Maatalousyrittäjien luopumistuen viimeinen hakuvuosi käynnissä – eläkelaitos patistaa tekemään hakemukset ajoissa

Luopumistuen keskeisenä ajatuksena on ollut turvata maatalousyrittäjän toimeentuloa silloin, kun hän ennen vanhuuseläkeikää luovuttaa tilan jatkajalle.

maatalousyrittäjät
traktori kyntää peltoa
Maa- ja metsätalouden töissä saa traktorissa käyttää dieselpolttoainetta kevyemmin verotettua moottoripolttoöljyä.Jyrki Lyytikkä / Yle

Luopumistuen tavoitteena on ollut sujuvoittaa etenkin perheviljelmien siirtymistä vanhemmilta lapsille. Yli neljäkymmentä vuotta käytössä olleen, ja määräajoin jatketun järjestelmän aika on kuitenkin umpeutumassa.

Uusia luopumistukia voidaan myöntää vielä kuluvan vuoden 2018 loppuun saakka.

Mikäli luovutustuki kiinnostaa ja myös tilan jatkajaksi sitoutuva henkilö on tiedossa, on hakemuksen valmistelu syytä aloittaa mahdollisimman pian.

Kiinnostus kasvussa

– Ihan selvästi vahvempi kiinnostus kuin aikaisempina vuosina, sanoo eläkeyksikön päällikkö Risto Syvälä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta.

Osittain kiinnostuksen kasvu kuitenkin selittyy myös sillä, että muutaman vuoden takainen uusia tuen saajia koskenut ikärajan nosto 60 vuoteen vähensi hakemusten määrää.

Nyt luopumistukea voivat hakea vuonna 1960 ja sitä ennen syntyneet maatalousyrittäjät.

– Luopumistukea voi hakea kahta vuotta ennen kuin täyttää ikärajan. Luopumistukea voivat hakea tänä vuonna 1960-syntyneet, koska he täyttävät 58 tänä vuonna, hän kertoo.

Järjestelmä mahdollistaa kuitenkin yhä myös sen, että yrittäjäpariskunnasta nuorempi voi ikärajojen täyttyessä saada niin sanotun uinuvan tuen.

– Nuorempi puoliso voi hakea viittä vuotta aikaisemmin, ennen kuin ikäraja täyttyy. Eli jos on 1960 tai aikaisemmin syntynyt puoliso, hän voi tuoda mukanaan nuoremman puolison uinuvalle luopumistuelle, ja hänellekin aletaan maksaa luopumistukea sitten, kun hän täyttää 60 vuotta, Syvälä toteaa.

Tuen myöntämiseksi eläkelaitos tarvitsee muun muassa maatilan omistuksesta ja yritystoiminnan kannattavuudesta kertovia asiakirjoja, joiden laatimiseen saattaa asiantuntijaltakin mennä aikaa.

– Jos ja kun hakemus hyväksytään, tilakauppa täytyy tehdä tämän vuoden aikana. Luopumistukea kuitenkin aletaan maksaa vasta sen kuukauden aikana, jona tuen saaja täyttää 60 vuotta, Syvällä havainnollistaa.

Asiantuntija-apua hakemuksen laatimiseen

Melassa toivotaan, että luopumistukihakemuksia ei jätettäisi viime tippaan, vaan esimerkiksi lasten halut jatkaa tilanpitoa selvitettäisiin hyvissä ajoin.

Kun hakemus ei jää syksyyn, ehtii myös Melan mahdollisesti vaatimat lisätiedot toimittaa määräajan sisällä. Joka tapauksessa päätökset täytyy tehdä kuluvan vuoden aikana, sillä jatkoa järjestelmälle ei ole luvassa.

– Meidän näkökulmasta tämä näyttäisi jäävän viimeiseksi järjestelmäksi. Millään tavalla uutta tai nykyisen jatkamista ei ole vireillä, Syvälä muistuttaa.

Luopumistukea maksetaan tietyin ehdoin vanhuuseläkkeen alkamiseen saakka. Maatalousyrittäjien ohella tukea voivat saada porotalouden harjoittajat.

Viime vuonna keskimääräinen luopumistuen suuruus oli 923 euroa kuukaudessa. Maatalousyrittäjäpariskunnasta sitä voidaan maksaa kummallekin puolisolle erikseen.