Vaaratiedote Varsinais-Suomeen: Vaara ohi

VAARATIEDOTE: Nousiainen, saastunut juomavesi. Vesi ei ole enää saastunut. Vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Ruoka ja juomavettä ei tarvitse enää keittää.

VARNINGSMEDDELANDE: Nousis, förorenat dricksvatten. Vattnet är inte längre förurenat Meddelande ges om att faran är över. Mat- och dricksvatten bör inte mera kokas.