Yhteisyritys helpottamaan sianlihan vientiä Forssasta Kiinaan

HKScanin tavoitteena on viedä Kiinaan yhdeksän miljoonaa kiloa sianlihaa vuoteen 2020 mennessä.

HKScan
HKScanin Forssan tuotantolaitoksella lihanleikkausta
HKScan

HKScan perustaa yhteisyrityksen Kiinaan sianlihan myynnin tehostamiseksi.

HKScanin ja kiinalaisen Qinglian Foodin yhteisyrityksen tehtävänä on tuotteistaa, myydä ja markkinoida tuotteita paikallisilla markkinoilla.

Kiinaan menevä sianliha pakataan ja toimitetaan pääosin Forssasta.

– Haimme kumppania, jonka arvopohja ja liiketoimintalogiikka ovat linjassa HKScanin kanssa. Qinglian Foodilla on hyvää näyttöä brändien onnistuneesta kehittämisestä, mikä on yksi yhteistyön edellytys, sanoo HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen.

Viennin arvioidaan käynnistyvän kevään kuluessa. HKScanin tavoitteena on myydä tänä vuonna noin kolme miljoonaa kiloa sianlihaa Kiinaan ja kolminkertaistaa volyymi vuoteen 2020 mennessä.