Reserviläisliiton kysely: sotilaallisen liittoutumattomuuden kannatus kasvaa, mutta yli puolet säilyttäisi Nato-option

Nato-jäsenyyttä kannattaa vain joka kymmenes. Presidentinvaalikeskustelu vahvisti liittoutumattomuuden ajatusta, sanoo Reserviläisliiton puheenjohtaja.

turvallisuuspolitiikka
Suomen ja Naton liput
Nato-jäsenyyden kannatus on laskenut, mutta ovea natoon ei haluta sulkea lopullisesti.Yle Uutisgrafiikka

Sotilaallisen liittoutumattomuuden kannatus on kasvanut, kertoo Reserviläisliiton kyselytutkimus. Kyselyyn vastaajista 47 prosenttia pitää liittoutumattomuutta parhaana tapana järjestää Suomen puolustus. Vuosi sitten vastaavassa kyselyssä liittoutumattomuuden kannalla oli 39 prosenttia vastaajista.

Kyselyn mukaan vain vajaa kymmenesosa suomalaisista haluaisi Suomen liittyvän puolustusliitto Natoon lähivuosina. Ylen teettämässä kyselyssä viime joulukuussa Nato-jäsenyyttä kannatti vajaa viidennes vastaajista. Reserviläisliiton kysely on tehty presidentinvaalien jälkeen.

– Presidentinvaalikeskustelu oli omiaan vahvistamaan liittoutumattomuuden ajatusta. Kansalaiset kannattavat valtion virallista linjaa: Suomi on liittoutumaton, mutta mahdollisuus Nato-jäsenyydelle halutaan säilyttää, sanoo Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola.

Liittoutumattomuus ja Nato-optio eivät ole vastakkaisia mielipiteitä

Ilpo Pohjola

Reserviläisliiton kyselyssä noin kolmannes suomalaisista vastustaa ehdottomasti Suomen Nato-jäsenyyttä, mutta yli puolet suomalaisista haluaa säilyttää Nato-option, vaikka liittyminen puolustusliittoon ei ole juuri nyt ajankohtaista. Kaksi kolmannesta vastaajista kuuluu joko Nato-jäsenyyden kannattajiin tai heihin, jotka haluavat säilyttää Nato-option.

– Liittoutumattomuus ja Nato-optio eivät ole vastakkaisia mielipiteitä. Suomalaiset eivät halua jäädä vaille turvatakuita nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa, Ilpo Pohjola sanoo.

Asevelvollisuuden kannatus selkeä

Eri puolueiden kannattajista kokoomuslaisten liittymisinto Natoon on suurin. Kuitenkin vain kaksi kymmenestä kokoomusta kannattavasta toivoisi Suomen liittyvän Natoon nopeasti tai lähivuosina. Vasemmistoliiton kannattajista noin kolme neljästä on sitä mieltä, ettei Natoon pitäisi liittyä tai edes säilyttää Nato-optiota.

Kyselyn mukaan kaksi kolmannesta suomalaisista kannattaa nykyisen asevelvollisuuden säilyttämistä eli palvelusta, joka on miehille pakollinen ja jonka naiset voivat suorittaa vapaaehtoisesti. Vihreiden kannattajista enemmistön mielestä asevelvollisuus pitäisi korvata kansalaispalveluvelvollisuudella, joka koskisi sekä miehiä että naisia. Kansalaispalveluvelvollisuutta kannattavat erityisesti alle 35-vuotiaat ja pääkaupunkiseudulla asuvat vastaajat.

Reserviläisliiton kyselyyn vastasi helmikuun alkupäivinä noin 1 000 suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö.