Hyppää sisältöön

Metronkuljettajilta murska-arvio työoloille – Kuljettajapulan taustalla epäluottamus HKL:n johtoa kohtaan

Kuljettajat sanovat, että metro tehostettiin huippuunsa länsimetron alkaessa ja nyt he ovat uupuneita. HKL:n johto vakuuttaa, että kuljettajapula ratkeaa pian.

HKL:n kuljettajille tehty henkilöstökysely paljastaa huonon työilmapiirin ja syvän epäluottamuksen yhtiön johtoa kohtaan.

Alle viidennes kyselyyn vastanneista kuljettajista näkee, että HKL:n johto on pätevä johtamaan organisaation toimintaa. Harvempi kuin joka viides on sitä mieltä, että johto pitää lupauksensa.

Vaikuttamisen mahdollisuudet koetaan lähes olemattomiksi. Vain reilu kymmenesosa katsoo, että yhtiön johto ottaa heidät mukaan omaa työympäristöään koskeviin päätöksiin.

Kuljettajat kokevat myös laajalti, ettei heidän työtään kunnioiteta. Joka seitsemännen mielestä johto osoittaa arvostavansa hyvin tehtyä työtä ja erityistä ponnistelua.

Tavoitteena Suomen paras julkisen sektorin työpaikka

Henkilöstöjohtamisen asiantuntijayritys HR4:n seniorikonsultti Leena Kinnunen korostaa, että tällaisissa mittauksissa luvut eivät ole pääosassa vaan se, mitä niillä tehdään.

– Aina kun henkilöstökokemusta tutkitaan, tavoitteena on, että organisaatio tunnistaa tuloksista vahvuutensa ja heikkoutensa. Heikkouksiin kannattaa tarttua ja selvittää, mistä on kyse.

Yle kysyi HKL:n johdolta, miten liikelaitos suhtautuu näihin osittain varsin synkkiin työtyytyväisyystuloksiin.

HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski harmittelee sitä, että osa metronkuljettajista kokee epäluottamusta työnantajaa kohtaan. Hän sanoo kuitenkin, että HKL:llä "ei ole varaa vetää köyttä eri suuntiin".

– Meillä on HKL:n toiminnassa kolme pääfokusaluetta vuonna 2018. Niistä yksi on luottamus henkilöstön ja työnantajan välillä. On täysin selvää, että jotta HKL voisi onnistua tehtävässään, koko henkilöstön on voitava hyvin.

HKL:n henkilökuntaa koskevat tavoitteet on asetettu hyvin korkealle. Ville Lehmuskosken mukaan HKL haluaa olla Suomen paras julkisen sektorin työpaikka vuoteen 2024 mennessä. Työsarkaa kuitenkin riittää, kun huomioidaan, että osa työntekijöistä pitää HKL:n työilmapiiriä hyvin heikkona.

– Ei voi sanoa yleisesti, että työilmapiiri on heikko. Parannettavaa kuitenkin on, ja on tiettyjä työntekijäryhmiä, joissa on paljonkin pahoinvointia. Suurimmaksi osaksi tilanne kuitenkaan ei ole sellainen, Lehmuskoski vastaa.

"Tupaten täysiä junia ajetaan sekuntiaikataululla"

Vastaukset on kerätty HKL:n liikennöinti-osaston työntekijöiltä, joka tarkoittaa sekä raitiovaunun- että metronkuljettajia. Ylen nimettömänä haastattelema metronkuljettaja arvelee, että jos kantoja olisi kysytty pelkästään maanalaisen kuljettajilta, luvut olisivat vielä surkeammat.

Metronkuljettajat kokevat, että työn vaatimukset ovat kasvaneet kohtuuttomasti länsimetron liikenteen alkamisen jälkeen. Tupaten täysiä junia ajetaan sekuntiaikataululla.

