Kuntatalous piehtaroi sote-sumussa – Tulos vahvistui, mutta jo tänä vuonna heikompaa

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reinan mukaan odotukset koko kuntasektorin lainakannan pienentymisestä jäivät haaveeksi.

kunnat
Lapsi juoksee päiväkodin pihalla.
Matti Myller / Yle

Sote- ja maakuntauudistuksen myllerrys on käytännössä kuntasektorin tehtävien ja voimavarojen uudelleenorganisointi. Sen seurauksena myös kuntatalous kokee historiansa suurimman muutoksen vuoden 2020 alussa.

Muutokset tulevat olemaan merkittäviä ja tänään saatiin esimakua siitä, että minkälaisista lähtökuopista kunnat ovat historialliseen ponnistukseen ampaisemassa.

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2017 tilinpäätösarviot osoittavat kuntatalouden vahvistuneen viime vuonna, mutta ennakko-odotukset eivät toteutuneet.

Kuntataloudessa ei ole jakovaraa

Kuntaliiton mukaan kuntasektorin tilikauden tulos parani noin 200 miljoonaa euroa, mutta jäi noin 500 miljoonaa euroa ennakoitua pienemmäksi.

– Kuntien menokehitys oli erittäin maltillista, mutta vastaavasti verotulot kasvoivat hitaasti ja valtionosuudet vähenivät, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina sanoo.

– Vaikka kuntatalous hetkellisesti vahvistui niin suunta on huonompaan jo tänä vuonna, Reina selventää.

Reinan mukaan kuntien väliset erot ovat suuria ja investointipaineet merkittäviä.

– Kuntalaloudessa ei ole jakovaraa, Reina sanoo.

Lainakannan pienentyminen jäi haaveeksi

Kuntasektorin toimintakulut laskivat viime vuonna keskimäärin prosenttiyksikköllä muun muassa kilpailukykysopimukseen liittyvien toimien, perustoimeentulotuen Kela-siirron ja kuntien omien säästötoimien vuoksi.

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kuitenkin nousi vuonna 2017 yhteensä noin 150 miljoonaa euroa.

Kuntien lainakanta laski yli 100 000 asukkaan kunnissa ja alle 2000 asukkaan kunnissa. Muissa kuntakokoluokissa velkaantuminen jatkui.

– Myös velan kasvun ennakoidaan jatkuvan jo tänä vuonna, Reina sanoo.

Verotulot kasvoivat, pieniä kuntia pakkasella

Kuntien verotulot 2017 kasvoivat koko maan tasolla yhteensä parisen prosentia eli noin 450 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti valtionosuudet kuitenkin putosivat runsaat kolmeprosenttia noin 300 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli negatiivinen 60 kunnassa, joista kaikki ovat alle 100 000 asukkaan kuntia. Kaikkiaan kuntia on Manner-Suomessa on nyt 295 kappaletta.