Aktiivimallin epäselvyydet hämmentävät – kerro, millaisiin ongelmiin olet törmännyt uudistuksessa

TE-toimistot toivovat, että kolmannen sektorin tarjomia työllistymistä edistäviä palveluja hyväksyttäisiin aktiivimallin piiriin. Jutussa ollut kommentointi on päättynyt.

työttömyysturvan aktiivimalli
TE-palvelut kyltti.
Pekka Tynell / Yle

Vuoden alussa käyttöön otettua työttömyysturvan aktiivimallia koskevat yhteydenotot ovat lisääntyneet TE-toimistoissa. Kela on lähettänyt asiakkailleen aktiivimallia selittäviä kirjeitä (siirryt toiseen palveluun).

Selityskirjeet ovat kuitenkin jättäneet asiakkaiden mielestä kysymyksiä avoimeksi. Heitä askarruttaa varsinkin se, mihin kaikkiin palveluihin osallistuminen täyttää aktiivisuusehdon.

Työttömyysetuuden maksaja seuraa työttömän aktiivisuutta 65 maksupäivän tarkastelujaksoissa. Kela vastaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan maksamisesta ja työttömyyskassat ansiosidonnaisesta päivärahasta.

Täyden työttömyysetuuden saaminen vaatii tarkastelujakson aikana 18 tunnin työntekoa, 241,04 euron tienaamista yritystoiminnalla tai osallistumista työllistymistä edistävään palveluun viiden päivän ajan.

Aktiivisuusehdon täyttämiseksi jonkin näistä vaihtoehdoista täytyy täyttyä täysimääräisenä. Asiakas ei voi yhdistää esimerkiksi 9 tunnin työntekoa ja kolmen päivän osallistumista työllistämistä edistävään palveluun.

Mitkä palvelut täyttävät aktiiviehdon?

Työllistämistä edistäviin palveluihin lasketaan omaehtoinen opiskelu, maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu, koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta.

TE-toimistot antavat työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvan maksajalle lakisääteisistä työllistymistä edistävistä palveluista.

Aktiivisuusehdon täyttää myös muunlainen TE-toimiston järjestämä työllistymistä parantava palvelu tai toiminta. Silloin työttömyysetuuden maksajan on selvitettävä asiakkaalta, ovatko tämän käyttämät palvelut sen tyyppisiä, että ne voisivat täyttää aktiiviehdon.

Esimerkiksi Lapin TE-toimistolla on Ovi työhön -palvelukokeilu (siirryt toiseen palveluun), jossa asiakas siirtyy määräajaksi yksityisen yrityksen valmennus- tai työllistämispalveluiden piiriin.

Palveluntuottajan kuuluu antaa asiakkaalle todistus, josta selviää palvelun tarkoitus ja kesto. Asiakas toimittaa todistuksen työttömyysetuuden maksajalle.

Nykyisessä lainsäädännössä ammattiliittojen, järjestöjen ja muun kolmannen sektorin tarjoamia palveluja ei hyväksytä aktiivimalliin.

Tästä syystä jotkut asiakkaat ovat joutuneet kieltäytymään kolmannen sektorin tarjoamista hyviksi katsotuista aktivointitoimista, koska heidän on pitänyt osallistua viranomaisen tarjoamaan palveluun täyttääkseen aktivointiehdon.

Ministeriö pyrkii selkiyttämään tilannetta

Aktiivimallin työnjako aiheuttaa vielä hämmennystä. Esimerkiksi työttömyysetuuden maksajat saattavat ohjata asiakkaita kysymään TE-toimistoilta lausuntoa sellaisista palveluista, joista vain palveluntuottaja voi antaa todistuksen.

Sosiaali- ja terveysministeriö kerää helmikuun aikana listaa eri alueiden TE-toimistojen tarjoamista työllisyyttä edistävistä ostopalveluista. Listan avulla ministeriö tuo palvelut selkeämmin esille työttömyysetuuksien maksajien ohjeeseen.

TE-toimistot ovat välittäneet sosiaali- ja terveysministeriölle viestiä, että lakiin olisi syytä lisätä kolmannen sektorin tarjoamia aktiivisuuden muotoja.

Millaisia kokemuksia sinulla on työttömyysturvan aktiivimallista? Kerro meille jutun alla olevassa kommenttikentässä.

Juttua varten haastateltiin Lapin TE-toimiston johtajaa Tiina Kerästä, Uudenmaan TE-keskuksen johtajaa Jarmo Ukkosta ja Kelan juristia Antti Ristimäkeä.