Pidetäänkö emakkoa porsitushäkissä 10 päivää vai 5 viikkoa? MTK:n väite Ylen jutussa jäi kaivelemaan, sika-asiantuntijat oikovat

Ylen eläinsuojelujuttu herätti kipakkaa palautetta, ja yhden kysymyksen, joka vaati selvittämistä. Sikala-asiantuntijat Martin Ylikännö ja Mari Heinonen vastaavat, kenen väite porsitushäkeistä pitää paikkansa.

Kuva: HKScan Group

Yle kertoi viime viikonloppuna eläinsuojelulain uudistuksesta ja siihen liittyvistä kiistoista, kuten emakoiden porsitushäkkien sallimisesta tässä laajassa jutussa.

Jutussa kerrottiin, että häkkien kieltämistä perustellaan sillä, että se estää porsimisvaiheessa emakkojen lajityypillisen käyttäytymisen.

Kerroimme myös, että emakkojen liikkumista rajoittavien porsitushäkkien tarkoitus on estää emakkoa ruhjomasta porsaita alleen silloin, kun ne ovat vielä liian pieniä pujahtamaan alta pois.

Palautetta jutusta tuli melko paljon, mikä on ymmärrettävää, kun kyse on samaan aikaan ruuasta, eläinten hyvinvoinnista ja tuottajien elinkeinosta. Yksi sikojen elinoloihin liittyvä konkreettinen kysymys jäi palautteen perusteella kuitenkin kaivelemaan:

"Väite että emakoita pidetään vain noin viikon verran porsimishäkissä ei pidä paikkansa."

Palaute liittyy maataloustuottajien etujärjestön MTK:n maatalousjohtajan kommenttiin, jonka mukaan Suomessa emakoita pidetään porsitushäkeissä usein vain noin viikon verran. Lain mukaan porsitushäkeissä voi kuitenkin pitää emakkoa noin viisi viikkoa, porsaiden vieroitukseen asti. Ero on merkittävä.

Palaute jatkuu: HYVIN harvalla tilalla on mahdollisuutta avata häkki ennen vieroitusta.".

Kysyimme asiaa MTK:sta, josta täsmennettiin, että aikarajaa ei voi vetää tarkkaan, sillä häkkien laitoja voidaan tarpeen vaatiessa laventaa. Näin emakon liikkumatilaa lisätään, vaikka se muodollisesti pysyisikin häkissä.

Otimme yhteyttä palautteen antajaan, ja myös tämä näkemys kyseenalaistettiin.

"Jokainen, joka tietää sikataloudesta yhtään enempää, tietää että suurin osa moderneista porsituskarsinoista on rakennettu niin, että häkkiä ei ole edes mahdollista avata, tai poistaa, eli emakkoa ei pystytä sieltä päästämään vapaaksi.".

Suomessa on tuhatkunta sikatilaa. Kuinka pitkän ajan suomalainen emakko tyypillisesti näillä tiloilla porsitushäkissä viettää, runsaan viikon vai yli kuukauden?

MTK: "Tilastotietoa ei ole"

MTK:n asiantuntijaeläinlääkäri Leena Suojala kertoo, että samasta asiasta on kantautunut palautetta myös heille. Järjestö pysyy silti jutussa esittämässä kannassaan.

Suojala perustelee näkemystä sillä, että sikatilojen käytännöt vaihtelevat hyvin paljon.

– Ei ole eksaktia tietoa tai tilastoa siitä, kuinka kauan kullakin tilalla emakkoja pidetään, ja miten ne hoidetaan. Voi vain varmasti sanoa, että niitäkin tiloja on, joilla emakkoja pidetään häkissä noin viikko, Suojala sanoo.

Myös Suojalan mukaan määrittelyä vaikeuttaa se, että osaa häkeistä on mahdollista leventää emakon jaloittelutilan laajentamiseksi. Kaikkein pienimmissä karsinoissa tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, koska porsaille ei jäisi reunoille tilaa muun muassa omaan soppeen piiloutumiseen.

– Porsitushäkin problematiikka liittyy pohjimmiltaan karsinan kokoon, Suojala summaa.

Ongelman ratkaisu junnaa, sillä viime vuonna hallitus sääti asetuksen, jolla loivennettiin nykyisen lain vaatimuksia sian karsinan minimikoosta.

