Öljyvahinko ajamassa Alakorkalon koulun evakkoon – Nyt mietitään, puretaanko koko koulu alla olevan pilaantuneen maan puhdistamiseksi

öljyvahingot
Lapsia.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Alakorkalon koulu Rovaniemellä on lähdössä evakkoon ensi syksynä. Koulun suunnitellaan siirtyvän väliaikaisesti Viirinkankaan koulun tontille, jonne on tarkoitus rakentaa tilaelementtikoulu. Tätä koulutuslautakunnalle esittää toimialajohtaja Antti Lassila. Lautakunta käsittelee asiaa ensi viikon torstaina.

Öljyvahinko pilannut maata

Koulurakennuksen alla ja ympärillä on öljyvahingon vuoksi pilaantunutta maata. Rakennuksen ulkopuolella olevat pilaantuneet maa-ainekset on puhdistettava vielä tämän vuoden aikana. Puhdistamista edellyttää ely-keskus, joka on osaltaan neuvotellut ely-keskuksen kanssa puhdistuksen laajuudesta ja sen aikataulusta.

Pilaantunut maa-aines voidaan puhdistaa joko vaiheittain tai kerralla. Vaiheittaisessa vaihtoehdossa piha-alue puhdistetaan heti, ja rakennuksen alla oleva pilaantunut maa vasta, kun koulurakennus on tiensä päässä. Mikäli alue puhdistetaan kerralla, on ainoa ratkaisu purkaa päärakennus puhdistustöiden tieltä.

Alakorkalon koulun tulevaisuudesta ja pysyvästä tilaratkaisusta päätetään myöhemmin. Tilaelementtirakennus Viirinkankaan koulun pihalla on tarkoitettu väliaikaisratkaisuksi.