Potilasturvallisuus uhattuna ilman ylitöitä – Husin toimitusjohtaja Aki Lindén: "Sellainen tilanne terveydenhuollossa on ollut jo pitkään"

Lindénin mukaan suuren päivystävän sairaalan toiminta on niin ennalta arvaamatonta, että täysin ilman ylitöitä on mahdotonta reagoida nopeasti muuttuvaan hoidontarpeeseen.

Ylityökielto
monitoreja sairaalan leikkaussalissa
Käynnissä olevan kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vuoksi muun muassa joitakin leikkauksia on jouduttu siirtämään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.Mari Kahila / Yle

Tiistaina Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä kerrottiin, että kunta-alan hoitajien parhaillaan käynnissä oleva ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaarantaa potilasturvallisuutta.

Työtaistelun aikana (siirryt toiseen palveluun)työntekijät tekevät suunnitellut työvuoronsa, mutta eivät suostu ylityöhön eivätkä työnantajan aloitteesta tapahtuviin vuoronvaihtoihin.

Yle otti puhelun sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Aki Lindénille ja kysyi, miksi terveydenhuollon järjestelmä joutuu niin vahvasti nojaamaan ylitöihin.

1. Onko tosiaan niin, että ilman ylitöitä tai vuoronvaihtoja potilasturvallisuutta ei nykyisellään Suomessa voida turvata?

– Tällä hetkellä asia on näin. Täytyy muistaa, että isossa päivystävässä sairaalassa on paljon vuorokausien ja viikkojen välistä vaihtelua. Millään ei voida selvitä pelkästään vakihenkilöstön ennalta suunnitelluilla vuoroilla. Esimerkiksi liukas keli voi synnyttää niin paljon tapaturmatilanteita, että joudutaan tekemään ylitöitä. Näin tilanne nyt tällä hetkellä vain on.

2. Eli terveydenhuoltojärjestelmä ei pyöri, jos sairaalan henkilökunta tekee vain ne työvuorot, jotka on suunniteltu?

– Näin voidaan sanoa.

3. Kuinka tämä on mahdollista?

– Tämä johtuu järjestelmän luonteesta. Päivystävissä sairaaloissa 50-70 prosenttia potilaista tulee päivystystoiminnan kautta. Vaihtelua voi olla yhden tai kahden vuorokauden välillä jopa kuusinkertaisesti. Meillä ei voi olla paikalla miehitystä maksimin eikä minimin tarpeen mukaan. Ennalta suunnitellun laajuuden lisäksi käytössä on varahenkilöjärjestelmä, mutta aina tämä ei kuitenkaan riitä. Osaksi tätä järjestelmää on tullut ylitöiden tekeminen tällaisessa tilanteessa.

Ylitöillä on myös purettu jonoja. Voi olla esimerkiksi tilanne, että neljän leikkaustiimin ahkerakaan työ riitä ja sitä viidettä tiimiä ei vain ole saatavilla, koska ei ole niin paljon osaajia. Silloin me ostamme ylityötä näiltä neljältä tiimiltä, jotta me saamme kaikki ihmiset hoidettua. Sellainen tilanne terveydenhuollossa on ollut jo pitkään.

Aki Lindén
Aki Lindén.Markku Ojala / AOP

4. Mikä tähän tilanteeseen on johtanut?

– Varsinkin suurimpiin sairaaloihin on viime vuosina keskitetty paljon toimintaa ja ihmiset pyritään hoitamaan nopeammin kuin aikaisemmin. Tämä vuoksi päivystyspotilaiden määrän kasvu on viimeisen viiden vuoden aikana ollut kymmeniä prosentteja. Vaikka myös henkilökuntaa on tänä aikana lisätty, joudumme silti tekemään ylitöitä.

Osittain tähän on johtanut myös se, että työmarkkinoilla ei tällä hetkellä ole tuhatmäärin ylimääräisiä huippuosaajia, joita voisimme ottaa töihin. Ylitöiden määrä ei siis ole korvattavissa vakituisilla työntekijöillä, koska sellaista määrää työntekijöitä ei monilla kaikkein vaativimmilla aloilla ole. Esimerkiksi teho-osaston työn sairaanhoitaja ei ole valmis tullessaan terveydenhuolto-oppilaitoksesta meille, vaan hän vaatii myös pitkän kouluttautumisen täällä organisaation sisällä.

Korostan, että me olemme lisänneet henkilökuntaa, mutta siitä huolimatta ylityöt ovat olleet kiinteä osa meidän järjestelmää viime vuosina.

5. Miten toimintatapoja voitaisiin muuttaa niin, että turvallisuus säilyisi ilman ylitöitä?

– Otetaan käyttöön sellainen määrä henkilökuntaa, että se joustaa riittävästi kaikissa tarvittavissa tilanteissa. Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Sairaalassa tehdään niin erikoistunutta toimintaa, ettei se ole helposti korvattavissa toisella henkilöllä. Esimerkiksi lasten neurologian sairaanhoitaja ei yhtäkkiä voi siirtyä sydäntehon sairaanhoitajaksi. Tämä sekä ympärivuorokautinen toiminta tekevät toiminnan suunnittelemisesta haasteellista.

