Hyppää sisältöön

Onko potilaskertomuksessasi virhe? Ei hätää – virhe on korjattavissa

Lääkäreiden sanelemiin ja kirjoittamiin potilaskertomuksiin pujahtaa joskus myös virheitä. Mitä on tehtävissä? Asiantuntijat vastaavat.

Oikeustieteen tohtorit Irma Pahlman ja Lasse Lehtonen Kuva: Markku Pitkänen / Yle

Useimmiten potilasasiakirjojen virhekirjaukset ovat harmittomia, mutta joskus ne saattavat olla potilaan jatkohoidon kannalta jopa hengenvaarallisia.

Jos potilaskertomuksessa on kummallisuuksia, mitä on tehtävissä?

Yle Uutiset pani tenttipenkkiin kaksi terveysoikeuden asiantuntijaa. Oikeustieteen tohtorit Irma Pahlman ja Lasse Lehtonen vastaavat.

1 §. Jos potilaskertomuksessani on virhe, mitä minun on tehtävä ensimmäiseksi?

Pahlman: Tee korjauspyyntö sille terveydenhuollon yksikölle, jossa olet asioinut. Yksilöi, mitä vaadit muutettavaksi tai poistettavaksi ja perustele vaatimuksesi. Mitä yksilöidympi, perustellumpi ja selkeämpi vaatimus on, sitä paremmin se pystytään käsittelemään.

**Lehtonen: **Mieti, onko virhe sellainen, että sillä voi olla vaikutusta hoitoosi. Jos on, ota yhteyttä virheen korjaamiseksi siihen yksikköön, jonka asiakirjasta on kyse.

2 §. Kuka on vastuussa virheellisen merkinnän korjaamisesta?

Pahlman: Se organisaatio, jossa olet asioinut ja jossa merkintä tehty – esimerkiksi terveyskeskus, keskussairaala, työterveysasema tai yksityinen lääkärikeskus.

Lehtonen: Yleensä se hoitoyksikkö, jonka potilasasiakirjasta on kyse eli rekisterinpitäjä.

3 §. Jos potilaskertomuksen kirjaus on epäasiallinen, vihjaileva tai jopa loukkaava, miten saan sen poistetuksi?

Pahlman: Terveydenhuollon ammattihenkilön tekemien merkintöjen tulee olla virheettömiä, selkeitä ja ymmärrettäviä. Epäasiallinen kielenkäyttö ei ole hyväksyttävää. Tee kirjallinen pyyntö asiattoman merkinnän poistamiseksi. Jos vaatimusta ei hyväksytä, potilas saa tästä kirjallisen todistuksen, jossa tulee olla syyt korjauksen tai tiedon poistamisen epäämiseen. Potilaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Lehtonen: Voit tehdä korjauspyynnön sille hoitoyksikölle, jonka potilasasiakirjasta on kyse. Voit tehdä myös potilasmuistutuksen kyseisen toimintayksikön vastaavalle johtajalle, jos kohtelusi ei ole mielestäsi ollut asianmukaista..

4 §. Vanhenevatko potilasmerkinnät ikinä? Siivotaanko potilastietokantoja koskaan?

Pahlman: Potilasasiakirjamerkinnät eivät sinänsä vanhene. Osa potilasasiakirjoista säilytetään määräajan ja osa pysyvästi.

Lehtonen: Jos merkinnät eivät ole enää hoitoa varten tarpeellisia, ne tulisi hävittää. Käytännössä potilaskertomustietoja kuitenkin säilytetään varmuuden vuoksi koko potilaan eliniän – ja vielä kuolemankin jälkeen.

5 §. Mitä potilastiedoilleni tapahtuu, kun kuolen? Voinko määrätä ne hävitettäväksi kuolemani jälkeen?

Pahlman: Et voi määrätä tietojasi hävitettäväksi. Kuolleen henkilön elinaikana annettua hoitoa koskevat potilastiedot ovat samalla tavoin salassa pidettäviä kuin elävänkin henkilön.

**Lehtonen: **Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kuoleman jälkeen. Jos olet syntynyt kuukauden 18. tai 28. päivä, tietosi siirretään lopulta ikiajoiksi Kansallisarkistoon, missä ne ovat tutkijoiden käytössä.

6 §. Ovatko virheelliset potilasmerkinnät suurikin riesa terveydenhuollossa?

Pahlman: Virheelliset merkinnät lienevät kohtuullisen yleisiä. Usein niistä ammattilaisten koulutustilaisuuksissa puhutaan. Kiire tekee tehtävänsä. Tahallisuuteen en ole törmännyt.

Lehtonen: Kun tekstiä on paljon, siellä on varmasti sekä virheitä että epäjohdonmukaisuuksia. Olisi tärkeätä, että laatu korvaisi määrän.