Hyppää sisältöön

Lex Kittilä -ryhmä esittää: Syytetyt luottamushenkilöt pidätettävä luottamustoimistaan toistaiseksi

Ns. Lex Kittilä -lain mukainen selvitysryhmä vaatii, että Kittilän kunta pidättää syytteitä saaneet luottamushenkilöt toimistaan oikeudenkäyntien ajaksi.

Lex Kittilä -selvitysryhmä: Liisa Talvitie, Antti Rantakokko ja Irma Nieminen Kuva: Jyri Tynkkynen / Yle

KITTILÄ Valtion asettama selvitysryhmä esittää, että Kittilän kunnan tulee pidättää syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimistaan oikeudenkäynnin ajaksi. Käytännössä Kittilän kunnanvaltuustosta tulee pidättää 11 jäsentä ja neljä varajäsentä.

Keskustan osalta tämä tarkoittaa sitä, että puolueella ei riitä varavaltuutettuja.

Kunnanhallituksesta poistuisi viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Selvitysryhmän mukaan yhdeksänjäseninen kunnanhallitus onkin menettänyt toimintakykynsä, minkä vuoksi selvitysryhmä esittää tilapäisen valiokunnan perustamista hoitamaan kunnanhallituksen tehtäviä.

Kolmihenkisen selvitysryhmän puheenjohtaja, kaupunkineuvos Antti Rantakokko sanoo, että Kittilän kunnanvaltuuston on syytä toimia mahdollisimman pian, mieluiten jo maaliskuussa. Varsinaista takarajaa ei kuitenkaan ole asetettu.

– Luulen, että valtiovarainministeriö ei katso liian pitkään. Kyllä kesään mennessä on päätettävä, Rantakokko sanoo.

Valtuusto kokoustaa kuukauden päästä

Seuraava Kittilän kunnanvaltuuston kokous on näillä näkymin 26. maaliskuuta. Syytettyjen määrääminen sivuun tuolloin on mahdollista, toteaa valtuuston puheenjohtaja.

– Riippuu siitä, millaisen esityksen kunnanhallitus tuo, mutta käsittääkseni voidaan toimia jopa niin, sanoo valtuuston puheenjohtaja (vas.) Aki Nevalainen.

Kittilässä tiistai-iltapäivänä esityksensä julkaissut selvitysryhmä toteaa, että kunnan päätöksenteko on kärsinyt sekavasta tilanteesta. Esimerkiksi päätösten valmistelussa ja esittelyssä on ollut puutteita. Lisäksi päätöksentekoa on haitannut se, että johtoryhmään ja luottamusmiesten joukkoon on syntynyt keskenään erimielisiä ryhmiä.

Myös kunnanjohtajan ja muiden virkamiesten suuri vaihtuvuus on aiheuttanut turhaa stressiä ja vaikeuttanut päätöksentekoa.

Ryhmä huomauttaa myös siitä, että kuntakonserniin kuuluu hyvin suuria yhtiöitä. Esimerkiksi Levi Ski Resort Oy:n liikevaihto on huomattava kunnan omaan budjettiin verrattuna.

Ryhmä kiinnitti erityistä huomiota asiakirjojen käsittelyyn. Osa asiakirjoista oli jäänyt kirjaamatta kunnan arkistoon, ja erilaisia lausuntoja oli tilattu henkilökohtaisista sähköposteista.

Ministeriö: Kittilä ei ole tehnyt tarpeeksi

Ns. Lex Kittilään päätti turvautua valtionvarainministeriö viime vuoden lopulla. Valtiovarainministeriö katsoi, että Kittilän kunnan hallinto ja toiminta ovat poikkeuksellisen suurissa vaikeuksissa, joista kunta ei omin toimenpitein ole kyennyt selviytymään.

Ministeriön mukaan Kittilän kunta ei ole ryhtynyt riittäviin toimiin kunnan hallinnon saattamiseksi lain mukaiseksi ottaen huomioon kuntalain säännökset luottamushenkilön toimesta pidättämisestä luottamushenkilön toimessaan tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskevan esitutkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi. Lisäksi esitutkinnassa on kunnan päätöksentekoa kuluvalla valtuustokaudella koskevia rikosepäilyjä.

Samanlaiseen lopputulokseen tulivat myös Turun yliopiston prosessioikeuden professori Tuomas Hupli ja Helsingin yliopiston rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander. Heidän mukaansa haastehakemuksissa mainitut rikokset ovat niin vakavia, että Kittilän kunnan on välttämätöntä pidättää heidät luottamustoimistaan oikeudenkäynnin ajaksi kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi.

KORJATTU: otsikossa luki virheellisesti toimihenkilöt, kun pitää olla luottamushenkilöt.

Lue myös: