Ministeriö paikkaili töppäilyjään Terrafamen uraanikuulemisesta – Ratkaisevat hetket käsillä

Terrafamen uraanihankkeen kuulemistilaisuudet jouduttiin uusimaan Kajaanissa ja Sotkamossa. Ensi viikolla Sotkamon kunta kertoo kantansa uraanin talteenottoon.

uraani
Terrafamen lippuja salossa.
Terrafamen 250 tonnin uraanin talteenotosta ja myyntiluvasta päätetään aikaisintaan syksyllä.Julia Sieppi / Yle

KajaaniTerrafamen lupahakemus uraanin talteenottamisesta ja myynnistä jakaa mielipiteitä Kainuussa.

Uraanihankkeen kuulemistilaisuudet jouduttiin uusimaan Kajaanissa ja Sotkamossa, koska ensimmäisellä kerralla kutsut lähtivät liian myöhään. Myös uusissa tilaisuuksissa kritiikin kohteena oli kaivos ja kaikki sen toimintaan liittyvä. Ministeriön kompurointi kuulemisten aikataulutuksessa ei saanut kiitosta.

Kajaanin kuulemistilaisuudessa mukana ollut Kajaanin kaupunginvaltuutettu Silja Keränen (vihreät) ei anna aivan puhdasta arvosanaa kuulemisten järjestämisiin ja asioiden esittelyynkään, vaikka itse kallistui valtuuston kokouksessa uraaniluvan puoltamisen kannalle.

– Ensimmäisen kuulemisen aikataulu ei jättänyt hyvää kuvaa. Kutsu tuli pari päivää ennen tilaisuutta ja materiaalit olivat myöhässä, Keränen kertoo.

Kajaanin kuulemistilaisuus kantoi vahvasti harteillaan kaivoksen menneisyyttä.

Isoin ihmisten huulilla pyörivä kysymys lienee: Voiko tavallinen kuntalainen edes vaikuttaa luvan heltiämiseen?

Nyt asiassa eletäänkin kriittisiä hetkiä.

Monimutkainen taival

Nikkelikaivos Terrafamen hakemus erottaa luonnonuraani muusta louhittavasta malmista on mittava ennakkotapaus Suomessa.

– Tämä on ensimmäinen Suomeen tulossa oleva uraanin talteenottolaitos. Lupavalmistelussa täytyy ottaa huomioon kaivos- ja säteilylaki sekä mahdollisesti myös ydinenergialaki. Prosessi on monimutkainen, sanoo toimistopäällikkö Jaakko Leino Säteilyturvakeskuksesta.

Maisemakuva
Uraania ei louhittaisi erikseen, vaan se otettaisiin talteen sivutuotteena.Pasi Peiponen / Yle

Sotkamossa toimiva Terrafame hakee valtioneuvostolta lupaa ottaa talteen vuosittain 250 tonnia uraania ja myydä sen eteenpäin.

Yhtiön mukaan määrä ei ole suuri eikä myöskään taloudellisesti huomattava muuhun toimintaan verrattuna, sillä lupahakemuksessa nikkeliä louhittaisiin 37 000 tonnia ja sinkkiä 80 000 tonnia. Uraani otettaisiin talteen sivutuotteena. Erikseen sitä ei louhittaisi.

Rinnalla lupahaussa kulkee omana prosessina se, että kaivosyhtiön on saatava käsittelylaitokselle käyttölupa Säteilyturvakeskukselta.

– Käytännössä Terrafamella on vielä paljon aineistoa toimitettavana Säteilyturvakeskukselle (STUK) käsiteltäväksi. STUKin on tuo aineisto vielä käsiteltävä, ja sen kanta on painavin lupakäsittelyssä. Arvioni on, että valtioneuvosto saa asian pöydälleen aikaisintaan syksyllä, kertoo lupa-asiaa valtioneuvostolle valmisteleva yli-insinööri Jorma Aurela työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Jorma Aurela

Mikäli lupa myönnetään ja uraania myydään eteenpäin, prosessi saa lisää kerrointa.

– Valvonta paikan päällä lisääntyy huomattavasti ja valvojiksi tulevat myös kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA sekä Euroopan atomienergiayhteisö Euratom, Aurela sanoo.