Ohjaamossa on ajamisen ohella seurattava neljää eri kellonaikaa, ja pienetkin myöhästymiset johtavat seuraamuksiin. Kuljettajat väsyvät ja jäävät sairauslomalle. Moni on jättänyt työpaikkansa länsimetron alun jälkeen. Tavallisesti he lähtevät opiskelemaan tai hakeutuvat muihin kuljetusalan töihin, esimerkiksi VR:lle.

HKL yrittää paikata työvoimapulaa teettämällä jatkuvasti ylitöitä. Vastuukin painaa.

"Ajat seitsemän miljoonan euron junaa kahden tuhannen euron palkalla"

– Sinä ajat seitsemän miljoonan euron junaa kahden tuhannen euron palkalla. Jos sille junalle jotain teet omalla toiminnallasi, niin sen maksat omalla palkallasi, yksi kuljettajista sanoo.

Ylen haastattelemien kuljettajien mukaan työvuorot vaihtelevat miten sattuu. Kuljettajat kutsuvat ”piinaviikoksi” jaksoa, jossa on ensin neljä päivää töitä, sitten yksi vapaapäivä ja uudestaan neljä päivää ajamista. Ensimmäisessä jaksossa työvuorot voivat loppua puolenyön jälkeen. Seuraavan jakson ensimmäinen lähtö voi olla kello 4.17 metrovarikolta.

Torstaiaamuna 15 metron lähtöä oli peruttu kuljettajapulan takia. Välistä jäävät vuorot ovat syy epäsäännöllisiin vuoroväleihin ja siihen, että matkustajat ovat aamuisin kuin "sardiinit purkissa".

"Kuljettajakurssin valmistuessa sairaustapaukset eivät aiheuta enää häiriöitä"

HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskosken mukaan mitään kroonista kuljettajapulaa ei ole, vaan pohjimmiltaan kuljettajia on riittävästi.

– Metron junankuljettajat riittävät tällä hetkellä aikataulun mukaisen liikenteen hoitoon. Sairauspoissaoloja on kuitenkin viime päivinä ollut keskimääräistä enemmän, eikä niitä ole pystytty paikkaamaan kuljettajilla, jotka olisivat halunneet tehdä vuoroja ylitöinä. Kyseessä on sen verran pieni ammattiryhmä, noin 150 kuljettajaa, että jos sairauspoissaoloja kasautuu yhdelle päivälle runsaasti, niin vuoroja jää ajamatta.

Lehmuskoski arvioi, että tammikuussa käynnistyneen kuljettajakurssin valmistuessa HKL pääsee stabiiliin tilanteeseen, jossa sairaustapauksetkaan eivät aiheuta häiriöitä liikenteeseen. Hän muistuttaa myös, että metronkuljettajien sairauspoissaolojen määrä on samalla tasolla kuin vastaavilla työntekijäryhmillä julkisella sektorilla.

Tammikuussa metronkuljettajien sairauspoissaolojen osuus oli vajaat kahdeksan prosenttia kokonaistyövoimasta.

Jatkossakin joitain vuoroja jäänee ajamatta

Metronkuljettajien työskentelyaikataulujen kireyttä Lehmuskoski kommentoi siten, että HKL suunnittelee metroliikenteen aikataulut hyvässä yhteistyössä liikenteen tilaajan Helsingin seudun liikenteen HSL:n kanssa.

– Kun länsimetro marraskuussa avattiin, aikataulujen toimivuutta seurattiin hyvin tarkkaan. HSL on tehnyt säätöjä aikatauluihin HKL:n toiveiden mukaisesti, eikä aikataulujen toimivuudessa ole sen jälkeen ollut ongelmia.

Ville Lehmuskoski sanoo, että jatkossakin joitain metrovuoroja jäänee valitettavasti ajamatta, "aivan kuten väistämättä kaikessa muussakin raideliikenteessä".

– Syitä on lukuisia, eikä kaikkea pystytä poissulkemaan. Mutta henkilökuntapulaan liittyvät ongelmat ratkeavat viimeistään, kun seuraava metronkuljettajakurssi valmistuu.

Lue myös:

.
.