Sikayrittäjien Martin Ylikännö vastaa

Vastaus varsinaiseen kysymykseen puuttuu edelleen. Kysytään seuraavaksi Suomen sikayrittäjien puheenjohtajalta Martin Ylikännöltä, hän on itsekin sikatilallinen ja tuntee alan perinpohjaisesti.

Ylikännön vastaus ei jätä tulkinnanvaraa. Vaikka käytännöt eri tiloilla vaihtelevat, Ylikännön mukaan valtaosa Suomen emakoista viettää porsitushäkissä vähintään 30 päivää, ja iso osa lain maksimin eli 35 päivää.

– Nykyisellään emakko viettää aikaa häkissä suunnilleen näin: 7 päivää ennen porsimista + 28 päivää imetystä, Ylikännö vastaa sähköpostitse.

Emakko porsii keskimäärin 2,35 kertaa vuodessa.

– Toisaalta kaikki emakot eivät imetä neljää viikkoa, joten niiden häkkiaika jää lyhyemmäksi, Ylikännö toteaa.

Kaiken kaikkiaan emakko viettää Ylikännön mukaan ryhmässä muiden sikojen kanssa noin 56 prosenttia, ja tiineytys- ja porsitushäkeissä loput eli 44 prosenttia elinajastaan.

Tämä täsmää myös sikojen sairauksien ja terveydenhuollon professorin Mari Heinosen näkemyksen kanssa. Heinonen on ratkonut sikoihin ja sikatiloihin liittyviä kysymyksiä työkseen vuosikausia.

– Valtaosa emakoista pidetään koko imetysaika häkissä, Heinonen kertoo.

Kahden sikala-asiantuntijan vastauksesta voi siis vetää sen johtopäätöksen, että tyypillinen porsitushäkissä vietetty aika on Suomessa vähintään kuukausi.

Loppujen lopuksi tämä tiivistyy aina siihen, haluaako kuluttaja maksaa lisähintaa

Mari Heinonen, sikojen sairauksen ja terveydenhuollon professori

Heinonen: Vapaaporsitus yleistymässä

Porsitushäkkien vaihtoehtona on vapaaporsitus, jossa eläin voi liikkua karsinassa vapaasti. Vapaaporsituksen ongelmana on kuitenkin poikasten tallautumisesta johtuva korkea porsaskuolleisuus.

Luomutiloilla emakoita ei saa pitää häkissä, mutta professori Mari Heinosen mukaan vapaaporsitus on alkanut kiinnostaa muuallakin kuin luomutuotannossa.

– Ihan tavallisilla tiloilla viriää kiinnostus vapaaporsitusta kohtaan, mikä on positiivista, Heinonen sanoo.

Käytäntöön kiinnostus ei juuri ole vielä siirtynyt. Tutkimustietoa kyllä riittää siitä, miten porsaiden ruhjoutuminen voidaan välttää, mutta vapaaporsitukseen siirtyminen on työlästä, Heinonen kertoo.

– Vaatii tuottajalta paljon, etteivät porsaskuolleisuus ja samalla kustannukset lisääntyisi.

– Loppujen lopuksi kysymys tiivistyy aina siihen, haluaako kuluttaja maksaa lisähintaa, Heinonen sanoo.

Raha ratkaisee

Sikayrittäjä Martin Ylikännö huomauttaa, että Suomen eläinsuojelulainsäädäntöä tulisi verrata muihin EU-maihin, joiden kanssa todellinen kilpailu käydään, ei EU:n ulkopuolisiin Sveitsiin tai Norjaan.

Hän varoittaa Ruotsin esimerkillä, joka on tuonut porsitushäkkikiellon jälkeen noin puolet sianlihastaan Tanskasta.

– Tuottajat ymmärtävät paineet lain kiristämiseen. Herää silti kysymys, onko tiukka laki järkevä tilanteessa, jossa puolet kulutuksesta ostetaan Juutinrauman toisessa päässä olevasta maailman tehokkaimmasta siantuotantomaasta Tanskasta.

Valmisteilla olevasta eläinsuojelulaista keskustellaan myös torstaina A-studio Talk -ohjelmassa: parantaako uusi eläinsuojelulaki tuotantoeläinten oloja? Studiossa keskustelemassa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.), MTK:n eläinlääkäri Leena Suojala, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sekä kansanedustaja Emma Kari (vihr.). TV1 klo 21.00 alkaen.