Terrafamen edeltäjä Talvivaara sai uraaniluvan valtioneuvostolta vuonna 2012, mutta korkein hallinto-oikeus kumosi luvan seuraavana vuonna ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Voiko uraanilupaan vaikuttaa?

Uraanin talteenoton tie voi edelleen katketa jo ennen kuin huomautusten ja lausuntojen jättöaika kuulemiskierroksen pohjalta päättyy helmikuun lopussa.

Sijaintikunnilla, eli Sotkamolla ja Kajaanilla on asiassa veto-oikeus.

Tuleva viikko ratkaisee paljon.

Kajaani on jo jättänyt myönteisen lausunnon asiasta, mutta Sotkamon valtuusto päättää omasta kannastaan viikonlopun jälkeen. Sotkamon kuntakin on kallistumassa uraanin talteenoton kannalle (siirryt toiseen palveluun) (Kainuun Sanomat) Terrafamen kaivosalueella.

Jos Sotkamo kuitenkin sanoo ei, silloin uraaniluvan valmistelu pysähtyy.

Yksittäisen kansalaisen tai järjestön vaikutusmahdollisuudet uraanilupaan lepäävät pitkälti uusintakierrokselle määrätyssä kuulemiskierroksessa. Jorma Aurela työ- ja elinkeinoministeriöstä korostaa, että kaikki tieto kuulemistilaisuuksista viedään valtioneuvostolle.

– Kuulemistilaisuuksien nauhoitukset ja kirjalliset viestit viedään päättäjille ja yhteenveto julkaistaan myös ministeriön nettisivuilla. Yksittäiset lausunnot voivat vaikuttaa mahdollisen luvan ehtoihin, kuten esimerkiksi siihen, mihin talteenotettua uraania voi käyttää.

Terrafamen uraanin talteenottolupahakemuksen kuulemistilaisuuden asiantuntijapaneeli.
Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskuksesta, Jaakko Leino STUKista, Liisa Heikinheimo ja Jorma Aurela TEMistä olivat tarkkoina Kajaanin kuulemistilaisuudessa.Jarmo Nuotio / Yle

Teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo työ- ja elinkeinoministeriöstä korostaa, että lupa-asiaa käydään läpi niin monelta taholta, että vaikuttamisen mahdollisuuksia riittää paljon.

– Lupaa koskevat kaivos-, säteily-, YVA- sekä ydinenergialaki. Tätä käsittelee moni virkamiesryhmä ennen valtioneuvoston päätöstä.

Vaikka valtioneuvosto myöntäisi luvan, asia ei ole sillä selvä.

– Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, Aurela kertoo.

Kajaanilaiset haastoivat viranomaisia

Kajaanin kolmetuntiseksi venyneessä kuulemistilaisuudessa kyytiä saivat myös valvovat viranomaiset: Kainuun ELY-keskus, STUK ja Suomen valtio.

Virkamiesten lisäksi tilaisuudessa oli parikymmentä muuta osallistujaa. Heistä suuri osa on ollut kritisoimassa kaivoksen toimia alusta alkaen. Kiitosta yleisö jakoi lähinnä kaivoksen vastustajille.

Kajaanin tilaisuuteen osallistunut Silja Keränen ajattelee, että sijaintilupaoikeus olisi pitänyt antaa Kajaanille jo alussa, eikä viime hetkellä.

– Toisaalta näkee, että asiaa on kyllä valmisteltu laajasti, mikä on hyvä, Keränen sanoo.

Ensimmäisen kuulemisen aikataulu ei jättänyt hyvää kuvaa.

Silja Keränen

Tilaisuudessa kyseenalaistettiin muutaman ihmisen voimin paitsi nykyisen kaivosyhtiön, sen edeltäjän, kaivoksen kanssa yhteistyössä olevien ja olleiden tahojen toimet.

Kuulemiskierrosta vetänyt teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo totesi tilaisuuden päätteeksi kuulemisista olleen paljon hyötyä.

– Täällä on noussut esille yleisiä asioita kaivoksen toiminnasta, taloudesta ja jätehuollosta sekä uraanituotteen kuljettamisesta, myymisestä ja säteilyturvallisuuskeskuksen roolista.

Lue lisää:

Ministeriö töppäsi Terrafamen uraanitilaisuudessa: väärää tietoa ja ilmoitus viime tipassa