Asiantuntijat: Turvallisuusseikat voivat oikeuttaa perustuslain muuttamisen kiireellisenä

Perustuslakivaliokunta puntaroi tiedustelulakeihin liittyvää perustuslain muutosta lähiviikkoina.

tiedustelulaki
Eduskunta perustuslakivaliokunta tiedustelulaki
Perustuslakivaliokunta koolla puheenjohtaja Annika Lapintien (kesk.) johdolla eduskunnassa 27. helmikuuta.Markku Ulander / Lehtikuva

Perustuslakivaliokunnan tiistaina kuulemat asiantuntijat pitävät turvallisuustilanteen muutosta ja mahdollista terroriuhkaa pätevänä perusteena perustuslain muuttamiselle kiireellisenä. Edellytyksenä on, että perustuslakivaliokunta vakuuttuu siitä, että perustelut ovat myös käytännössä olemassa.

Valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen sanoi, että perustuslakivaliokunnan pitää vakuuttua asetelmasta tarvittavien selvitysten kautta.

– Oma käsitykseni on, että tämäntyyppiset seikat kuin turvallisuustilanteen muuttuminen ja mahdolliset terroristiuhkat ovat lähtökohtaisesti sellaisia, että ne voivat oikeuttaa kiireellisyysmenettelyn käytön, Viljanen arvioi tiistaina.

Myös julkisoikeuden emeritusprofessori Teuvo Pohjolainen Itä-Suomen yliopistosta pitää kansalliseen turvallisuuteen liittyvää kokonaisuutta painavana perusteluna kiirehtimiselle.

– Omassa lausunnossani totesin, että jos ei tällaisessa asiassa voida käyttää kiireellistä menettelyä, niin missä sitä voitaisiin käyttää, Pohjolainen sanoi STT:lle.

Muotoilun kestettävä aikaa

Ehdotetussa perustuslakimuutoksessa keskeinen asia on, että jos kansalliseen turvallisuuteen kohdistuu uhka, luottamuksellisen viestin salaisuuteen voidaan puuttua. Tiedustelulait edellyttävät muutosta, jotta tiedustelutoimia voidaan tehdä myös ilman rikosepäilyä.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää ei pidä muutosta sikäli valtavan suurena, että rajoitusperusteet ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksessa jo kirjattuna.

– Mitään tavattoman uutta tai kumouksellista muutosta perustuslakiin tässä ei olla esittämässä, Mäenpää sanoi.

Asiantuntijoiden mukaan pitää kuitenkin tehdä huolellista arviointia siitä, millä tavalla asiat muotoillaan perusoikeussäännöksessä.

– Joudutaan miettimään, että muotoilu, joka omaksutaan, on sellainen, jota tullaan noudattamaan myöhemminkin, ei vain tiedustelulakipaketin yhteydessä, Viljanen sanoi.

Hänen mukaansa ideana on, että luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittaminen ei voi olla liian helppoa.

Poliittinen kärhämä varjosti heti eduskuntakäsittelyä

Massiiviseen tiedustelulakipakettiin sisältyvät esitykset siviili- ja sotilastiedustelusta sekä tiedustelutoiminnan valvonnasta. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien mukaan valiokunnalla menee joitain viikkoja ennen kuin perustuslain muutokseen ja sen kiireellisyyteen voidaan ottaa kantaa.

Asiantuntijakuulemiset aloitettiin tiistaina.

– Perustuslain muutos tulee totta kai ensin, koska kaikkien muiden lakien tulee noudattaa perustuslakia, Lapintie sanoi.

Tiedustelulakien käsittely alkoi eduskunnassa viime viikolla poliittisella kärhämällä. Oppositiopuolue SDP esitti vaatimuksen suojelupoliisin saamisesta kokonaisuudessaan parlamentaariseen valvontaan ja vaati tähän liittyviä kirjauksia myös eduskunnan työjärjestykseen.

Hallituspuolueet torppasivat SDP:n muutosehdotukset. Kiireelliseen säätämiseen tarvitaan eduskunnan 5/6 enemmistön tuki eli vahva kannatus myös oppositiosta. SDP on keskeisessä asemassa, sillä se pystyisi yksinään estämään lain säätämisen kiireellisenä.