Kotkan työterveysyhtiön myynnissä ei huomautettavaa – kilpailuviranomainen lopetti tutkinnan

Kilpailuviranomainen halusi selvittää sovittiinko myynnin yhteydessä kaupungin työterveyspalveluiden hankinnasta.

hankintamenettely
Lääkäri kuuntelee potilaan keuhkoja.
Jessica Edén / Yle

Kotkan kaupungin päätös myydä työterveysyhtiönsä yksityiselle terveysyhtiölle Pihlajalinnalle ei ollut kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan lainvastainen.

Kilpailuviranomainen halusi selvittää, sovittiinko myynnin yhteydessä myös kaupungin työterveyspalveluiden hankinnasta. Virasto halusi tutkia, kuuluuko palvelujenhankinta mahdollisesti hankintalainsäädännön piiriin.

Kaupungin toimittaman selvityksen pohjalta tehdyn alustavan arvion perusteella kilpailuviranomainen katsoi, että asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. KKV:n erityistutkijan Anni Vanosen mukaan asia on poistettu käsittelystä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävä on valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. Tarkoitus on varmistaa yleisen edun sekä veronmaksajien ja julkisten varojen käytön tehokkuuden kannalta keskeisten periaatteiden, kuten hankintamenettelyn avoimuuden ja syrjimättömyyden toteutuminen.

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi Kymijoen Työterveys Oy:n myymisen Pihlajalinnalle tammikuun lopussa.

Kauppojen myötä terveysjätti Pihlajalinna laajentaa palveluitaan Kymenlaaksoon.

— Pihlajalinnan tavoitteena on valtakunnallinen palveluverkosto. Kouvola ja Kotka ovat puuttuneet kartaltamme. Kymijoen Työterveys tarjoaa rungon, mitä lähdemme laajentamaan, Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen kertoi tammikuussa.

Pihlajalinna aikoo työterveyshuollon ohella avata sekä Kotkaan että Kouvolaan täyden palvelun lääkärikeskukset.