Eduskunnan salassapitosäännöksiin tulossa muutoksia – vaitiolo halutaan ulottaa kaikkiin valiokuntiin

Tietoja vuotanutta kansanedustajaa voi uhata vankeusrangaistus. Eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovisen mukaan nykytilanne ei salassapitosäännösten myötä muuttuisi.

politiikka
Eduskuntatalon pylväikkö sisäänkäynnissä
Ismo Pekkarinen / AOP

Tiedustelulakipaketti tuo muutoksia eduskunnan työjärjestykseen ja samalla eduskunnan salassapitosäännökset ovat muutostyön alla. Muutoksia esittänyt eduskunnan puhemiesneuvosto kokoontuu tiistaina.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) esitti tammikuun lopussa tiedustelulakeihin liittyvää perustuslain muutosta tehtäväksi kiireellisenä Suomen turvallisuustilanteeseen vedoten. Tiedustelulakipaketin tulo edellyttää tiedustelulakivaliokunnan muodostamista ja sen salassapitosäännöksiä halutaan nyt tiukentaa, joka puolestaan vaatii eduskunnan työjärjestyksen muutosta.

Puhemiesneuvoston ehdotuksessa todetaan kuitenkin kaikista valiokunnista seuraavasti: "työjärjestetystä ehdotetaan täydennettäväksi erillisellä julkisuuslain sääntelyn kaltaisella säännöksellä vaitiolovelvollisuudesta (siirryt toiseen palveluun), joka koskisi kaikkia valiokuntia. Valiokunnan jäsen tai virkamies ei saisi paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä. Lisäksi pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös hyväksikäyttökiellosta sekä informatiivinen viittaussäännös rikoslakiin, jonka mukaan rangaistus salassapitorikoksesta ja salassapitorikkomuksesta säädetään rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 ja 2 §:ssä."

Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala aprikoi maanantaina Ilta-Sanomissa, (siirryt toiseen palveluun)että uusi työjärjestys muuttaisi valiokuntatyöskentelyä huomattavasti salailevampaan suuntaan ja mullistaisi kansanedustajien työtapoja ja suhdetta julkisuuteen, koska uusi työjärjestys kiristäisi suhtautumista tietovuotoihin.

Lehden mukaan kansanedustajaa voi jatkossa uhata jopa vankeustuomio, jos hän kertoo valiokunnissa käsiteltävistä salaisista tai vaiteliaisuuden piiriin kuuluvista asioista.

Tuovinen: Tilanne ei muutu nykyisestä

Eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen toteaa STT:lle, että työjärjestykseen ehdotetaan lisättäväksi pykälä vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta, mutta salassapitosäännösten muutokset eivät kuitenkaan muuttaisi nykyistä tilannetta. Hänen mukaansa kyse on siitä, että pykäliin halutaan vain kirjata jo voimassa oleva tilanne.

Tuovinen kiistää mittavat muutokset nykyisten valiokuntien osalta. Tuovisen mukaan kaikkien valiokuntien asiakirjoja koskeva muutos on, että eduskunnan työjärjestyksen nykyiseen pykälään ehdotetaan nyt lisättäväksi kansallinen turvallisuus.

– Eli myös kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi asiakirjat voidaan määrätä salassa pidettäviksi, Tuovinen sanoo.

Lisäksi Tuovisen mukaan tiedusteluvalvontavaliokunnalle ehdotetaan lisättäväksi työjärjestykseen uusi oma säännöksensä valiokunnan asiakirjojen salassapitovelvollisuudesta.

– Uusi valiokunta käsittelisi sellaisia asiakirjoja, jotka lähtökohtaisesti ovat kansallista turvallisuutta koskevia. Siellä lähtöolettamus olisi, että ne ovat salassa pidettäviä, kun muissa valiokunnissa lähtöolettama on, että ne eivät ole salassa pidettäviä, Tuovinen sanoo.

Lue lisää:

Puolustusministeri Jussi Niinistö tietovuotojupakasta: Myös Puolustusvoimilla peiliin katsomisen paikka

Puolustusministeri HS:n asiakirjatutkinnasta: Vakava asia, voi olla vaikutusta kansalliseen turvallisuuteen

Tiedustelulait eduskuntaan – Poliisin tutkintavaltuuksia lisätään terrorismin varjolla