Vaasan vuodepaikkapula vain pahenee, arvioi ylilääkäri – "Yritämme tehdä kaikkea mahdollista lyhyemmän ajan sisällä"

Laitoshoidon ylilääkäri Kaj Lahti arvioi, että kevään aikana yhä useampi vaasalaisvanhus joutuu hoidettavaksi naapurikuntiin. Myös hoidon laatu on uhattuna.

vanhustenhoito
rollaattori ja vanhus
AOP

Jonot vuodeosastoille pitenevät, hoitoaikoja lyhennetään ja yhä useampi vaasalaisvanhus joutuu hoidettavaksi muualle maakuntaan. Tällaista kevättä Vaasaan ennustaa laitoshoidon ylilääkäri Kaj Lahti.

Joulukuusta alkaen ruuhkista kärsineestä Vaasan kaupunginsairaalasta suljetaan maaliskuun 9. päivä vielä yksi 20-paikkainen laitoshoidon osasto. Tämän jälkeen Vaasaan jää 74 laitoshoidon vuodepaikkaa, joilla hoidetaan käytännössä monisairaita vanhuksia.

Suljettavalla osastolla on edelleen kaikki paikat täynnä ja tuoreimman tiedon mukaan 14 vanhusta odottaa paikkaa kaupunginsairaalaan Vaasan keskussairaalassa. Lisäksi esimerkiksi viime perjantaina kolmea vaasalaisvanhusta hoidettiin Kristiinankaupungissa ja yhtä Maalahdessa.

– Tiukkaa tekee, erittäin tiukkaa tekee. Uskon, että liikenne muihin kuntiin lisääntyy kevään aikana, ylilääkäri Kaj Lahti arvioi.

Tilanteesta selvitään, vakuututtiin lautakunnassa

Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kaupunginsairaalan tilannetta tiistain kokouksessaan, mutta päätti pelkästään merkitä tilanteen tiedokseen. Tilanteesta pyritään selviämään muun muassa tehostamalla kotihoitoa ja niin kutsuttua kotisairaalatoimintaa.

– Me saimme hyvän alustuksen ja totesimme, että meillä on itse asiassa enemmän hoitopaikkoja kuin vuonna 2012, sanoo lautakunnan puheenjohtaja Thomas Öhman (r.).

Öhman viittaa koti- ja laitoshoidon paikkojen kokonaismäärään kaupungissa, joka on kasvanut viidessä vuodessa liki sadalla useiden rakennettujen palvelutalojen ansiosta. Laitoshoidon paikat ovat kuitenkin vähentyneet samassa ajassa noin kahdellasadalla.

– Lain mukaan vuodeosastot pitää sulkea, Öhman muistuttaa.

Öhman on vakuuttunut, että kaupunginsairaalan ruuhkasta selvitään, vaikka paikkamäärä pienenee. Osa vanhuksista mahtuu hänen käsityksensä mukaan suljettavan osaston tilalle tulevalle keskussairaalan osastolle ja osa huhtikuussa valmistuvaan palvelutalo Präntöön helmeen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Thomas Öhman.
Kristiinankaupunki tai Maalahti ei ole yhdenkään vaasalaisvanhuksen lopullinen koti, muistuttaa Thomas Öhman.Johanna Ventus/Yle

"Eniten huolestuttavat ne, joilla ei ole rähjäävää omaista"

Ylilääkäri Kaj Lahden mukaan kaupunginsairaalassa ollaan jo nyt vaikeuksissa. Osastoille ei pystytä ottamaan vastaan kaikkia potilaita, jotka sinne kuuluisivat.

– Yritämme tehdä kaikkea mahdollista lyhyemmän ajan sisällä, mutta hitaasti paranevien ikäihmisten kohdalla hosuminen ei ole paras ratkaisu. Hoitoja yritetään paineen vuoksi lyhentää, Lahti kertoo.

Lahden arvion mukaan kaupunginsairaalan paikkoja jonottavat päätyvät enenevissä määrin vuodeosastoille Pohjanmaan muihin kuntiin ja erityisesti kalliille erikoissairaanhoidon paikoille.

– Kaikkein eniten minua huolestuttavat ne vanhukset, joilla ei ole rähjäävää omaista, joka katsoo perään. Nämä vanhukset ajautuvat helpoimmin niille paikoille, joihin heitä on pitkä matka käydä tapaamassa.

Lahden mukaan ongelmat olivat täysin ennakoitavissa.

– Varoitin tästä jo lokakuussa, mutta ei ole haluttu kuulla.

Laitoshoidon ylilääkäri Kaj Lahti.
Vuodepaikkoja on vähennetty liian nopeasti ja niitä on esimerkiksi Seinäjokeen verrattuna hyvin vähän, sanoo Kaj Lahti.Jarmo Panula/Yle

"Joudumme elämään sen kanssa, että vaasalaisia singahtelee muualle"

Laitospaikkoja Vaasasta on vähennetty, koska Vaasan vanhustenhoidossa on pyritty eroon laitospainotteisuudesta. Lahden mukaan laitospaikkoja on kuitenkin vähennetty liian nopeasti.

– Kannatan avohoitoa, tuen sitä ja muutos on hyvästä. Nyt vuodepaikat suhteessa väestöpohjaan vähenevät kuitenkin liian nopeasti.

Lahti on huolissaan myös kaupunginsairaalan toimintakyvystä erityisesti epidemia-aikoina, kun puskurivaraa vuodepaikkojen suhteen ei ole. Hän toteaa turhautuneena, että tilanteelle on vaikea tehdä enää mitään, koska suljettavaa osastoa on jo ryhdyttävä tyhjentämään.

– Osasto menee nyt ja paikat häviävät. Joudumme elämään sen kanssa, että vaasalaisia singahtelee [hoitoon] jonnekin muualle.