivuisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman Lapin ely-keskuksen ruodittavaksi.

Kaivos rakennettaisiin kymmenen vuoden päästä vuosina 2027–2032. Nyt tunnetuilla mineraalivarannoilla kaivos toimisi 20 vuotta eli tämän vuosisadan puoliväliin. Sakatin monimetallikaivoksen päätuotteet olisivat kuparirikaste ja nikkelirikaste.

YVA-esityksessä pidetään mahdollisena, että Viiankiaavan Natura-suojelu vaatii ainakin osittaista purkua, jotta maanalainen kaivos voi saada luvan. Purusta päättää valtioneuvoston yleisistunto. Soidensuojelu voi YVA:n mukaan vaatia jopa lainmuutosta eduskunnassa.

YVA-esityksen mukaan kaivosyhtiö voisi hyvittää Viiankiaavan suojeltujen luontoarvojen menetykset ennallistamalla Etelä- ja Keski-Lapin ja jopa eteläisen Suomen ojitettuja soita tukkimalla suo-ojia ja raivaamalla ylimääräistä puustoa.

Ympäristöoikeuden asiantuntijat arvioivat vuosi sitten Yle Lapin haastattelussa, että Viiankiaavan kaivoshankkeen Natura-suojelun poikkeuslupaa ratkaistaessa punnittaisiin vastakkain suojeluarvoja ja työllisyys- ja talousvaikutuksia.

Sakatin kaivoshankkeen YVA-arviointiohjelma on yleisön luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla http://www.ymparisto.fi/sakatinkaivosYVA (siirryt toiseen palveluun). Lapin ely-keskus järjestää asiasta yleisötilaisuuden Sodankylän kunnantalolla parin viikon päästä.