Nuorisojärjestöt ehdottavat: Samat päättäjät eivät saa vaikuttaa kaikilla hallinnon tasoilla

Yhdeksän puolueen nuorisojärjestöt ehdottavat mallia, jossa sama henkilö ei saisi vaikuttaa samanaikaisesti eduskunnassa, maakuntavaltuustossa ja kunnanvaltuustossa.

politiikka
nuija
Yle

Nuorisojärjestöjen puheenjohtajat kaikista yhdeksästä eduskuntapuolueesta ehdottavat, että päätöksenteossa samat ihmiset eivät saa istua kaikilla kolmella hallinnon tasolla.

Puheenjohtajat vaativatkin siirtymistä niin sanottuun "kaksi kolmesta" -malliin, joka on käytössä Ruotsissa. Malli estää saman päättäjän toimimista samanaikaisesti eduskunnassa, maakuntavaltuustossa ja kunnanvaltuustossa.

– Edessä siintävä vaalisuma tulee johtamaan siihen, että samat ihmiset tulevat toimimaan päätöksentekijöinä niin eduskunnassa, maakuntavaltuustoissa kuin kunnanvaltuustoissakin. Tässä vaiheessa on tehtävä muutoksia, ettei valta keskity ja päätöksenteon laatu heikkene kiireen takia, järjestöjen puheenjohtajat sanovat kannanotossa.

Puheenjohtajat korostavat, etteivät halua puuttua oikeuteen asettua ehdolle vaaleissa. He ehdottavat, että edustajan tulisi luopua paikastaan vasta, kun hän vastaanottaa paikan toisen tason luottamuselimestä.

– Toimivan demokratian edellytys on poliittisen vallan hajauttaminen ja ihmisten laajat mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon. Suomella ei ole varaa sulkea päätöksenteon ovia tulevilta sukupolvilta, puheenjohtajat linjaavat.

Kevään aikana eduskunta käsittelee ehdotuksen lainsäädännöstä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon uudistamisesta. Nuorisojärjestöjen puheenjohtajien mukaan tässä yhteydessä on sauma tehdä lakiin muutoksia heidän ehdottamallaan tavalla.