Maakaasuputki pois Raide-Jokerin ja uusien asuntojen tieltä – Putken siirrosta lisäkustannuksia

Helsingin ja Espoon yhdistävän Raide-Jokerin ja täydennysrakentamisen tieltä joudutaan siirtämään kaasuputkea ja voimalinjaa satojen metrien matkalta. Lisäkustannuksia syntyy yhteensä 20 miljoonaa euroa, mutta nihiin on voitu varautua ja suurimman osan niistä kattaa Helsingin kaupunki, ei Raide-Jokeri -hanke.

Raide-Jokeri
Havainnekuva Raide-Jokerista Itäkeskuksessa.
Havainnekuva Raide-Jokerista Itäkeskuksessa.WSP Finlnad Oy

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille kaavaillun Raide-Jokerin toteutussuunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi ensi vuoden tammikuussa.

Massiivisen raidehankkeen toteutus ei ole helppoa, kun rakennustöitä joudutaan tekemään kaupunkiympäristössä.

Esimerkiksi Helsingin Maunulassa Pirkkolantien alueella joudutaan siirtämään Gasumin maakaasuputkea noin seitsemänsadan metrin pituudelta.

– Kaasuputkea joudutaan siirtämään radan rakentamisen sekä täydennysrakentamisen tieltä vähän etäämmälle raiteen alueelta, sanoo Helsingin kaupungin projektinjohtaja Ari Karjalainen.

Kuka maksaa?

Raide-Jokeria suunnittelevan Allianssin mukaan putken siirrosta aiheutuvat kustannukset ovat edelleen käsittelyssä, eikä vielä ole päätetty, kuka ne maksaa.

Raide-Jokeri -hankkeen osuus siirtokuluista on huomattavasti pienempi.

Karjalaisen mukaan Helsingin kaupunki kuitenkin maksaa suurimman osan kuluista eli noin 20 miljoonaa euroa.

– Näin saadaan syntymään noin 100 000 kerrosneliömetriä, mikä vastaa keskimäärin yli tuhatta asuntoa.

Kaasuputki tarvitsee 5 metrin varoalueen

Raiteen rakentaminen kaasuputken päälle rasittaisi putken rakenteita. Lisäksi putken ympärillä täytyy olla 2,5 metrin varoalue kumpaankin suuntaan.

Kaasuputki kulkee myös Hämeenlinnanväylälle suunnitellun kaupunkibulevardin alueella. Koko kaupunkibulevardi on kuitenkin toistaiseksi torpattu, koska Helsingin hallinto-oikeuden mukaan sen toteuttamiselle ei löydy maakuntakaavan mukaisia perusteita.

Huopalahden alikulkutunneliin busseja sekä raitiotie

Raide-Jokerin matkalla seuraava vaikea paikka tulee vastaan Huopalahden ahtaassa alikulkutunnelissa.

Tunneliin pitää saada mahtumaan sekä bussiliikenne että raitiotie ja molempien pysäkit.

– Vaikeaa on se, että bussien ja raitiotien pysäkit sijaitsevat eri tasossa. Lisäksi ajolanka ei mahdu nykyiseen tunneliin, ja kadun madaltamisen tiellä on iso hulevesiviemäri, sanoo Raidejokeria suunnittelevan Allianssin projektipäällikkö Katja Pekkanen.

Voimalinja haittaa Espoossa

Raide-Jokerin rakentamisen esteitä joudutaan purkamaan myös yläilmoista. Espoon Laajalahdessa pitäisi siirtää 110 kilovoltin ilmajohto maakaapeliin. Sama johto haittaa myös Kehä ykkösen perusparannushanketta.

–Ilmajohdon siirtäminen maakaapeliin on edellytys rakennustöiden käynnistämiselle molempien hankkeiden osalta, Pekkanen sanoo.

Jos Raide-Jokerihanke etenee suunnitelmien mukaan, rakennustyöt aloitetaan keväällä 2019. Kokonaiskustannusarvio on 275 miljoonaa euroa.

Raide-Jokeri kulkee Itäkeskuksesta Keilaniemeen tunnissa. Sen keskinopeus on 25 kilometriä tunnissa, ja huippunopeus 75 kilometriä tunnissa.

Tekstiä korjattu 12.2.2018 kello 18:46: Aikaisemmin jutun otsikossa väitettiin, että Raide-Jokeri aiheuttaa kaupungille 20 miljoonan euron lisäkustannukset. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Maakaasuputkea siirretään myös siksi, että kaupungin täydennysrakentaminen mahdollistetaan. Kustannuksiin on myös osattu kaupungilla varautua. Raide-Jokeri -hankkeen osuus kustannuksista on huomattavasti pienempi kuin kaupungin.

Lue myös:

Neljä suurta siltaa, uusi kalliotunneli ja 25 kilometriä työmaata keskelle kaupunkia – "Raide-Jokeri on jopa haastavampi rakentaa kuin länsimetro"