Satakunnan sairaanhoitopiiri: "Potilaiden hengen ja terveyden vaarantuminen on mahdollista"

Sairaanhoitopiirin mukaan Tehyn ja muiden ammattijärjestöjen kanssa ei saatu sovittua yksiköiden rajaamista työtaistelun ulkopuolelle.

työtaistelut
monitoreja sairaalan leikkaussalissa
Työtaistelutoimet vaikuttavat hoitoon Satakunnassa.Mari Kahila / Yle

Satakunnan sairaanhoitopiiri ei ole onnistunut sopimaan työntekijäjärjestöjen kanssa kriittisintä hoitoa antavien osastojen rajaamisesta työtaistelutoimenpideiden ulkopuolelle.

Tehyn, Superin, JHL:n, Jukon ja Jytyn ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikeuttaa esimerkiksi sairauden takia tyhjäksi jäävien vuorojen paikkaamista. Sairaanhoitopiiri on yrittänyt sopia, että osalla osastoista ei noudatettaisi kieltoa, vaan hoitohenkilökunta osallistuisi vuorojen vaihtoihin normaalisti.

Ammattijärjestöt ovat kuitenkin sairaanhoitopiirin mukaan todenneet, että osastoja ei rajata työtaistelutoimenpideiden ulkopuolelle vaan potilasturvallisuuden toteutuminen pitää käsitellä potilaskohtaisesti. Kenenkään potilaan henki ja terveys ei liittojen mukaan vaarannu, mutta kiireetön hoito voi viivästyä.

Hoito voi viivästyä

Sairaanhoitopiiri arvioi kuitenkin, että potilaiden hengen ja terveyden vaarantuminen on mahdollista päivystyksessä kiireellistä hoitoa vaativissa tehtävissä, joita ei voida siirtää.

– Lääkärillä voi olla viime kädessä velvoite ylimääräiseen päivystykseen, jos hoitajaresurssin vajeen takia päivystystä ei muutoin voida järjestää potilasturvallisuutta vaarantamatta, sairaanhoitopiirin johto kirjoittaa esimiehille lähettämässään ohjeistuksessa.

Sairaanhoitopiiri pyrkii saamaan ulkopuolisia sijaisia, liittoon kuulumattomia, vuokrahenkilökuntaa, eläkeläisiä ja muita työtaistelun ulkopuolella olevia paikkaamaan kiireellisiä vuoroja. Kunta-alan sopimusneuvottelut jatkuvat keskiviikkona.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus