Mattila aktiivimallista: Kohtuutonta mallia ei pidä viedä eteenpäin - työttömien työkyky selvitettävä

Ministeri Mattilan mukaan nyt pitäisi tarkastella ovatko kaikki työttömyystuella olevat työkykyisiä ja työllistettävissä.

Pirkko Mattila
Ykkösaamu
Ykkösaamu

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) puolusti TV1:n Ykkösaamussa paljon arvostelua herättänyttä työttömyysturvan aktiivimallia. Opposition syytöksiin vastuuministerin näkymättömyydestä aktiivimallista käydyssä keskustelussa Mattila vastasi asian valmistelun olleen täysin normaalia ja avointa.

– Tässä nyt ollaan julkisuudessa ihan täysillä, totesi Mattila Ykkösaamussa.

Mattila muistutti että aktiivimalli on vain yksi osa hallituksen niin sanottua kymppilistaa, eli työllisyyttä lisääviä toimia.

– Minusta voisimme ajatella, ei niinkään että miksi sitä tarvitaan, mutta miksi ei. Voimmeko kehittää mallia joka on kaksisuuntainen, ei kohdistu pelkästään työttömiin, vaan parantaa myös työllisyyspalveluja, pohti ministeri.

Aktiivimallia on arvosteltu mm. siitä, ettei kaikilla te-keskuksilla ole tarjota työttömille mallin edellyttämää koulutusta. Hallitus on kertonut osoittaneensa te-keskuksille 10 miljoonaa euroa lisärahaa palvelujen järjestämiseen.

Mattilan mukaan hän ei halua lähteä "emännöimään" sitä mihin raha tulisi käyttää. Sen sijaan hän haluaisi selvittää kuinka moni työttömistä on työllistettävissä.

Mattila: Kuinka moni on todella työmarkkinoiden käytettävissä?

– Nyt meillä olisi mahdollisuus tarkastella ketkä siellä työmarkkinoitten käytettävissä ovat, ja onko todella niin että siellä on ihmisiä, joiden työkyky on alentunut niin etteivät he sinne kuulu, pohti Mattila.

– Taustalla on eduskunnan lausuma, että jos malli on kohtuuton, tai tulkitsen lausumaa niin että jos tässä on kohtuuttomuuksia, niin niihin pitää puuttua.

Esimerkkinä kohtuuttomuuksista Mattila pitää juuri osatyökykyisten ja terveydentilansa vuoksi vaikeasti työllistyvien työllistämistä. Jos he eivät ole työmarkkinoiden käytettävissä, heidän pitäisi olla jollain muulla etuudella kuin työttömyystuella, arvioi Mattila.

– Itse pohdin että kohtuutonta mallia ei pidä lähteä härkäpäisesti viemään eteenpäin. Tai sanotaanko että jos tälläisiä kohtuuttomuuksia ilmenee, niitä täytyy korjata.

Mattila ei halunnut Ykkösaamussa arvioida miten hallitus on valmis muuttamaan aktiivimallia, jos sen toimeenpanossa ilmenee epäkohtia.

– Minulla ei ole tässä vaiheessa epäilyä siitä, että jos te-palveluille osoitetaan riittävästi resursseja, etteikö sillä saada parannuksia aikaan.

– Mutta niin kuin sanoin, kaikki täytyy perata auki. Ei hallitus ole tässä ummistamassa silmiään, puolusti Mattila.