Professori toppuuttelee eduskunnan salassapitosäännöksistä noussutta porua: Muutokset eivät vaikuta suurilta

Hallinto-oikeuden professorin Olli Mäenpään mukaan salassapitosäännösten muutoksille on olemassa "aiheelliset ja asialliset perusteet". Vaitiovelvollisuus ei ole laajentumassa poliittisiin vuotoihin, vakuuttaa eduskunnan apulaissihteeri.

Olli Mäenpää
Olli Mäenpää
Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli MäenpääBerislav Jurišić / Yle

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professorin Olli Mäenpään mukaan eduskunnan salassapitosäännöksiin esitetyt muutokset eivät ole erityisen suuria. Mäenpää arvioi Ylelle, että nykytilanne eduskunnassa säilyisi "kutakuinkin samanlaisena".

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajanakin vuosina 1993–2003 toiminut Mäenpää painottaa, että jo perustuslaki edellyttää vaitiolovelvollisuutta valiokuntien asioista. Hänen mukaansa eduskunnan työjärjestyksen muutosesityksessä vain määritellään vaitiolovelvollisuuden alaa aikaisemman linjan mukaisesti.

– Uutena perusteena vaitiolovelvollisuudelle ja salassapitovelvollisuudelle ehdotetaan tärkeiden tietojen salassapitoa kansallisen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Se liittyy tiedustelulainsäädännön uudistamiseen ja uuden tiedusteluvaliokunnan toimintaan. Minusta sille on ihan aiheelliset ja asialliset perusteet esitettävissä, Mäenpää toteaa.

Asian käsittely jatkuu keskiviikkona

Eduskuntaryhmistä koostuva puhemiesneuvosto käsitteli salassapitosäännöstä ja vaiteliaisuusvelvoitetta tiistaina, mutta käsittely on vielä kesken.

– Puhemiesneuvosto jatkaa huomenna asian käsittelyä, kertoi eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen.

Tuovinen tiedotti iltapäivällä, että vaitiolovelvollisuus tai sanktiot eivät ole laajentumassa "poliittisiin vuotoihin" eli valiokuntien keskeneräisistä asioista puhumiseen.

– Ehdotettu vaitiolovelvollisuuden määrittely kohdistuu vain nimenomaisesti salassa pidettäviin tietoihin, Tuovinen kirjoittaa tiedotteessaan.

Tiedustelutieto ja muu kansallisen turvallisuuden vaarantava tieto on jo nyt salassa pidettävää. Tuovisen mukaan kyse on nykyisten säännösten ulottamisesta uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan työhön, joka tulevaisuudessa käsittelee pelkästään tiedustelutietoa.

– Oikeustila ei tältä osin muutu, kyseinen rikoslain säännös on jo voimassaolevaa oikeutta, Tuovinen lisää.

Salassapitorikoksen rangaistuksesta säädetään rikoslain luvussa 38 (siirryt toiseen palveluun).

"On tärkeää, että ei tulkita salailun lisäämiseksi"

Eduskunnan salassapitosäännöksiä ollaan muuttamassa, kun tiedustelulakipaketti on tuomassa muutoksia eduskunnan työjärjestykseen. Tiedustelulakipaketin tulo edellyttää tiedustelulakivaliokunnan muodostamista, ja sen salassapitosäännöksiä halutaan nyt kiristää.

Työjärjestyksen muutos kiristää suhtautumista tietovuotoihin jatkossa kaikissa muissakin valiokunnissa. Kansanedustajaa voi jatkossa uhata pahimmillaan jopa vankeustuomio, jos hän kertoo valiokunnassa käsiteltävistä salaisista tai vaiteliaisuuden piiriin kuuluvista asioista.

Mäenpää huomauttaa, että valiokunnissa sovelletaan jo tälläkin hetkellä salassapitoa koskevaa rikoslain säännöstöä. Hänen mukaansa esitystä on kuitenkin paikallaan arvioida kriittisesti erityisesti kansanedustajan sananvapauden kannalta.

– Siinä suhteessahan edelleen noudatetaan perustuslakia, jonka mukaan kansanedustajalla on täysin vapaa sana täysistunnossa.

Uuden työjärjestyksen on pelätty tarkoittavan sitä, että se rajoittaisi kansanedustajien mahdollisuuksia kertoa valiokunnissa käsiteltävistä asioista oman eduskuntaryhmänsä jäsenille tai medialle. Mäenpää pitää tärkeänä sitä, että muutoksella ei lisättäisi salailua.

– Kun aikaisempia normeja ajantasaistetaan, on tärkeää, että niitä ei tulkita tai sovelleta niin, että salailu lisääntyisi. Pitäisi pysyä sillä tasolla mikä meillä tälläkin hetkellä on. Mutta siihen tämän uudistuksen ei pitäisi tuoda rajoituksia mukanaan, Mäenpää sanoo.

16:30 Juttuun lisätty eduskunnaan apulaispääsihteerin Timo Tuovisen kanta.

Lue myös:

Eduskunnan salassapitosäännöksiin tulossa muutoksia – vaitiolo halutaan ulottaa kaikkiin valiokuntiin