Jälleen kritiikkiä sote-uudistukselle: Valinnanvapauslain vaikutukset on selvitetty puutteellisesti

Lakien valmistelua arvioivan neuvoston mukaan valinnanvapauslain vaikutusten selvittämistä vaikeuttavat uudistuksen laajuus ja lain monitahoiset tavoitteet. Lakiluonnos on tulossa eduskunnan käsittelyyn maaliskuun alussa.

lakialoitteet
Influenssarokotetta pistetään käsivarteen.
Kalle Niskala / Yle

Lainsäädännön arviointineuvoston mielestä sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain vaikutuksia suhteessa uudistuksen tavoitteisin pitäisi selvittää tarkemmin.

Neuvosto kiittää lainvalmistelua siitä, että lakiluonnoksessa kuvataan kattavasti lain vaikutusalueita ja vaikutuksen kohdentamista. Keskeinen kysymys siitä, saavutetaanko lailla uudistuksen tärkeimmät tavoitteet, jää kuitenkin neuvoston mukaan avoimeksi.

Neuvosto toteaa, että valinnanvapausuudistuksen hyödyistä verrattuna siitä aiheutuviin kustannuksiin ja riskeihin pitäisi esittää vähintään suuntaa antava arvio.

Erityisesti neuvosto toivoo arviota valinnanvapauslain vaikutuksista julkisiin sosiaali- ja terveysmenoihin joiden hillintä on uudistuksen keskeinen tavoite. Samoin uudistuksen hyötyjä kotitalouksille pitäisi neuvoston mukaan selvittää tarkemmin.

Lakiesitysluonnoksessa on neuvoston mukaan tehty kokonaisuudessaan monipuolista työtä vaikutusten arvioimiseksi, ja siitä saa kattavan kuvan sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilasta, lakiesityksen tavoitteista, kohderyhmistä ja ehdotetuista toimenpiteistä.

Valinnanvapauslain tavoitteiden toteutumista on epäilty laajasti lain valmistelun aikana. Esimerkiksi suurin osa sairaanhoitopiireistä ja maakunnista piti tavoitteisiin pääsemistä epävarmana lakiesityksen lausuntokierroksella.