6. Voidaanko päästä tilanteeseen, että ylitöitä ei tarvitsisi tehdä lainkaan?

– Täysin ylitöistä ei voida koskaan luopua, sillä ihan kaikkeen ei voida ennalta varautua. Pitkällä tähtäimellä tavoite pitäisi kuitenkin olla sellainen, että tarvittavaa työvoimaa olisi niin paljon, että järjestelmä joustaisi tarpeeksi. Ihan hetkessä tätä ei pystytä kuitenkaan näin ratkaisemaan.

Hoitaja valmistelee potilasta leikkaukseen.
Jyrki Lyytikkä / Yle

7. Hus kertoi eilen, että joitakin leikkauksia on jouduttu siirtämään ja viime yönä olisi ollut vajausta muun muassa lasten teholla ja Hyvinkään synnytyssalissa. Kuinka vakava tilanne todellisuudessa yöllä oli?

– Olen ymmärtänyt, että eilen iltapäivällä näytti olevan vajausta henkilökunnassa, mutta ilmeisesti asiat saatiin järjestykseen neuvottelemalla, sanoo Lindén.

Yle kysyi asiaa myös Hyvinkään sairaalan synnytysten, naisten- ja lastentautien osastoryhmän päällikkö Tanja Sandellilta.

– Meillä oli eilen normaali miehitys töissä, eikä meitä edes uhannut mikään puute. Osa synnyttäjistä oli jo huolissaan, että voiko Hyvinkäälle tulla synnyttämään. Jos meille nyt tulisi paljon poissaoloja, emme voisi paikata toimintaa omalla henkilökunnallamme. Voisimme kuitenkin käyttää esimerkiksi keikkahoitajia. Synnyttäjillä ei siis ole mitään syytä pelkoon.

8. Aki Linden, mikä tilanne Suomen suurimmalla sairaanhoitopiirillä on tällä hetkellä potilasturvallisuuden suhteen?

– Kyllä meidän potilasturvallisuutemme sillä tavalla kunnossa on, että yhtään hätäleikkausta ei siirretä. Lain mukaan terveydenhuollon tutkinnon suorittaneen ihmisen on tultava mukaan sellaiseen leikkaukseen. Ei siinä ole mitään mahdollisuutta olla tulematta.

9. Pitäisikö potilaiden olla nyt jotenkin huolissaan?

–En minä yleisesti julistaisi niin, että pitäisi olla huolissaan. Aivan varmasti muutamien potilaiden kohdalla on kuitenkin käynyt niin, että odotettua leikkausta on jouduttu siirtämään ja siitä olemme todella pahoillamme.

10. Mitä käytännössä seuraa, jos ylityö- ja vuoronvaihtokielto pitkittyy?

– Edellä kuvatut ongelmat lisääntyvät asteittain. Optimistina kuitenkin ajattelen, että meillä on vastuulliset ihmiset henkilöstöjärjestöjen johdossa. Varmaan saamme neuvoteltua ja sovittua nämä pelisäännöt niin, että tässäkin tilanteessa selvitään.

Lääkäri mittaa potilaan verenpaineen terveysasemalla Helsingissä 26. marraskuuta 2013.
Milla Takala / Lehtikuva

Hus kertoi keskiviikkona, että se pyrkii turvaamaan kiireellisen hoidon meneillään olevan työtaistelun aikana. Viivästyksiä ja muutoksia hoitoajoissa saattaa kuitenkin jonkin verran olla lähipäivinä.

Kriittiset toiminnot turvataan siten, että kiireettömiä toimenpiteitä tarvittaessa perutaan ja henkilöstöä siirretään kiireellisempiin tehtäviin. Myös ulkopuolelta pyritään etsimään työntekijöitä.

Työtaistelun lisäksi influenssa ja liukastumisvammat ovat joissain määrin ruuhkauttaneet HUS:n päivystyksiä. Potilaat hoidetaan päivystyksissä kiireellisyysjärjestyksessä. Ennalta sovitut toimenpiteet, poliklinikkakäynnit ja yhteydenotot pyritään hoitamaan sovitusti, ellei potilaalle toisin ilmoiteta.

Lue myös:

Satakunnan sairaanhoitopiiri: "Potilaiden hengen ja terveyden vaarantuminen on mahdollista"

Tyksissä varaudutaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vaikutuksiin

Suomen suurin sairaanhoitopiiri älähtää: Hoitajien ylityökielto vaarantaa potilasturvallisuuden – "Erittäin vakava asia"

Näin kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto voi vaikuttaa: Lapsia pois päiväkodeista, julkisen liikenteen vuoroja saatetaan karsia ja leikkauksia lykätä