Tuntien jonotus päivystykseen pian historiaa – lääkäri tekee potilaasta pika-arvion

Lääkäripäivystyksen ruuhkia puretaan ainutlaatuisen kokeilun avulla Päijät-Hämeessä.

Sairaalat ja terveyskeskukset
Lääkäri kuuntelee potilaan keuhkoja.
Jessica Edén / Yle

Päijät-Hämeen päivystyskeskus Akuutti ottaa ensimmäisenä Suomessa käyttöön uuden toimintatavan, jolla pyritään ohjaamaan potilas lääkärin luo aiempaa nopeammin.

Nykyään potilas kohtaa lääkärin usein vasta tuntikausien odottelun jälkeen, ensiarviota voi joutua odottamaan jopa kaksi–kolme tuntia. Pahimmillaan potilaat ovat kertoneet odottaneensa jopa viisi tuntia ennen kuin ovat päässeet lääkärin vastaanotolle.

Uusi malli on yksinkertainen. Lääkäri tekee jo alkuvaiheessa pikaisen tutkimuksen, jonka perusteella kiireellistä hoitoa tarvitsevat pystytään seulomaan isosta potilasjoukosta.

Päivystyksen ylilääkäri Liisa Kokkonen Akuutista kertoo, että näin potilaille pystytään myös kertomaan aiempaa tarkemmin, kuinka kauan hoitotoimenpiteissä mahdollisesti kestää.

– Se tarkoittaa sitä, että kun potilas otetaan meille sisään, lääkäri kävisi nopeammin tervehtimässä ja kartoittaisi nopeasti, mikä on tilanne. Samalla lääkäri kertoisi potilaalle, miten tilannetta ryhdytään kartoittamaan ja kauanko se kestää.

Lääkäri tekee pika-arvion potilaasta

Potilas tulee edelleen päivystykseen saman seulan läpi kuin nykyäänkin. Ensimmäiseksi potilas kohtaa niin sanotun triage-hoitajan, joka tekee arvion hoidon tarpeesta juteltuaan potilaan kanssa. Triage-hoitajan kohtaamista on usein seurannut monen tunnin odottelu, mutta siitä pyritään nyt siis eroon.

– Kiireaika on meillä aamukahdeksasta iltakymmeneen, silloin tulee sisään suurin potilasmassa. Sinne tulee uutena tiiminvetäjälääkäri, joka katsoo potilaat ja huolehtii siitä, että hoidot lähtevät heti käyntiin. Uutta on sekin, että hoitajat ja lääkärit alkavat toimia päivystyksessä enemmän työparimallilla, sanoo ylilääkäri Liisa Kokkonen.

Aikataulun nopeuttaminen ei tarkoita Kokkosen mukaan sitä, että hoidon laatu kärsisi – päinvastoin. Uudistuksen tavoitteena on paitsi nopeuttaa asiointia, myös parantaa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Kokenut päivystyslääkäri näkee muutamassa minuutissa, mikä potilaan oikea ongelma on.

– Muutamilla lauseilla selvitetään, mikä on vaiva. Onko rytmihäiriöitä, onko rintakipu, onko vatsakipu? Katsotaan perusasiat, kuten verenpaineet, tehdään nopea tutkimus. Sitten lähdetään suunnitelemaan, millaista hoitoa tarvitaan.

Potilaan etu on sekin, että uuden mallin avulla vältetään turhien tutkimusten teko. Lääkäri määrää tutkimuksensa perusteella potilaalle heti tarvittavat laboratorio- ja röntgenkokeet, joita on aiemmin joutunut odottelemaan pitkään.

Pika-arvioista saatu hyviä kokemuksia maailmalla

Nyt Päijät-Hämeessä käyttöön otettavaa mallia käytetään laajasti isoissa sairaaloissa ympäri maailmaa. Suomessa sitä ei kuitenkaan ole ylilääkäri Liisa Kokkosen mukaan kokeiltu.

– Tästä on tehty paljon tutkimuksia ja on todettu, että tämä oikeasti toimii. Suomessa tätä ei ole kokeiltu, koska päivystyksen vakinaista lääkärikuntaa ei 5–6 vuotta sitten vielä ollut olemassa. Päivystykseen tultiin muualta tekemään vaan se päivystysvuoro.

Kokkonen sanoo, että akuuttilääketiede on lähtenyt kehittymään voimakkaasti omaksi erikoisalakseen viime vuosina myös Suomessa. Siksi päivystykset pyörivät monin paikoin pitkälti oman, vakituisen lääkärikunnan voimin.

– Maailmalla on todettu, että käytäntö nopeuttaa jonkin verran läpimenoaikoja päivystyksessä. Se myös parantaa potilasturvallisuutta, koska kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat löydetään paremmin.

Akuutin lääkäripäivystyksessä käy päivittäin noin 300 potilasta. Tällä hetkellä 40 prosenttia potilaista pääsee lääkärin tutkittavaksi tunnin kuluessa siitä, kun ovat saapuneet päivystykseen. Uuden mallin myötä tavoitteet laitetaan aivan eri tasolle.

– Yhtymähallitus ja -valtuusto laittoivat tavoitteeksi 90 prosenttia. Se on kova tavoite! Suomen kansallinen tavoite, jonka ministeriö on isoille päivystysyksiköille asettanut, on 80 prosenttia, Kokkonen toteaa.