Uudesta arkkipiispasta äänestetään torstaina

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 15. arkkipiispa valitaan vaaleilla. Ensimmäinen kierros on torstaina, mahdollinen toinen kierros on maaliskuun alussa.

kirkolliset vaalit
Arkkipiispaehdokkaat
Timo Mäkipää, Yle, AOP, Yle, Yle

Tuomiokapitulin päätöksen mukaan arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros käydään torstaina 8. helmikuuta. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken torstaina 1. maaliskuuta.

Arkkipiispan vaaleissa voivat äänestää arkkihiippakunnan papit ja lehtorit sekä seurakuntien valitsemat maallikkovalitsijat. Maallikkovalitsijoita on yhtä monta kuin hiippakunnan äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita eli 603.

Myös kaikki kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet ovat äänivaltaisia näissä vaaleissa. Kaikkiaan äänioikeus vaaleissa on 1 525 henkilöllä.

Kirkon uudistetun vaalilainsäädännön mukaisesti Turun arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänten painoarvoa vähennetään vaalin tulosta laskettaessa. Näin muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutus arkkipiispan vaalissa on vahvempi. Uudistuksen taustalla on arkkipiispan tehtävien ja niiden merkityksen kasvu koko kirkossa.

Arkkipiispaehdokkaan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihitty pappi. Vaaleissa on viisi ehdokasta. He ovat lähetysjohtaja, teologian tohtori Ville Auvinen, organisaation ja johtamisen yliopisto-opettaja, teologian tohtori Heli Inkinen, kansanedustaja, teologian tohtori Ilkka Kantola, Espoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Tapio Luoma ja Porvoon hiippakunnan piispa, dosentti Björn Vikström.

Arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle kesäkuun alussa. Uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään kesäkuun alussa 2018.

Kari Mäkinen
Kari MäkinenMauri Ratilainen / AOP

Lue myös:

Yksi heistä on seuraava arkkipiispa – tutustu ehdokkaisiin

Arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle – uusi arkkipiispa aloittaa kesäkuussa 2018