Tammelalle tunnustusta lapsiystävällisyydestä – pienetkin lapset pääsevät vaikuttamaan kunta-asioihin

Kunta ottaa keväällä käyttöön lapsivaikutusten arvioimisen kaikkeen päätöksentekoonsa. Tammela sai tänään keskiviikkona UNICEFin lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

Vanhemmuutta on rajoitettu jo aiemmin Kiinassa. Lienee epätodennäköistä, että lapsien teko kiellettäisiin lailla, vaikka maapallo ylikansoittuisikin. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Taikatassun päiväkodissa Tammelassa lapset pitävät tottuneesti kokouksiaan ja käsittelevät itselleen tärkeitä asioita. Tammelan kunnassa lasten parissa työskentelevät aikuiset, niin päiväkotihenkilöstö kuin opettajatkin, on velvoitettu ottamaan lasten ääni ja asiat vakavasti ja aidosti käsittelyyn.

– Me aikuiset olemme luoneet heille puitteet, miten pystyy vaikuttamaan heille itselleen tärkeisiin asioihin, kertoo päiväkodin johtaja Kirsi Hyytiäinen.

Tammela on runsaan vajaan 6 200 asukkaan maaseutukunta Forssan naapurissa. Unicef on nyt myöntänyt Tammelalle lapsiystävällisen kunnan (siirryt toiseen palveluun) tunnustuksen. Unicefin tunnustusta ottivat vastaan tammelalaisten lasten oma parlamentti sekä nuorisovaltuuston edustajia. Lisäksi vastaanottojoukkoihin pääsivät Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson ja kunnan luottamusjohdon edustajia.

Tammelan päiväkodeissa kannustetaan ja rohkaistaan lapsia tuomaan näkemyksiään esille ja vaikuttamaan omiin asioihinsa. Esikoululaiset ja sitä nuoremmatkin osaavat jo istua kokouksia ja perustella niissä ajatuksiaan. Lapsia kuunnellaan ja haastatellaan asioiden suunnittelussa, miten asioiden olisi sujuttava ja toimittava lasten näkökulmasta.

Demokratian käänteet ja käsittelyt opitaan jo lapsena

Kunnassa kehitetään edelleen lasten vaikuttamismahdollisuuksia. Aivan pienten lasten suhteen on luotettava aikuisten havaintoihin, miten lapset asioihin suhtautuvat, koska nämä eivät vielä pysty aina kielellisesti ilmaisemaan itseään.

– Pystymme aivan pientenkin lasten suhteen eleistä ja ilmeistä lukemaan ja päättelemään, mikä lasta kiinnostaa. Eleistä ja ilmeistä näkee lapsen motivaation ja kiinnostuksen tai sen puutteen asioihin, kertoo Taikatassun päiväkodin johtaja Kirsi Hyytiäinen.

Päiväkodin isommat lapset oppivat ja osaavat jo kommentoida ja perustella mielipiteitään. Lasten mielipiteitä asioihin kysytään myös jatkuvasti.

Pohjaa keskusteluille ja asioiden esille ottamiselle Tammelassa on luotu niin päiväkodeissa kuin kouluissa. Itsensä arvokkaiksi ja tärkeiksi kokeville lapsille on alusta lähtien kerrottu heidän oikeutensa ja annetaan tilaa kertoa näkemyksiä.

– Aikuiset kuuntelevat ja kuulevat lapsia. Näin lasten hyvin yksilöllisetkin toiveet ja tarpeet voidaan ottaa huomioon, kertoo Hyytiäinen

Lapsivaikutusten arviointimalli käyttöön keväällä

Toiminnallisesti koko Tammelan kunta on sitoutettu olemaan lapsiystävällinen. Päivähoidon ja koulutoimen lisäksi myös tekninen toimi ja kaikki muukin kunnallinen palvelutyö on totutettu lapsiasian tärkeyteen. Lapsivaikutusten arviointi on myös ollut kunnassa kehitteillä ja se otetaan käyttöön keväällä 2018.

– Jos kuntatoiminnassa ollaan tekemässä päätöksiä, jotka vaikuttavat lasten elämään, silloin Tammelassa tehdään lapsivaikutusarvio päätöksenteon tueksi, kertoo päiväkodin johtaja Kirsi Hyytiäinen.

Viime vuodet kunnassa on kiistelty ja kamppailtu pienten kyläkoulujen lopettamisesta tai säilyttämisestä. 2017 valtuustopäätöksen pohjalta neljä pientä kyläkoulua suljetaan lukuvuoden 2018 päättyessä.