Kahden äidin äitiyslaki eduskunnan täysistunnossa – seuraa keskustelua suorana!

Eduskunta keskustelee pian kello 14 jälkeen kansalaisaloitteesta, jonka mukaan äitiyslakia muutettaisiin niin, että naisparin molemmat puolisot olisivat virallisesti äiteja heti lapsen synnyttyä. Puheenvuoropyyntöjä eniten lain vastustajilta.

eduskunta
Eduskunnan täysistunto
Eduskunnan täysistunto

Lakivaliokunta käsitteli kansalaisaloitteen ehdotuksen ja puolsi sitä. Kansalaisaloitteessa esitetään muutosta naispareille, jotka hankkivat lapsen kummankin suostumukseen perustuvilla hedelmöityishoidoilla. Nyt vanhemmuus vahvistetaan perheen sisäisellä adoptiolla. Kansalaisaloiteen tavoitteena on sama menettely kuin isyyden vahvistamisessakin eli vanhemmuuden voisi tunnustaa jo ennen lapsen syntymää neuvolassa ja se vahvistettaisiin maistraatissa tai tuomioistuimessa.

Täysistuntoon tulevassa lakivaliokunnan mietinnössä on yksi, kristillisdemokraattien vastalause.

Vastustajat puhujalistan kärjessä

Mietinnön esitelleen lakivaliokunnan puheenjohtajan Kari Tolvasen ( kok.) mukaan nyt käsittelyssä oleva laki seuraa periaatteiltaan hyvin tarkasti aiemmin säädettyä isyyslakia. Tolvanen korosti, että äitiyslain tavoiteena on lapsen edusn turvaaminen kaikissa tilanteissa, esimerkiksi silloin, jos synnyttävä äiti menehtyy.

Äitiyslain vastustajat vähättelivät Tolvasen esittämiä perusteluja. Kansanedustaja Sari Tanuksen ( kd) mielestä Tolvasen esimerkki on äärimmäisen harvinainen synnytysturvallisuuden kärkimaihin kuuluvassa Suomessa. Tanus on siviiliammatiltaan lääkäri. Hän piti outoina myös väitteitä, että nykyinen adoptioprosessi olisi naispareille työläs ja aikaaviepä.

Lakivaliokunnan mietintöön vastalauseen jättänyt Antero Laukkanen ( kd) oli Tanuksen kanssa samoilla linjoilla. Laukkasen mukaan on käsittämätöntä, että tällä äitiyslailla Suomi tekee osan lapsista oikeudellisesti isättömiksi aina 18-vuotiaiksi saakka eikä biologinen isä voi lapsen täysikäisyyden jälkeenkään saada virallista isyyttä vaikka sekä hän että lapsi sitä haluaisivat.

Sekä Tanus että Laukkanen esittivät mietinnön lähettämistä perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi, mutta eivät saaneet esitykselleen tukea.