"Vaikea nähdä laillisia perusteita valitukselle" – Ahlaisten tuulipuiston suunnittelu käynnistyi välittömästi

Ahlaisten asukkaat aikovat valittaa Porin kaupunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä Ahlaisten Lammiin 14 voimalan tuulipuisto. Satawindin toimitusjohtajan mukaan projekti toteutuu valituksista huolimatta.

tuulipuistot
Tuulivoimaloita Iin Olhavassa.
Yle / Pekka Loukkola

Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina Ahlaisten Lammin tuulivoimakaavan. Ahlaisten alueen asukkaat ilmoittivat välittömästi päätöksen jälkeen valittavansa asiasta hallinto-oikeuteen.

Kunnallisoikeuden emeritusprofessori Aimo Ryynänen sanoo, että valtuuston päätöksistä voi valittaa ainoastaan laillisuusperusteella.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asian valmistelussa olisi tehty jokin virhe, kuten jätetty noudattamatta maakuntakaavaa tai otettu päätöksentekoon mukaan esteellinen henkilö.

Aimo Ryynänen
Kunnallisoikeuden emeritusprofessori Aimo Ryynänen.Sini Ojanperä / Yle

Näin valitusprosessi etenee

Valitus hallinto-oikeuteen pitää tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen hyväksymisestä. Laillisuusperusteella tarkoitetaan asian valmistelussa tehtyä virhettä, kuten väärää järjestystä, puutetta hallintalain mukaisessa tiedottamisessa ja kuulutuksissa tai jonkun päätöksentekijän esteellisyyttä.

– Esteellisiä olisivat käytännössä maanomistajat. Pelkkä alueella asuminen ei tee henkilöstä esteellistä, muistuttaa professori Aimo Ryynänen.

Jos hallinto-oikeus toteaa, että asia on puutteellisesti valmisteltu tai päätös on laiton, se voidaan palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto äänestäisi asiasta uudelleen. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Aiemmin valituslupaa ei tarvittu – muutos astui voimaan tämän vuoden alussa.

Valitusprosessi voi kestää kaksikin vuotta

Mikäli valitus saadaan aikaiseksi, sen käsittelyssä kestää puolesta vuodesta kahteen vuotta.

– Valistunut arvioni kestosta on noin vuosi, toteaa Aimo Ryynänen.

Lain mukaan voimassaolevan päätöksen saa panna toimeen, ellei muutoksenhaku sen johdosta käy hyödyttömäksi.

– Tässä tapauksessa olisi viisasta odottaa, että valitusprosessi saadaan päätökseen.

"Suunnittelutyö jo käynnissä"

Satawindin toimitusjohtaja Jussi Kokkila sanoo, että tuulivoimayhtiössä seurataan valitusprosessin kulkua, mutta tehdään samalla suunnittelutöitä.

– Asia valmisteltiin hyvin, eikä tiedossa ole sellaista tekijää, millä valitus menisi läpi. Tiedämme, että tämä toteutuu, kysymys on vain ajasta.

Puolentoista vuoden kuluttua Ahlaisten Lammissa alkavat rakennustyöt, Kokkila uskoo.

– Haluamme tehdä yhteistyötä ahlaislaisten kanssa ja vuoropuhelua pitää jatkaa. Nykytutkimusten valossa tuulivoimalla ei ole vakavia terveysvaikutuksia. Ahlaisiin tulevat voimalat ovat merkittävästi äänettömämpiä kuin esimerkiksi Porin Peittoon voimalat.

On hyvin vaikeaa nähdä laillisia perusteita valitukselle tässä tapauksessa.

Aimo Ryynänen

Muodollinen virhe ainoa keino

Ahlaislaisten mukaan Lammin tuulivoimakaavasta on kanneltu myös eduskunnan oikeusasiamiehelle. Aimo Ryynäsen mukaan tällä ei ole merkitystä.

– Samaan aikaan ei voi olla valitusta hallinto-oikeuden käsittelyssä ja kantelua oikeusasiamiehellä. Hallintotuomioistuin käsittelee valituksen ensin. Eduskunnan oikeusasiamies ei myöskään voi muuttaa päätöstä, vaan puuttua ainoastaan siihen, jos se on tehty väärässä järjestyksessä, Ryynänen selventää.

Kunnallisoikeuden emeritusprofessori uskoo, että tuulivoimakaavan valmistelussa tapahtunut muodollinen virhe olisi ainoa syy, jolla asiaan voitaisiin saada hallinto-oikeudelta kumoava päätös.

– On hyvin vaikeaa nähdä laillisia perusteita valitukselle tässä tapauksessa, Ryynänen sanoo.

Korjattu 1.3. korkeimman hallinto-oikeuden valitusta koskevaa kohtaa. Laki asiassa on muuttunut vuodenvaihteessa.