1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. evankelis-luterilainen kirkko

Arkkipiispanvaali toiselle kierrokselle – Tapio Luoma ja Björn Vikström vastakkain

Uuden arkkipiispan nimi selviää 1. maaliskuuta. Kukaan ehdokkaista ei saanut yli puolta äänistä ensimmäisellä kierroksella. Esittelemme finalistit Luoman ja Vikströmin.

evankelis-luterilainen kirkko
Björn Vikström, Tapio Luoma
Björn Vikström ja Tapio Luoma kohtaavat arkkipiispanvaalin toisella kierroksella.Yle

Arkkipiispanvaali ratkeaa toisella kierroksella, jossa kohtaavat Espoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Tapio Luoma ja Porvoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Björn Vikström.

Alustavien tulosten mukaan Luoma sai 259 ääntä ja Vikström 179 ääntä. Luoman osuus kaikista annetuista äänistä on 38 prosenttia ja Vikströmin 26 prosenttia.

Tulokset vahvistetaan tuomiokapitulin istunnossa perjantaina iltapäivällä.

Ehdolla arkkipiispaksi olivat vaalien ensimmäisellä kierroksella olivat Luoman ja Vikströmin lisäksi lähetysjohtaja, teologian tohtori Ville Auvinen, organisaation ja johtamisen yliopisto-opettaja, teologian tohtori Heli Inkinen sekä kansanedustaja, teologian tohtori Ilkka Kantola.

Heli Inkinen sai 97, Ville Auvinen 89,333 ja Ilkka Kantola 58,333 ääntä. Arkkihiippakunnan äänten jako kolmella on huomioitu tuloksissa. Vaalin ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti oli 92.

Koska kukaan viidestä ehdokkaasta ei saanut yli puolta äänistä ensimmäisellä kierroksella, järjestetään kahden eniten ääniä saaneen kesken toinen kierros 1. maaliskuuta.

Toisen kierroksen vaalitentti järjestetään Turun tuomiokirkossa perjantaina 16. helmikuuta kello 16. Yhteistyökumppanina on Yle Turku, joka välittää tentin suorana striiminä verkossa.

Tapio Luoma

Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma on teologian tohtori. Hän on puhunut muun muassa uskontojen rinnakkaiselosta Suomessa.

Arkkipiispana Luoma haluaisi terävöittää käsitystä ykseydestä moniäänisessä kirkossa. Hänen mukaansa ykseys ei tarkoita moninaisuuden eliminoimista vaan jakautumisuhan torjumista. Seurakuntien työntekijöitä hän haluaisi innostaa katsomaan kirkon tulevaisuuteen valoisasti.

Julkisuudessa Luoma kertoo arkkipiispana haluavansa puhua ajankohtaisista asioista painottaen, että kirkon ja kristillisen uskon näkökulmaa on tärkeää kuunnella vaikka ei voisikaan olla sen kanssa samaa mieltä.

Kirkkoa jakavaan kysymykseen samaa sukupuolta olevien avioliitosta Luomalla ei vaalisivujensa mukaan ole selkeää vastausta. Hänen mukaansa ainut kestävä ratkaisu eteenpäin pääsemiseksi on sellainen, joka saavutetaan yhdessä.

Tapio Luoma ei toivo homojen vihkimistä, mutta aikoo noudattaa kirkon tulevaa päätöstä. Luoma myös pitää todennäköisenä, että suomalaisissa kirkoissa vihitään samaa sukupuolta olevia pareja tulevaisuudessa.

– Vielä tärkeämpää kuin omasta kannasta pitäminen, on minusta se, että kuuntelemme ja yritämme ymmärtää toisiamme. Kirkon keskustelukulttuuri tarvitsee rakentavia uomia, Luoma muotoili tammikuussa vaalipaneelissa Tampereella.

Kurikassa 1962 syntynyt Tapio Luoma on tehnyt pitkän uran kirkollisissa viroissa, mutta opiskellut myös laulua ja toiminut nuoruudessaan lyhyen aikaa kuuluttajana Yleisradiossa.

Björn Vikström

Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström on teologian tohtori. Hänet on vihitty papiksi Porvoossa 1988 ja piispaksi 2009. Pappisvihkimyksen jälkeen hän toimi seurakuntapappina Hangossa, Helsingissä ja Kemiössä runsaat 15 vuotta.

Vikström on toiminut myös tutkimuskoordinaattorina kestävää kehitystä käsittelevässä poikkitieteellisessä projektissa Åbo Akademissa.

Björn Vikströmin mukaan kirkko tarvitsee arkkipiispan, joka luontevalla tavalla pitää yllä uskon ydintä. Arkkipiispan tulee hänen mukaansa osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pitää esillä kristinuskosta nousevia arvoja. Häntä huolettaa monen kirkon työntekijän tunne kirkon kulkemisesta vastatuuleen jäsenpohjan kaventuessa ja resurssien vähetessä.

Kirkko ja kaupunki -lehden haastattelussa vuonna 2016 (siirryt toiseen palveluun) Vikström sanoi, että kirkon pitäisi uskaltaa muuttua suhteessaan avioliittoon. Hänen mukaansa samaa sukupuolta olevien parien siunaaminen tai vihkiminen ei merkitse luopumista kristillisistä ihanteista.

Björn Vikströmillä on teologipuolisonsa Maria Björkgren-Vikströmin kanssa kolme aikuista lasta. Björkgren-Vikström työskentelee kirkkohallituksessa kouluyhteistyön ja rippikoulun asiantuntijana.

Turussa 1963 syntyneen Björn Vikströmin isä on entinen arkkipiispa John Vikström ja setä entinen Porvoon piispa Erik Vikström.

Uusi arkkipiispa aloittaa kesäkuun alussa

Arkkipiispanvaalissa äänestysoikeus on arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä seurakuntien valitsemilla maallikkovalitsijoilla. Maallikkovalitsijoita on yhtä monta kuin hiippakunnan äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita. Äänivaltaisia ovat myös kaikki kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet. Kaikkiaan äänioikeus vaaleissa on 1530 henkilöllä.

Turun arkkihiippakunnan äänioikeutettujen antamien äänten painoarvoa on vähennetty ääntenlaskussa kirkon uudistetun vaalilainsäädännön mukaisesti. Näin pyritään vahvistamaan muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutusta tulokseen. Uudistuksen taustalla on arkkipiispan tehtävien merkityksen lisääntyminen kokonaiskirkon kannalta.

Uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään 1. kesäkuuta Kari Mäkisen jäädessä eläkkeelle. Mäkinen aloitti arkkipiispana vuonna 2010. Arkkipiispan palkka on 11 520 euroa kuussa.

Uusi arkkipiispa on järjestyksessään viidestoista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa.

Lue seuraavaksi